Kihagyás

9. fejezet

A fejezet anyaga

Fájlkezelés PHP-ban

Az előző fejezetben láttunk példát egy regisztrációs űrlapra és annak PHP-ban történő feldolgozására. Természetesen a gyakorlatban szeretnénk azt is elérni, hogy ha egy felhasználó regisztrál a weboldalunkon, akkor eltároljuk az adatait.

A gyakorlati életben az adatok tárolását jellemzően egy adatbázis segítségével oldják meg, viszont mivel az adatbázisok ismerete nem feltétele ennek a kurzusnak, ezért mi egy másik megoldást fogunk használni: egyszerű szöveges fájlokban fogjuk eltárolni az adatokat.

Fájlkezelési módszerek

A PHP többféle lehetőséget biztosít a fájlkezelésre. A legáltalánosabb megközelítés, amivel a legtöbbet fogunk foglalkozni, a C-szerű fájlkezelés. Néhány fontosabb fájlkezelő függvény:

 • fopen($path, $mode): megnyitja a $path elérési útvonalú fájlt $mode módban
  • ha a fájl megnyitása sikertelen, akkor FALSE értéket ad vissza
  • a $mode helyén megadható megnyitási módok:
   • "r": megnyitás csak olvasásra
   • "w": megnyitás csak írásra (ha létezik a fájl, akkor felülírja a tartalmát; ha nem létezik, akkor létrehozza azt)
   • "a": megnyitás a fájl végéhez való hozzáfűzésre (ha létezik a fájl, akkor megőrzi annak a tartalmát; ha nem létezik, akkor létrehozza azt)
   • "x": megnyitás kizárólagos létrehozásra (ha már létezik a fájl, akkor hibát kapunk; ha nem létezik, akkor létrehozza azt)
   • "r+", "w+", "a+", "x+": megnyitás olvasásra és írásra
 • fclose($file_pointer): a megnyitott fájl lezárása
 • feof($file_pointer): TRUE-t ad vissza, ha elértük a fájl végét
 • fgetc($file_pointer): egy karakter beolvasása (FALSE-ot ad vissza, ha elértük a fájl végét)
 • fgets($file_pointer): egy sor beolvasása (FALSE-ot ad vissza, ha elértük a fájl végét)
 • filesize($path): visszaadja a $path elérési útvonalú fájl méretét (bájtokban)
 • fread($file_pointer, $length): legfeljebb $length darab bájt beolvasása
 • fwrite($file_pointer, $text): kiírja a $text szöveget az adott fájlba.

Példa: C-szerű fájlkezelés PHP-ban

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<?php
 // a be.txt tartalmának beolvasása soronként és a tartalom kiíratása a képernyőre

 $file = fopen("be.txt", "r");            // fájl megnyitása olvasásra
 if ($file === FALSE)                // hibakezelés
  die("HIBA: A fájl megnyitása nem sikerült!");

 $i = 1;
 while (($line = fgets($file)) !== FALSE) {
  // mindaddig, amíg van még sor a fájlban, addig beolvasunk egy újabb sort
  // a $line itt egy segédváltozó, amely az aktuális sor tartalmát tárolja
  echo "A(z) $i. sor tartalma: $line <br/>";
  $i++;
 }

 fclose($file);                   // a megnyitott fájl lezárása

 // a be.txt tartalmának beolvasása egyetlen szövegként

 $file = fopen("be.txt", "r");
 $content_text = fread($file, filesize("be.txt"));
 fclose($file);

 // szöveges adat kiírása a ki.txt fájlba

 $file = fopen("ki.txt", "w");            // fájl megnyitása írásra
 fwrite($file, "Szeretem a kiscicákat!\n");
 fclose($file);
?>

Ezeken a függvényeken kívül a PHP további beépített eljárásokat is biztosít a fájlkezelésre:

 • file_get_contents($path): a $path elérési útvonalú fájl tartalmának beolvasása egy stringbe
 • file($path): a $path elérési útvonalú fájl tartalmának beolvasása egy tömbbe
  • a FILE_IGNORE_NEW_LINES flag-gel figyelmen kívül hagyhatjuk a sorvége jeleket
 • file_put_contents($path, $data): kiírja a $path elérési útvonalú fájlba a $data adatot.

