Hibernate

Az előző fejezetben láthattuk, hogy a Spring JDBC hogyan segít a tradicionális JDBC magasabb szintre emelésében. Ennek ellenére még így is rengeteg kódot kellett írnunk a lekérdezéseink előkészítéséhez. Manapság igen népszerű valamilyen ORM technikát alkalmazni annak érdekében, hogy a Java objektumaink és az adatbázis közötti leképezés automatikus módon történjen. Egy ilyen ORM technológiát kínál számunkra a Hibernate.

Fontos megkülönböztetni egymástól a JPA-t (Java Persistent API) és a Hibernate-et. A JPA az ORM technológiában hasonló szerepet játszik, mint a JDBC magában az adatbázis kezelésben, azaz a JPA egy standard interface-t kínál az ORM technológiák számára.

A Hibernate és a JPA ettől függetlenül szinte kéz a kézben jár, de mégis két két opciónk van:

 • Közvetlenül a Hibernate API-t használjuk
 • JPA-n keresztül használjuk a Hibernate implementációt

Ebben a fejezetben az alap építőkövekre fókuszálunk és megismerjük a Hibernate rendszer belsejének fő alkotóelemeit. Mivel először csak a Hibernate-el foglalkozunk, melyhez H2 DB-t fogunk használni, így a szükséges függőségek a következőek:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
<dependency>
  <groupId>org.hibernate</groupId>
  <artifactId>hibernate-core</artifactId>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-orm</artifactId>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.h2database</groupId>
  <artifactId>h2</artifactId>
</dependency>

Ahogy haladunk előre, akkor áttérünk, majd a Spring Boot JPA támogatásra, ami sok dolgot elrejt előlünk.

SessionFactory

A Hibernate egy központi koncepciója a Session interface, melyre a SessionFactory által szerezhetünk referenciát. A Spring bean támogatást ad arra, hogy a Hibernate SessionFactory-ját konfiguráljuk.

Nézzük is, hogy egy konfigurációs osztályban, hogyan adhatjuk meg a Hibernate beállításait:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
@Configuration
@EnableTransactionManagement
public class DBConfig {

  private DataSource dataSource;

  @Autowired
  public void setDataSource(DataSource dataSource) {
    this.dataSource = dataSource;
  }


  @Bean
  public SessionFactory sessionFactory() throws IOException {
    LocalSessionFactoryBean localSessionFactoryBean = new LocalSessionFactoryBean();
    localSessionFactoryBean.setDataSource(dataSource);
    localSessionFactoryBean.setHibernateProperties(hibernateProperties());
    localSessionFactoryBean.setPackagesToScan("com.example.demo.model");
    localSessionFactoryBean.afterPropertiesSet();
    return localSessionFactoryBean.getObject();
  }

  @Bean
  public PlatformTransactionManager transactionManager() throws IOException {
    return new HibernateTransactionManager(sessionFactory());
  }

  private Properties hibernateProperties() {
    Properties hibernateProp = new Properties();
    hibernateProp.put("hibernate.dialect", "org.hibernate.dialect.H2Dialect");
    hibernateProp.put("hibernate.show_sql", true);
    hibernateProp.put("hibernate.max_fetch_depth", 3);
    hibernateProp.put("hibernate.jdbc.fetch_size", 50);
    return hibernateProp;
  }
}

Elég sok mindent láthatunk a fenti kódban, így vegyük is azt szépen sorjában. Először is a konfigurációs osztályon szerepel a @EnableTransactionManagement annotáció, mely engedélyezi a tranzakciós műveletek annotációját (ezekről később lesz szó). A tranzakciók elvégzéséért a transactionManager felelős, így azt is megadjuk, melynek egy implementációja a HibernateTransactionManager.

Mint, ahogy az látható a sessionFactory bean megadása igen fontos, mivel itt adhatjuk meg a legfontosabb beállításokat:

 • Milyen DataSource-t használjon a Hibernate
 • Hol keresse a domain modelleket (setPackagesToScan)
 • Magára a Hibernate vonatkozó property-k megadása (setHibernateProperties)

A Hibernate-re vonatkozó beállítások teljes tárházát itt bemutatni túl sok volna. A fent megadottak jelentése:

 • hibernate.dialect: a lekérdezések SQL dialektusa (H2, mivel most ezt használjuk DB-nek)
 • hibernate.max_fetch_depth: outer join-ok száma mapping esetén (asszociációk mentén, amikor az asszociált objektum is a Hibernate által menedzselt)
 • hibernate.jdbc.fetch_size: A visszakapott ResultSet-ből hány elemet olvasson ki egyszerre a rendszer.
 • hibernate.show_sql: SQL műveleteknél az utasításokat logolja a rendszer, ami nagyon jól jön fejlesztés közben

