Kihagyás

Követelmények

Az oktatás ebben a félévben online oktatási formában lesz megtartva, amely videókkal, online tananyaggal, valamint konzultációkkal valósul meg. A konzultációkon való részvétel nem kötelező.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége

A helyzetre való tekintettel a gyakorlaton való megjelenést az jelenti, hogy a hallgató teljesíti az adott hétre kihirdetett Bíro2-n megjelenő feladatokat. A teljesítés határideje minden héten vasárnap 23:59:59.

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén

A Bíró2-n kihirdetett feladatok nem pótolhatók, mivel a gyakorlat idejénél jóval több idő áll rendelkezésre a megoldáshoz. A zárthelyiről való hiányzás esetén az igazolást a gyakorlatvezetőnek kell eljuttatni, emailben.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyik) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége

A félév során két darab zárthelyi dolgozat lesz 50-50 pontért. Mindkét zh-ból 50% a minimum (25-25 pont).

 • az 1. zh (Python) ideje: 2020. október 19-i hét, a gyakorlat időpontja.
 • a 2. zh (JavaScript) ideje: 2020. november 30-i hét, a gyakorlat időpontja.

A zárthelyiken a részvétel kötelező (mindenki csak a saját gyakorlatának idejében (amit Neptunban felvett) írhatja meg), csak igazolással pótolható! Mindkét zárthelyi dolgozat online lesz elérhető a Bíró rendszerében, amelyet a hallgató tetszőleges helyről megoldhat.

Aki az első zárthelyin nem érte el az 50%-ot, annak mindenképpen javítóznia kell, azonban a 2. zárthelyit ekkor is célszerű jól megírnia, gyakorlás céljából!

Pótlás

Azok pótolhatnak, akik igazoltan nem tudták megírni valamelyik zárthelyi dolgozatot. A pótlás időpontja az utolsó szorgalmi hét.

Javítás

Azok javíthatnak, akik nem érték el a zh minimumot (azaz valamelyik, vagy mindkettő dolgozatuk 25 pont alatti). A javító az egész félévi anyagból van összeállítva és érvényteleníti az addig megírt zárthelyi dolgozatokat.

A javítódolgozattal csak elégséges osztályzat szerezhető és sikeres, ha a hallgató legalább 50 %-os dolgozatot ír. Időpontja: az utolsó szorgalmi héten.

Évközi teljesítések szorgalmi időszak utáni javítása, pótlása nem lehetséges.

Védés

A gyakorlatvezető a félév során bárkitől kérheti a beadott dolgozat/házi feladat szóbeli védését is (egy előre egyeztetett időpontban). Ebben az esetben a hallgatónak hitelt érdemlően, szóban kell bebizonyítania, hogy a beadott munka a sajátja.

Amennyiben a hallgató a saját beadott munkájának működésével nincs tisztában, vagy pedig nem hajlandó megvédeni a beadott munkáját (többszöri felszólításra sem), a gyakorlat teljesítése megtagadható, amelyet nem lehet javítani.

A félév teljesítésének követelményei

Zárthelyi minimum:

 • Első (Python) zh: 50 % (25 pont)
 • Második (JavaScript) zh: 50 % (25 pont)

Heti Bíró2 feladatok: - Legalább 1 pont elérése szükséges minden feladat esetén - 2 alkalommal lehet sikertelen a teljesítés

Az osztályzat kialakításának módja

 • ZH-k: max. 100 pont
 • Pluszpontok: max. 10 pont
 • Összesen: max. 100 pont

A számonkéréseken kívül a hallgatóknak lehetőségük van pluszpontok szerzésére is, az órán való aktív részvétellel. Ezek csak és kizárólag az elégséges szint elérése után érvényesek.

Ponthatárok

A gyakorlati pontozás a következőképpen alakul:

 • 0-49 elégtelen (1)
 • 50-62 elégséges (2)
 • 63-75 közepes (3)
 • 76-88 jó (4)
 • 89-100 jeles (5)

A számonkérés során felhasználható segédletek

A számonkérések során semmilyen segédlet nem használható.

Egyéb

A nem hivatalos egyetemi címről (...@stud.u-szeged.hu) küldött levelek semmisnek minősülnek és azokra nem válaszolunk.


Utolsó frissítés: 2020-09-20 20:46:41