Példa: A fenti függvények használata

1
2
3
4
5
6
7
<?php
 $content_text = file_get_contents("be.txt");       // a teljes fájl tartalmának beolvasása egy stringbe
 $content_array = file("be.txt", FILE_IGNORE_NEW_LINES);  // a teljes fájl tartalmának beolvasása egy tömbbe

 file_put_contents("ki.txt", "Valami szöveges tartalom\n");  // egyszerű szöveges adat kiíratása
 file_put_contents("ki.txt", ["Első sor\n", "Második sor\n"]); // stringeket tároló tömb elemeinek kiíratása
?>

A fenti módszerek mellett van lehetőségünk PHP-ban objektumorientált fájlkezelésre is, viszont ezt a gyakorlaton nem tárgyaljuk.

Szerializálás, deszerializálás

Sokszor nem csak egyszerű szövegeket, hanem összetettebb adatokat (pl. asszociatív tömböket, objektumokat) is el szeretnénk tárolni egy fájlban.

A szerializáció folyamata során az összetett adatunkat lényegében bájtok sorozatává alakítjuk át, aminek köszönhetően már el tudjuk azt tárolni egy fájlban. PHP-ban az adatok szerializációját a serialize() függvénnyel valósíthatjuk meg.

Példa: A $macska asszociatív tömb szerializálása és fájlba írása

1
2
3
4
5
6
7
<?php
 $macska = ["név" => "Cirmi", "kor" => 3, "szín" => "szürke"];  // ezt akarjuk szerializálni

 $file = fopen("macska.txt", "w");
 fwrite($file, serialize($macska) . "\n");  // beleírjuk a szerializált tömböt a kimeneti fájlba
 fclose($file);
?>

A macska.txt fájlba írt, szerializált adat

a:3:{s:4:"név";s:5:"Cirmi";s:3:"kor";i:3;s:5:"szín";s:7:"szürke";}

Miután eltároltuk a szerializált adatainkat egy fájlban, természetesen előbb-utóbb vissza is szeretnénk őket alakítani PHP értékekké. Erre szolgál a deszerializálás folyamata, amit PHP-ban az unserialize() függvénnyel valósíthatunk meg.

Példa: Beolvassuk a macska.txt fájl első sorában lévő szerializált adatot, és visszaalakítjuk azt egy asszociatív tömbbé

1
2
3
4
5
6
7
<?php
 $file = fopen("macska.txt", "r");
 $macska = unserialize(fgets($file)); // fájl első sorának beolvasása és visszaalakítása PHP értékké
 fclose($file);

 print_r($macska);  // visszakaptuk az eredeti tömbünket :)
?>

A kód kimenete

Array ( [név] => Cirmi [kor] => 3 [szín] => szürke )

Regisztráció és bejelentkezés

Ebben a részben elkészítünk egy működőképes regisztrációs és bejelentkezős rendszert. Kiegészítjük az előző fejezetben megírt regisztrációt úgy, hogy a felhasználók adatait egy szöveges fájlban tároljuk, majd megírjuk a bejelentkezést megvalósító PHP fájlt is.

Hozzuk létre a users.txt szöveges fájlt, amelyben a regisztrált felhasználók adatait fogjuk tárolni! Ez a fájl kezdetben legyen üres! Mivel az előző fejezetben egy felhasználót összetett adatként, egy asszociatív tömbbel reprezentáltunk, ezért a felhasználók adatait szerializált formában fogjuk tárolni az állományban.

A kozos.php fájl

Azért, hogy a kódunk logikusabban legyen szervezve, létrehozunk egy kozos.php nevű fájlt, amibe olyan függvényeket írunk, amelyeket több másik PHP fájlban is felhasználunk.