Object Relational Mapping

A konfiguráció után neki is kezdhetünk, hogy a létrehozzuk azokat a modelleket, melyeket perzisztálni akarunk, illetve szeretnénk leképezni őket adatbázis táblákká. A mappaléshez kétféleképpen állhatunk hozzá:

 • Elkészítjük az objektum modelleket, majd ez alapján legeneráljuk az adatbázis sémát létrehozó szkripteket. Például a hibernate property-k közé elhelyezhetjük a hibernate.hbm2ddl.auto beállítást, melynek eredményeképpen a legenerált szkripteket a Hibernate automatikusan lefuttatja az adatbázisban, így létrehozza a megfelelő táblákat , azok kapcsolatait, stb.
 • A másik megközelítés, hogy először az adatbázis oldalon készítjük el a megfelelő struktúrát, majd ez alapján létrehozzuk a POJO-kat is. Ennek a megközelítésnek az előnye, hogy részletesebb tervezést ad a kezünkbe.

A következőkben elkezdjük a modellezést, ehhez a következő adatbázis struktúrát fogjuk felhasználni:

ER

A sémához tartozó DDL:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
CREATE TABLE CUSTOMER (
  ID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  NAME VARCHAR(60) NOT NULL,
  BIRTH_DATE DATE,
  VERSION INT NOT NULL DEFAULT 0,
  PRIMARY KEY (ID)
);


CREATE TABLE ORDERS (
  ID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  CUSTOMER_ID INT NOT NULL,
  ORDER_DATE DATE,
  PRIMARY KEY (ID),
  CONSTRAINT FK_ORDERS_CUSTOMER FOREIGN KEY (CUSTOMER_ID) REFERENCES CUSTOMER (ID)
);

CREATE TABLE GROUPS (
  ID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  NAME VARCHAR(60) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (ID)
);

CREATE TABLE CUSTOMER_GROUPS (
  CUSTOMER_ID INT NOT NULL,
  GROUP_ID INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (CUSTOMER_ID, GROUP_ID),
  CONSTRAINT FK_CUSTOMER_GROUP_1 FOREIGN KEY (CUSTOMER_ID) REFERENCES CUSTOMER (ID) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT FK_CUSTOMER_GROUP_2 FOREIGN KEY (GROUP_ID) REFERENCES GROUPS (ID)
);

Figyelem

Figyeljünk oda, hogy ne használjunk olyan táblaneveket, melyből később probléma származik. Pl.: GROUP, ORDER megzavarhatja a parser-t, mivel beépített kulcsszavak SQL-ben, továbbá ne használjunk USER táblát sem, mert az is valószínűleg foglalt lesz.

Egyszerű mapping

Nézzük is meg, hogy a Customer táblának megfelelő Java entitást hogyan hozhatjuk létre:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
@Entity
@Table(name = "CUSTOMER")
@Data
public class Customer implements Serializable {

  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
  @Column(name = "ID")
  private long id;

  @Column(name = "NAME")
  private String name;

  @Temporal(TemporalType.DATE)
  @Column(name = "BIRTH_DATE")
  private Date birthDate;

  @Version
  @Column(name = "VERSION")
  private int version;

}

Minden Hibernate által menedzselni kíván modell osztályra el kell helyeznünk az @Entity annotációt! A @Table annotációval megadhatjuk, hogy ennek az entitásnak az adatbázisban milyen tábla felel meg. A @Data annotációt már ismerjük gyakorlatról (lombok-os annotáció, mely legenerálja a gettereket és settereket, illetve konstruktort, toString-et, equals és hashCode alapértelmezett metódusokat is generál).

Ezután maguk az adattagok következnek, melyeket szintén annotálhatunk. A fenti példában minden adattagot ellátunk a @Column annotációval, melynek segítségével megadhatjuk, hogy az adott field-et az adatbázisban milyen oszlopnévvel feleltetjük meg.

Fontos

A @Table és a @Column annotációkat el is hagyhatjuk, ha az adatbázisban használt nevek megegyeznek az ezekben magadottakkal.

