Kihagyás

Követelmények

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége

A gyakorlaton való megjelenés kötelező, kettőnél több hiányzás esetén (az első két hetet kivéve) a kurzus nem teljesítettnek minősül. A távolmaradás időpontjára szóló orvosi igazolást a gyakorlatvezetőnek kell bemutatni a távolmaradás okának megszűnését követő első tanórán, vagy a gyakorlatvezető fogadóóráján.

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén

A Bíró2-n kihirdetett heti házi feladatok nem pótolhatók, mivel a gyakorlat idejénél jóval több idő áll rendelkezésre a megoldáshoz. A gyakorlatokról való hiányzás esetén az igazolást a gyakorlatvezetőnek kell eljuttatni, emailben.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyik) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége

Házi feladatok

 • Minden olyan héten, amikor nincs zárthelyi, a hallgatóknak kötelező házi feladatuk van a Bíró2 rendszerében. A teljesítés határideje minden héten vasárnap 23:59:59.

 • Egy feladat akkor teljesített, ha minimum 1 pontot elér belőle a hallgató.

 • Ahogyan a hiányzásoknál, itt is legfeljebb 2 alkalommal lehet kihagyni a feladatot (vagy 0 pontra teljesíteni). Aki több, mint 2 feladatot kihagy, annak a kurzus nem teljesített, javításra nincs lehetőség. A kihagyott feladatok bármelyik hétre eshetnek (tehát lehet olyan, hogy valaki hiányzik egy óráról, de a feladatot megoldja, és a következő héten pedig az órán részt vesz, majd elfelejti a feladatot megoldani, ez 1-1 hiányzás).

Zárthelyi dolgozatok

A félév során két darab zárthelyi dolgozat lesz 50-50 pontért. Mindkét zh-ból 50% a minimum (25-25 pont).

  1. zh (Python) ideje: 2021. október 18-i hét, a gyakorlat időpontja.
  1. zh (JavaScript) ideje: 2021. november 29-i hét, a gyakorlat időpontja.

A zárthelyiken a részvétel kötelező (mindenki csak a saját gyakorlatának idejében (amit Neptunban felvett) írhatja meg), csak igazolással pótolható!

Aki az első zárthelyin nem érte el az 50%-ot, annak mindenképpen javítania kell, azonban a 2. zárthelyit ekkor is célszerű jól megírnia, gyakorlás céljából!

Pótlás

Azok pótolhatnak, akik igazoltan nem tudták megírni valamelyik zárthelyi dolgozatot. A pótlás időpontja az utolsó szorgalmi hét. A kiadott házi feladatok pótlására nincs lehetőség (mivel a házi feladatok egész héten rendelkezésre állnak).

Javítás

Azok javíthatnak, akik nem érték el a zh minimumot (azaz valamelyik, vagy mindkettő dolgozatuk 25 pont alatti), de a házi feladatokból legfeljebb kettőt hagytak ki. A javító az egész félévi anyagból van összeállítva és érvényteleníti az addig megírt zárthelyi dolgozatokat.

A javítódolgozattal csak elégséges osztályzat szerezhető és sikeres, ha a hallgató legalább 50 %-os dolgozatot ír. Időpontja: az utolsó szorgalmi héten.

Évközi teljesítések szorgalmi időszak utáni javítása, pótlása nem lehetséges.

Védés

A gyakorlatvezető a félév során bárkitől kérheti a beadott dolgozat/házi feladat szóbeli védését is (egy előre egyeztetett időpontban). Ebben az esetben a hallgatónak hitelt érdemlően, szóban kell bebizonyítania, hogy a beadott munka a sajátja.

Amennyiben a hallgató a saját beadott munkájának működésével nincs tisztában, vagy pedig nem hajlandó megvédeni a beadott munkáját (többszöri felszólításra sem), a gyakorlat teljesítése megtagadható, amelyet nem lehet javítani.

Csalás/Plágium

Amennyiben egy hallgató esetében bármely részteljesítés esetén (akár heti házi feladat, akár zh, akár plusz pontos feladat) csalásra vagy plágiumra derül fény, az illető gyakorlatának teljesítése sikertelen, javításra nincs lehetőség.

A félév teljesítésének követelményei

Zárthelyi minimum:

  1. zh: 50 % (25 pont)
  1. zh: 50 % (25 pont)

Heti Bíró2 feladatok:

 • Legalább 1 pont elérése szükséges minden feladat esetén
 • Legfeljebb 2 alkalommal lehet sikertelen a teljesítés

Az osztályzat kialakításának módja

 • ZH-k: max. 100 pont
 • Pluszpontok: max. 10 pont
 • Összesen: max. 100 pont

A számonkéréseken kívül a hallgatóknak lehetőségük van pluszpontok szerzésére is, az órán való aktív részvétellel. Ezek csak és kizárólag az elégséges szint elérése után érvényesek.

Ponthatárok

A gyakorlati pontozás a következőképpen alakul:

 • 0-49 elégtelen (1)
 • 50-62 elégséges (2)
 • 63-75 közepes (3)
 • 76-88 jó (4)
 • 89-100 jeles (5)

A számonkérés során felhasználható segédletek

A számonkérések során semmilyen segédlet nem használható.

Egyéb

A nem hivatalos egyetemi címről (...@stud.u-szeged.hu) küldött levelek semmisnek minősülnek és azokra nem válaszolunk.


Utolsó frissítés: 2021-09-07 09:39:29