Írjuk meg az alábbi két függvényt a fájlban:

 • loadUsers($path): beolvassa a $path elérési útvonalú fájlból a felhasználók szerializált adatait, deszerializálja azokat, és visszatér a deszerializált felhasználói adatokat tároló kétdimenziós tömbbel
 • saveUsers($path, $users): elmenti a $path elérési útvonalú fájlba a $users kétdimenziós tömb elemeit (az egyes felhasználók adatait) szerializált formában!
Megoldás
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
<?php
 // a regisztrált felhasználók fájlból való betöltéséért felelő függvény

 function loadUsers($path) {
  $users = [];         // ez a tömb fogja tartalmazni a regisztrált felhasználókat

  $file = fopen($path, "r");  // fájl megnyitása olvasásra
  if ($file === FALSE)     // hibakezelés
   die("HIBA: A fájl megnyitása nem sikerült!");

  while (($line = fgets($file)) !== FALSE) { // fájl tartalmának beolvasása soronként
   $user = unserialize($line); // a sor deszerializálása (visszaalakítása az adott felhasználót reprezentáló asszociatív tömbbé)
   $users[] = $user;      // a felhasználó hozzáadása a regisztrált felhasználókat tároló tömbhöz
  }

  fclose($file);
  return $users;         // a felhasználókat tároló 2D tömb visszaadása
 }

 // a regisztrált felhasználók adatait fájlba író függvény

 function saveUsers($path, $users) {
  $file = fopen($path, "w");  // fájl megnyitása írásra
  if ($file === FALSE)     // hibakezelés
   die("HIBA: A fájl megnyitása nem sikerült!");

  foreach($users as $user) {  // végigmegyünk a regisztrált felhasználók tömbjén
   $serialized_user = serialize($user);   // szerializált formára alakítjuk az adott felhasználót
   fwrite($file, $serialized_user . "\n");  // a szerializált adatot kiírjuk a kimeneti fájlba
  }

  fclose($file);
 }
?>

A signup.php fájl

Keressük elő az előző fejezetben megírt signup.php fájlunkat! Írjuk át a regisztrációs űrlapot feldolgozó PHP kódot a következők szerint:

 • A regisztrált felhasználók adatait a users.txt-ből töltsük be az előbb megírt loadUsers() függvény segítségével!
 • Sikeres regisztráció esetén fűzzük hozzá a felhasználókat tároló tömbhöz az újonnan regisztrált felhasználó adatait, majd írassuk ki a users.txt-be a regisztrált felhasználókat a saveUsers() függvénnyel!
Megoldás (A módosításokat az eredeti fájlhoz képest világossárga háttérrel jelöltük)
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
<?php
 include "kozos.php";       // beágyazzuk a loadUsers() és saveUsers() függvényeket tartalmazó PHP fájlt
 $fiokok = loadUsers("users.txt"); // betöltjük a regisztrált felhasználók adatait, és eltároljuk őket a $fiokok változóban

 $hibak = [];

 if (isset($_POST["regiszt"])) { 
  if (!isset($_POST["felhasznalonev"]) || trim($_POST["felhasznalonev"]) === "")
   $hibak[] = "A felhasználónév megadása kötelező!";

  if (!isset($_POST["jelszo"]) || trim($_POST["jelszo"]) === "" || !isset($_POST["jelszo2"]) || trim($_POST["jelszo2"]) === "")
   $hibak[] = "A jelszó és az ellenőrző jelszó megadása kötelező!";

  if (!isset($_POST["eletkor"]) || trim($_POST["eletkor"]) === "")
   $hibak[] = "Az életkor megadása kötelező!";

  if (!isset($_POST["nem"]) || trim($_POST["nem"]) === "")
   $hibak[] = "A nem megadása kötelező!";

  if (!isset($_POST["hobbik"]) || count($_POST["hobbik"]) < 2)
   $hibak[] = "Legalább 2 hobbit kötelező kiválasztani!";