Vegyük sorra az adattagokon található további annotációkat. Amennyiben egy osztályt ellátunk egy @Entity annotációval, akkor abban a pillanatban el is kezd vadul jelezni az IDE, hogy bizony kell megadni egy @Id-t is, ami egyértelműen azonosítja az entity-t. A @Id megadásával igazából az a tábla elsődleges kulcsát (Primary key) adhatjuk meg. A @GeneratedValue annotációval megadhatjuk azt is, hogy az elsődleges kulcsot milyen módon szeretnénk generáltatni a Hibernate-el. Az IDENTITY azt jelenti, hogy a beszúrt elemnek maga az adatbázis ad egy egyedi értéket (az indentity egy speciális DB objektum az adatbázisokon belül).

A születési időre megadott @Temporal(TemporalType.DATE) annotáció egy automatikus konverziót jelent. Java oldalon a java.util.Date típust szeretnénk használni, DB oldalon pedig az adatbázis által biztosított SQL dátumot.

A @Version egy optimista lockolási mechanizmust tesz lehetővé, azaz a konkurrens hozzáférésekkor segíthet. Amikor update-elni szeretnék egy Customer rekordot, akkor a rendszer megnézni, hogy az adatbázisban található version megegyezik-e az objektum által tárolt version attribútum értékével. Amennyiben megegyezik, akkor minden rendben és módosíthatom a rekordot. Amennyiben viszont nem egyezik meg a két szám, az azt jelenti, hogy valaki más is updatelt, ami úgynevezett stale objektumhoz vezet, azaz inkonzisztens állapotot vett fel az objektumunk. Ilyen esetben a Hibernate dob egy StaleObjectStateException kivételt, melyet a Spring átalakít egy HibernateOptimisticLockingFailureException kivétellé. Amennyiben használunk ilyen lock-ot az objektumunkon, akkor érdemes int típust használni.

Megjegyzés

Az adattagokra megadott annotációkat a field-ekhez tartozó getterekre is megadjhtjuk.

Feladat

Hozzuk létre a Group és az Order entity-ket is! Egyelőre nem kell semmilyen külső kulcsot hozzáadni a rendszerhez, csak magukra az attribútumokra koncentráljunk!

One-to-Many

A Hibernate képes a különféle asszociációk kezelésére is. Ezek közül az egyik leggyakoribb a One-To-Many, azaz az egy a többhöz kapcsolat. A példában minden Customer-nek 0 vagy több rendelése (Order) van, azaz itt egy OneToMany kapcsolattal van dolgunk.

Lássuk is, hogy hogyan bővítjük a Customer entity-t, hogy támogassa ezt a kapcsolatot:

1
2
@OneToMany(mappedBy = "order_id", cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval = true)
private List<Order> orders;

A @OneToMany-nek sok attribútumot adunk át:

 • mappedBy: Az Order táblában megtalálható field, melyhez mappelhetjük a kapcsolatot. Ez csak akkor kell, amikor kétirányúan rögzítjük a kapcsolatot, azaz elérhetjük a Customer-ből a rendeléseket egy listán keresztül, illetve egy rendelésből is elérhetjük magát a vásárlót. Ha bidirectional kapcsolatot használunk, akkor az Order-nél is lesz dolgunk (később mutatjuk, hogy mi).
 • cascade: Az ismert kaszkádolt műveleteket lehet megadni. Például egy custormer törlésénél a rendeléseit is töröljük.
 • orphanRemoval: Miután updateljük a rendeléseket, akkor a vevő rendelései közül ki kell törölnünk azokat, amik már nem léteznek.

Ezek után nézzük az Order entitást:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
@Entity
@Data
@Table(name = "ORDERS")
public class Order implements Serializable {
  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
  private long id;

  @ManyToOne
  @JoinColumn(name = "CUSTOMER_ID")
  private Customer customer;

  @Temporal(TemporalType.DATE)
  @Column(name = "ORDER_DATE")
  private Date orderDate;

}

A kétirányú kapcsolat megvalósításához az Order entitáson a @ManyToOne annotációt kell használnunk, így le tudjuk kérni majd egy rendelés alapján a hozzá tartozó Customer-t is. Ami, lényeges, hogy az asszociáció megvalósítása tábla szinten a CUSTOMER_ID oszlop segítségével működik (ez a külső kulcs), így meg kell adnunk ezt is, melyet a @JoinColumn annotációval tudjuk megadni.

