Kihagyás

Követelmények

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége

Az előadások látogatása nem kötelező, de az elhangzott tananyag ismerete szükséges a gyakorlatok teljesítéséhez.

A legtöbb szak esetében a tárgy előfeltétele a Webtervezés tantárgy. Mindenki győződjön meg róla, hogy a saját mintaterve szerint van-e a tárgynak előfeltétele, és ha van, akkor azt teljesítette-e. Aki nem teljesítette, az NE vegye fel ezt a kurzust (mert év közben a Neptun le fogja dobni, esetleg majd vizsgaeredményt nem enged rögzíteni)!

A vizsgán való részvétel feltétele

A vizsgára az a hallgató bocsájtható, aki a tárgy gyakorlatát legalább elégséges szinten teljesítette.

A vizsga menete

A vizsga két részből áll: egy írásbeli (beugró) részből, valamint egy szóbeli részből.

Írásbeli rész

Az írásbeli vizsga a CooSpace felületén lesz, ahol egy vizsgatesztet kell kitölteni. A vizsgán 100 pont szerezhető.

Amennyiben a hallgató 76 pont alatti eredményt ér el, az osztályzata a lent látható pontszámok alapján alakul.

Amennyiben a hallgató legalább 76 pontot szerez, dönthet, hogy megelégszik az írásbelin szerezhető legjobb osztályzattal, ami a közepes, vagy pedig a szóbeli vizsgán is részt vesz.

Amennyiben nem vesz részt a szóbeli vizsgán, az osztályzata közepes lesz.

Amennyiben részt vesz a szóbeli vizsgán, úgy az osztályzata a szóbeli vizsgán kerül meghatározásra, amely lehet elégtelen is, de lehet jeles is (függetlenül attól, hogy hány pontot ért el az írásbeli vizsgán).

Szóbeli rész

A szóbeli vizsga előre kihirdetett időpontban zajlik, ennek legfőbb forrása a CooSpace kurzusfórum/hirdetmények.

A szóbeli vizsgán a hallgatónak felelnie kell mind Python, mind JavaScript témakörből. A szóbeli vizsgán az előadás egyes témakörei kerülhetnek elő (ezeket lásd az előadás fóliáin). A beszélgetés során előfordulhat, hogy képernyőmegosztáson keresztül kell egy egyszerűbb kódot megírni, értelmezni, vagy pedig az oktató által mutatott egyszerűbb kódot kell tudni elmagyarázni.

A szóban is vizsgázók érdemjegye a szóbeli vizsgát követően kerül megállapításra.

Ponthatárok

  • 0-49 elégtelen (1)
  • 50-62 elégséges (2)
  • 63-75 közepes (3)
  • 76-88 jó (4)
  • 89-100 jeles (5)

A számonkérés során felhasználható segédletek

A számonkérések során semmilyen segédlet nem használható.

Ajánlott irodalom

A nem hivatalos egyetemi címről (...@stud.u-szeged.hu) küldött levelek semmisnek minősülnek és azokra nem válaszolunk.


Utolsó frissítés: 2020-09-17 20:16:25