  $felhasznalonev = $_POST["felhasznalonev"];
  $jelszo = $_POST["jelszo"];
  $jelszo2 = $_POST["jelszo2"];
  $eletkor = $_POST["eletkor"];
  $nem = NULL;
  $hobbik = NULL;

  if (isset($_POST["nem"]))
   $nem = $_POST["nem"];
  if (isset($_POST["hobbik"]))
   $hobbik = $_POST["hobbik"]; 

  foreach ($fiokok as $fiok) {
   if ($fiok["felhasznalonev"] === $felhasznalonev).
    $hibak[] = "A felhasználónév már foglalt!";
  }

  if (strlen($jelszo) < 5)
   $hibak[] = "A jelszónak legalább 5 karakter hosszúnak kell lennie!";

  if ($jelszo !== $jelszo2)
   $hibak[] = "A jelszó és az ellenőrző jelszó nem egyezik!";

  if ($eletkor < 18)
   $hibak[] = "Csak 18 éves kortól lehet regisztrálni!";

  if (count($hibak) === 0) {  // sikeres regisztráció
   // hozzáfűzzük az újonnan regisztrált felhasználó adatait a rendszer által ismert felhasználókat tároló tömbhöz
   $fiokok[] = ["felhasznalonev" => $felhasznalonev, "jelszo" => $jelszo, "eletkor" => $eletkor, "nem" => $nem, "hobbik" => $hobbik];
   // elmentjük a kibővített $fiokok tömböt a users.txt fájlba
   saveUsers("users.txt", $fiokok);
   $siker = TRUE;
  } else {          // sikertelen regisztráció
   $siker = FALSE;
  }
 }
?>

A login.php fájl

Miután megvalósítottuk a regisztrált felhasználók adatainak elmentését, most már van értelme egy bejelentkezési űrlap elkészítésének is. Hozzunk létre egy login.php nevű állományt, és másoljuk bele az alábbi kódot!

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
<?php
 // ide jön az űrlapot feldolgozó PHP kód...
 $uzenet = "";
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
 <head>
  <title>Bejelentkezés</title>
  <meta charset="UTF-8"/>
 </head>
 <body>
  <form action="login.php" method="POST">
   <label>Felhasználónév: <input type="text" name="felhasznalonev"/></label> <br/>
   <label>Jelszó: <input type="password" name="jelszo"/></label> <br/>
   <input type="submit" name="login"/> <br/><br/>
  </form>
  <?php echo $uzenet . "<br/>"; ?>
 </body>
</html>

Írjuk meg az űrlapot feldolgozó PHP kódot! Az űrlapfeldolgozás során a következőket ellenőrizzük:

 • A felhasználónevet és a jelszót kötelező legyen megadni!
 • Az űrlapon megadott felhasználónév-jelszó párosnak meg kell egyeznie valamely regisztrált felhasználó felhasználónevével és jelszavával!

A regisztrált felhasználók adatait a users.txt fájlból töltsük be (loadUsers() függvény)! Ha a bejelentkezés sikeres, írassuk ki a "Sikeres belépés!" szöveget, ellenkező esetben írassunk ki hibaüzenetet ($uzenet változó)!

Megoldás
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<?php
 include "kozos.php";       // a loadUsers() függvény ebben a fájlban van
 $fiokok = loadUsers("users.txt"); // betöltjük a regisztrált felhasználók adatait, és eltároljuk őket a $fiokok változóban

 $uzenet = "";           // az űrlap feldolgozása után kiírandó üzenet

 if (isset($_POST["login"])) {  // miután az űrlapot elküldték...
  if (!isset($_POST["felhasznalonev"]) || trim($_POST["felhasznalonev"]) === "" || !isset($_POST["jelszo"]) || trim($_POST["jelszo"]) === "") {
   // ha a kötelezően kitöltendő űrlapmezők valamelyike üres, akkor hibaüzenetet jelenítünk meg
   $uzenet = "<strong>Hiba:</strong> Adj meg minden adatot!";
  } else {
   // ha megfelelően kitöltötték az űrlapot, lementjük az űrlapadatokat egy-egy változóba
   $felhasznalonev = $_POST["felhasznalonev"];
   $jelszo = $_POST["jelszo"];

   // bejelentkezés sikerességének ellenőrzése
   $uzenet = "Sikertelen belépés! A belépési adatok nem megfelelők!"; // alapból azt feltételezzük, hogy a bejelentkezés sikertelen

   foreach ($fiokok as $fiok) {       // végigmegyünk a regisztrált felhasználókon
    // a bejelentkezés pontosan akkor sikeres, ha az űrlapon megadott felhasználónév-jelszó páros megegyezik egy regisztrált felhasználó belépési adataival
    if ($fiok["felhasznalonev"] === $felhasznalonev && $fiok["jelszo"] === $jelszo) {
     $uzenet = "Sikeres belépés!";    // ekkor átírjuk a megjelenítendő üzenet szövegét
     break;                // mivel találtunk illeszkedést, ezért a többi felhasználót nem kell megvizsgálnunk, kilépünk a ciklusból 
    }
   }
  }
 }
?>

A teljes kód letöltése

Az elkészített regisztrációs és bejelentkezős rendszer teljes forráskódja egyben letölthető ide kattintva.