Több a többhöz kapcsolatok

A példában egy vásárló több csoporthoz is tartozhat (0-hoz is), illetve egy csoportba többen is tartozhatnak (tag nélküli is lehet), azaz a két tábla között több a többhöz kapcsolat van. A több a többhöz kapcsolatok megvalósításához szükség van egy kapcsolótáblára is, mely jelen esetben legye a CUSTOMER_ORDERS! Nézzük a kódot, mely megvalósítja a fenti funkcionalitást a Customer entitásban:

1
2
3
4
5
6
@ManyToMany
@JoinTable(name = "CUSTOMER_GROUP",
    joinColumns = @JoinColumn(name = "CUSTOMER_ID"),
    inverseJoinColumns = @JoinColumn(name = "GROUP_ID")
)
private Set<Group> groups;

A Customer-en belül létrehoztunk egy Set-et, melyben tárolni kívánjuk a vásárló csoportjait. Erre a fieldre elhelyezünk egy @ManyToMany annotációt, mellyel jelezzük, hogy egy több a többhöz kapcsolatról van szó. Ezután a kapcsolótábla megadása következik a JoinTable megadásával. Ezen belül megadjuk, hogy jelen táblából, mi lesz a külső kulcs a kapcsolótáblában (@JoinColumns), továbbá megadjuk, hogy a kapcsolat másik oldalán mi lesz a külső kulcs (@InverseJoinColumns).

Ezután meg kell adnunk a kapcsolatot a másik oldalról is, azaz a Group-on belül a következőt kell írnunk:

1
2
3
4
5
6
@ManyToMany
@JoinTable(name = "CUSTOMER_GROUPS",
  joinColumns = @JoinColumn(name = "GROUP_ID"),
  inverseJoinColumns = @JoinColumn(name = "CUSTOMER_ID")
)
private Set<Customer> customers;

Látszik, hogy a másik oldalon is teljesen hasonlóan járunk el, de a külső kulcsokat fordítva kell megadnunk.

Hibernate Session interfész

Miután előkészítettük a modell osztályainkat, elő kell készítenünk egy DAO objektumot, hogy azon keresztül kommunikálhassunk az adatbázissal. Ennek váza a következő:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
@Transactional
@Repository
public class CustomerDaoImpl implements CustomerDao {

  private SessionFactory sessionFactory;

  @Autowired
  public void setSessionFactory(SessionFactory sessionFactory) {
    this.sessionFactory = sessionFactory;
  }

  ...
}

Most nézzük meg, hogy az interface-en milyen metódusokat adunk meg:

1
2
3
4
5
6
7
public interface CustomerDao {
  List<Customer> findAll();
  List<Customer> findAllWithOrder();
  Customer findById(Long id);
  Customer save(Customer customer);
  void delete(Customer customer);
}

Látható, hogy semmilyen ördöngősség nincs bennük, egyszerű műveletek melyeket előírunk.

Hibernate Query Language (HQL)

A Hibernate rendelkezik egy saját domain specifikus nyelvvel, melyet lekérdezések összerakására használhatunk. Ezeket a HQL utasításokat a Hibernate natív SQL utasításokra fordítja, amikor a tényleges utasítást le kell futtatni az adatbázisban. A HQL nagyon hasonlít az SQL-ra, de gondoljunk arra, hogy itt az objektumokhoz közelien kell hozzáálnunk a lekérdezésekhez. A következőekben néhány példát is megnézünk, mégpedig a fenti interface metódusainak megvalósításán keresztül.

Egyszerű lekérdezések

Nézzük meg a findAll megvalósítását.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
...
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;
...

@Override
@Transactional(readOnly = true)
public List<Customer> findAll() {
  return sessionFactory.getCurrentSession().createQuery("from Customer c").list();
}

A SessionFactory.getCurrentSession() segítségével referenciát szerezhetünk a Session objektumra. A session objektumon keresztül lehetőséget kapunk tetszőleges lekérdezés összerakására, melyben HQL-t használhatunk. A fent megadott HQL segítségével az összes Customer-t lekérdezhetjük a táblából. Alternatívaként írhattuk volna a következőt is: select c from Customer c Egy-egy metódusra megadhatjuk a @Transactional annotációt is, mely szabályozhatjuk a tranzakciókezelés szabályait. Jelen esetben megmondjuk, hogy a findAll csupán olvasni szeretne a DB-ből. Amennyiben a lekérdezést később valaki átírja és az adatot is módosítana, akkor kivételt kapunk. A readOnly attribútum beállítása nyilván teljesítménynövekedést is eredményez(het).

A fenti kód futtatásakor kapni fogunk egy org.hibernate.LazyInitializationException-t: failed to lazily initialize a collection of role: ... could not initialize proxy - no Session. Ez a hiba amiatt keletkezik, mert a kapcsolatok mentén lustán kérjük le az adatokat, azaz a Hibernate nem kapcsolja az asszociált táblákat. Ezt performancia miatt teszi így a Hibernate.

Ahhoz, hogy a Hibernate lekérje az asszociált adatokat is két opciónk van:

 • megadjuk a fetchMode-ot EAGER-re. Példa: @ManyToMany(fetch=FetchType.EAGER)
 • Rávenni a Hibernate-et, hogy akkor kérdezze le az asszociációkat, amikor szükség van rá: Criteria lekérdezés -> Criteria.setFetchMmode() (ezt csak később nézzük meg). Ugyanerre képesek lehetünk a @NamedQuery használatával.

Vegyük azt a lekérdezést, amikor a rendelésekkel együtt szeretnénk lekérdezni a vásárlókat. Ehhez a következőt csinálhatjuk NamedQuery használatával:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
@Entity
@Table(name = "CUSTOMER")
@Data
@Transactional
@NamedQueries({
  @NamedQuery(
    name = "Customer.findAllWithOrder",
    query = "select distinct c from Customer c left join fetch c.orders o left join fetch c.groups g"
  )
})
public class Customer implements Serializable {
  ...
}

Amit nagyon fontos észrevenni az a left join fetch, ami azt parancsolja a Hibernate-nek, hogy a EAGER módon kérje le az asszociációk mentén a többi entitást is.

A @NamedQuery-ket a következőképpen használhatjuk fel a Dao-ban:

1
2
3
4
5
@Override
@Transactional(readOnly = true)
public List<Customer> findAllWithOrder() {
  return sessionFactory.getCurrentSession().getNamedQuery("Customer.findAllWithOrder").list();
}

A Session-ön keresztül használhatjuk a nevesített lekérdezéseket a getNamedQuery() metódussal.

Annak érdekében, hogy lássunk paraméterezésre is példát a nevesített lekérdezéseknél, írjuk meg a findById lekérdezést!

1
2
3
4
@NamedQuery(
  name = "Customer.findById",
  query = "select distinct c from Customer c left join fetch c.orders o left join fetch c.groups g where c.id = :id"
),

A nevesített lekérdezésben használhatunk nevesített paramétereket (jelen esetben a :id). Ezután a felhasználás helyén meg kell adnunk a paraméter értékét a setParameter használatával, illetve gondoskodnunk kell arról, hogy csak egy objektumot adjunk vissza!

1
2
3
4
@Override
public Customer findById(Long id) {
  return (Customer)sessionFactory.getCurrentSession().getNamedQuery("Customer.findById").setParameter("id", id).uniqueResult();
}

Több paraméter esetén használhatjuk a setParameterList() vagy a setParameters() metódusokat. Ezeken felül vannak még haladóbb lekérdezési technikák, de ezeket csak később nézzük majd meg.

Hibernate használatával az új objektumaink elmentése végtelenül egyszerű:

1
2
3
4
5
@Override
public Customer save(Customer customer) {
  sessionFactory.getCurrentSession().saveOrUpdate(customer);
  return customer;
}

A fenti példában a Session-ön meghívjuk a saveOrUpdate metódust, mely az egyedi azonosító alapján eldönti, hogy új elemet kell beszúrni vagy egy létezőt updatelni. JDBC-ben sokkal nagyobb munkába került, hogy az új elemnek a kulcsát visszakapjuk, jelen helyzetben viszont az átadott objektum adattagjait beállítja a rendszer, így az id-t is. Az objektumot visszaadni ezért célszerű.

A mentéshez hasonló egyszerűséggel törölhetünk is, ha a Session-ön meghívjuk a delete() metódust.

Táblák generálása

Általánosan alkalmazott technika, hogy először megírjuk az entity osztályokat és aztán ebből generáljuk le a táblákat. Ehhez a Hibernate property-k közé hozzá kell adnunk a következőt: hibernate.hbm2ddl.auto! Ez a property több értéket is felvehet:

 • create: Első indításkor ezt használjuk, így az entity osztályok alapján létrejön az összes tábla.
 • update: A create után, amennyiben minden megfelelően létrejött, akkor a property értékét átállítjuk update-re, mely megtartja az eredeti táblákat és a bennük található adatokat is, viszont bővíteni is képesek vagyunk a segítségével (új tábla, új oszlop, stb.).
 • create-drop: Tesztelés közben általában egy in-memory DB-t használunk a tesztek futtatásakor, melyet a folyamat elején inicializálunk, majd a végén eldobunk. Ehhez használhatjuk a create-drop property beállítást.
 • none: Amennyiben nem szeretnénk az entitások alapján semmilyen műveletet sem eredményezni az adatbázison, akkor használhatjuk a none értéket.

Utolsó frissítés: 2020-09-30 08:40:19