Átirányítás

PHP-ban a header() beépített függvénnyel manuálisan is beállíthatjuk a szerver által elküldött HTTP válaszüzenet fejlécinformációit.

A gyakorlaton ezt a függvényt arra fogjuk használni, hogy a felhasználót átirányítsuk egy adott URL-re. Ezt a "Location:" fejlécinformáció beállításával tehetjük meg.

1
2
3
<?php
 header("Location: home.php");  // átirányítás a home.php weboldalra
?>

Fontos, hogy az elküldött fejlécinformációknak meg kell előzniük bármilyen más elküldött tartalmat! Probléma lehet ugyanis abból, ha a header()-t azután hívjuk meg, miután valamilyen kimenet (pl. HTML tagek, üres sorok vagy PHP által generált output) már el lett küldve.

Feladatok

 1. Írjuk át az imént elkészített signup.php állományt úgy, hogy a sikeres regisztrációt követően a felhasználó a login.php oldalra legyen átirányítva!

 2. Írjuk át a login.php-t úgy, hogy a sikeres bejelentkezést követően a felhasználó az index.php nevű főoldalra legyen átirányítva! (Ha még nem létezik ez a fájl, akkor hozzuk létre!)

Megoldás (A teljes forráskód letöltése)

A signup.php kiegészítése:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
<?php
 // ...

 if (count($hibak) === 0) {  // sikeres regisztráció
  $fiokok[] = ["felhasznalonev" => $felhasznalonev, "jelszo" => $jelszo, "eletkor" => $eletkor, "nem" => $nem, "hobbik" => $hobbik];
  saveUsers("users.txt", $fiokok);
  $siker = TRUE;
  header("Location: login.php");      // átirányítás a login.php oldalra
 }

 // ...
?>

A login.php kiegészítése:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
<?php
 // ...

 foreach ($fiokok as $fiok) {       
  if ($fiok["felhasznalonev"] === $felhasznalonev && $fiok["jelszo"] === $jelszo) {
   $uzenet = "Sikeres belépés!";    
   header("Location: index.php");     // átirányítás az index.php oldalra
  }
 }

 // ...
?>

Menetkövetés

A webes kommunikáció során használatos HTTP egy állapotmentes protokoll. Ez azt jelenti, hogy a szerver a klienstől kapott kéréseket egymástól függetlenül kezeli, és alapból nem emlékezik az adott klienstől kapott korábbi kérések adataira.

Ez problémás lehet, ugyanis a webalkalmazásoknak folyamatos kapcsolatban kell lenniük a felhasználókkal, és a különböző kérések között is emlékezniük kell az addigi adatokra, műveletekre. Például, ha a webalkalmazásunk egyik oldalán bejelentkezik a felhasználó, egy másik oldalon pedig felhasználói beállításokat eszközöl (pl. az alkalmazás megjelenésével vagy nyelvével kapcsolatban), akkor fontos, hogy tudjunk olyan adatokat is tárolni a felhasználóról, amelyek az alkalmazásunk több oldala számára is elérhetők.

Ennek megvalósítására szolgál a menetkövetés.

A menetkövetés megvalósítási módjai

A menetkövetést megvalósíthatjuk:

 • kliensoldalon
  • rejtett űrlapmezőkkel
  • URL újraírás segítségével
  • böngészősütik (cookie-k) használatával
 • szerveroldalon
  • session segítségével.

Megjegyzés

A fenti módszerek közül a gyakorlaton a sessionnel és böngészősütikkel történő menetkövetést tárgyaljuk részletesen. A rejtett űrlapmezők használata és az URL újraírás előadáson kerül ismertetésre.

A kliensoldali technológiák esetén az adatokat a kliensgépen tároljuk. Ennek egyik nagy hátránya, hogy a kliensoldalon tárolt adatokhoz könnyen hozzá lehet férni és egyszerűen át lehet őket írni. Ha ezt meg akarjuk akadályozni, akkor tároljuk az adatokat a szerveren!

Session

A menetkövetés egyik lehetséges megvalósítása a session. Ennek a lényege, hogy a weboldal megnyitásakor a klienshez egy egyedi munkamenet-azonosítót (session id) rendelünk. Ezután a kliens minden HTTP kérés esetén elküldi a munkamenet-azonosítót a szervernek, a szerver pedig különféle adatokat rendelhet a felhasználóhoz az azonosító alapján.

Egy munkamenet lényegében a kliens és szerver között zajló különféle műveletek sorozata, amely általában a böngésző bezárásáig él. A munkamenet-azonosító egyértelműen azonosítja a munkamenetet és az ahhoz tartozó szerveroldali adatokat.

A munkamenet-azonosító kliensoldalon általában böngészősütiben (cookie-ban) tárolódik, viszont az URL végére írva, GET paraméterként is átadható (például ha a sütik le vannak tiltva).

Munkamenet-kezelő függvények

A PHP számos beépített függvényt biztosít a munkamenetek kezelésére.

A session_start() függvény először megnézi, hogy létezik-e már egy érvényes munkamenet-azonosító (amit a szerver sütiben vagy GET/POST paraméterben megkapott). Ha talál ilyet, akkor betölti a hozzá tartozó adatokat, egyébként pedig létrehoz egy új munkamenetet.

Figyelem

A session_start() függvényhívás a legelső utasítás kell, hogy legyen a fájlon belül!

Miután a session_start() függvényt meghívtuk, elérhetővé válik a $_SESSION szuperglobális tömb, amiben kulcs-érték párokként tároljuk a munkamenet-változók neveit és értékeit. Ebben természetesen új adatokat is elhelyezhetünk, például eltárolhatunk különféle információkat a bejelentkezett felhasználóról.

A session_id() függvénnyel lekérdezhetjük a munkamenet-azonosítót.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
<?php
 session_start();       // meglévő munkamenet betöltése vagy új munkamenet létrehozása
 echo session_id() . "<br/>"; // munkamenet-azonosító kiíratása

 $_SESSION["username"] = "guest";  // egyszerű adatok tárolása a $_SESSION szuperglobális tömbben
 $_SESSION["age"] = 42;

 $_SESSION["user"] = ["username" => "guest", "age" => 42]; // természetesen összetett adatok is tárolhatók a $_SESSION-ben

 if (isset($_SESSION["user"])) {   // ha be lett állítva a "user" munkamenet-változó értéke...
  if (isset($_SESSION["user"]["username"])) {
   echo "<p>Üdvözöllek, " . $_SESSION["user"]["username"] . "! </p>";
  }
 }
?>

A session_unset() függvénnyel kiüríthetjük a munkamenet-változókat, a session_destroy() függvénnyel pedig törölhetjük a munkamenetet. Ezek segítségével megvalósítható a felhasználó manuális kijelentkeztetése.

1
2
3
4
5
6
<?php
 session_start();

 session_unset();     // munkamenet-változók kiürítése ($_SESSION egy üres tömb lesz)
 session_destroy();    // munkamenet törlése
?>
A példaprojekt kiegészítése menetkövetéssel

Egészítsük ki a korábban elkezdett példaprojektünket menetkövetéssel!

 • A bejelentkezést követően tároljuk el a felhasználó adatait tartalmazó asszociatív tömböt egy munkamenet-változóban!
 • Miután a felhasználó sikeresen bejelentkezett a weboldalunkon:
  • a "Bejelentkezés" oldal helyett jelenítsünk meg egy "Profilom" oldalt, ahol kilistázzuk a felhasználó adatait
  • a "Regisztráció" oldalt cseréljük le egy "Kijelentkezés" opcióra!

A "Profilom" oldal csak a sikeres bejelentkezést követően legyen elérhető! Amennyiben egy nem bejelentkezett felhasználó szeretne erre az oldalra navigálni, akkor irányítsuk át a bejelentkezés oldalra!

A megoldás menete

Először kiegészítjük a login.php-t menetkövetéssel. A bejelentkezést követően a $_SESSION["user"] fogja tárolni a bejelentkezett felhasználó adatait.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
<?php
 session_start(); 
 include "kozos.php";
 $fiokok = loadUsers("users.txt");

 $uzenet = "";

 if (isset($_POST["login"])) {
  if (!isset($_POST["felhasznalonev"]) || trim($_POST["felhasznalonev"]) === "" || !isset($_POST["jelszo"]) || trim($_POST["jelszo"]) === "") {
   $uzenet = "<strong>Hiba:</strong> Adj meg minden adatot!";
  } else {
   $felhasznalonev = $_POST["felhasznalonev"];
   $jelszo = $_POST["jelszo"];

   $uzenet = "Sikertelen belépés! A belépési adatok nem megfelelők!"; 

   foreach ($fiokok as $fiok) {       
    if ($fiok["felhasznalonev"] === $felhasznalonev && $fiok["jelszo"] === $jelszo) {
     $uzenet = "Sikeres belépés!";
     $_SESSION["user"] = $fiok;       // a "user" nevű munkamenet-változó a bejelentkezett felhasználót reprezentáló tömböt fogja tárolni
     header("Location: index.php");     // átirányítás
    }
   }
  }
 }
?>
...

Mivel a sessionben tárolt adatokhoz a weboldal többi lapján is hozzá szeretnénk férni, ezért helyezzük el a session_start() utasítást az index.php, login.php, logout.php és profile.php fájlok elején is!

1
2
3
<?php
 session_start();
?>

Alakítsuk át a navigációt úgy, hogy a "Bejelentkezés" és "Regisztráció" opciók a nem bejelentkezett felhasználók számára legyenek láthatók! A bejelentkezett felhasználók ezek helyett a "Profilom" és a "Kijelentkezés" menüpontokat lássák!

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
<nav>
 <ul>
  <li><a href="index.php">Főoldal</a></li>
  <?php if (isset($_SESSION["user"])) { ?>
   <li><a href="profile.php">Profilom</a></li>
   <li><a href="logout.php">Kijelentkezés</a></li>
  <?php } else { ?>
   <li><a href="login.php">Bejelentkezés</a></li>
   <li><a href="signup.php">Regisztráció</a></li>
  <?php } ?>
 </ul>
</nav>

Valósítsuk meg a felhasználó kijelentkeztetését a logout.php állományban! A sikeres kijelentkezés után irányítsuk át a felhasználót a login.php oldalra!

1
2
3
4
5
6
7
<?php
 session_start();
 session_unset();
 session_destroy();

 header("Location: login.php");  // átirányítás
?>

Végezetül készítsük el a profile.php oldalt, ahol a bejelentkezett felhasználó adatait fogjuk kilistázni! Ezt az oldalt csak a sikeres bejelentkezést követően szeretnénk elérhetővé tenni, ezért még a fájl elején ellenőrizzük, hogy van-e bejelentkezett felhasználó. Amennyiben nincs, a login.php-ra navigálunk.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
<?php
 session_start();

 if (!isset($_SESSION["user"])) {
  // ha a felhasználó nincs belépve (azaz a "user" munkamenet-változó értéke nem került korábban beállításra), akkor a login.php-ra navigálunk
  header("Location: login.php");
 }
?>

...

<?php
 // profiladatok kilistázása
 echo "<ul>";
 echo "<li>Felhasználónév: " . $_SESSION["user"]["felhasznalonev"] . "</li>";
 echo "<li>Életkor: " . $_SESSION["user"]["eletkor"] . "</li>";
 echo "<li>Nem: " . $_SESSION["user"]["nem"] . "</li>";
 echo "<li>Hobbik: " . implode(", ", $_SESSION["user"]["hobbik"]) . "</li>";
 echo "</ul>";
?>

A teljes kód letöltése

Az elkészített forráskód egyben is letölthető ide kattintva.


Utolsó frissítés: 2021-02-22 14:20:28