Kihagyás

Általános követelmények

Repo gyökere

A továbbiakban a ,,/'' mindig a GitLab projekthez társított Git repository gyökerét jelzi.

Felkészítés az önálló munkára

A gyakorlat célja hogy a hallgató elsajátítsa az önálló munkavégzéshez szükséges szaktudást és képességeket. A jegy ennek sikerességét tükrözi. Azt hogy a leadott munka eléri-e a megfelelő minőséget és mennyiséget a gyakorlatvezető dönti el figyelembe véve az ebben a dokumentumban meghatározottakat.

Anyagok leadása

Csak azt a leadott anyagot tudjuk figyelembe venni, ami a saját GitLab felhasználó segítségével került feltöltésere. Ez minden esetben a H-s azonosító, vagy az egyetemi LDAP belépés. Csak olyan commit-okat fogadunk el ami a hallgató saját, stud-os címéről készült. (Az Irinyi Kabinetben való használat esetén minden újraindítás után be kell állítani a Git user nevet és e-mail címet, ezzel elkerülve hogy az alapértelmezett felhasználó nevében szülessenek a commit-ok. Hogyan?)

A leadandók esetén a megadott névkonvenciókat szigorúan tartani kell. A névkonvenciót nem tartó leadás nem minősül elfogadott teljesítésnek (akkor sem, ha határidőig beérkezett).

Korábbi anyagok felhasználása

Minden leadandóban csak azok a részek fogadhatóak el új teljesítésnek, amik korábbi, a projekttel kapcsolatos teljesítésben még nem lettek leadva.

Végül a leadandók bemutatása során szigorúan tartani kell az időkeretet. Ne tervezzünk túl hosszú prezentációt!

Munkanapló

A hallgatóknak a munkájuk követésére heti rendszerességgel munkanaplót kell vezetni. A munkanapló célja kettős. Egyrészt vezetése ösztönzi a hallgatót a rendszeres munkavégzésre, másrészt a tevékenység követésére és a problémák időben történő feltárásának is alkalmas eszköze. A munkanapló az éles projektekben is kötelező elem, heti jelentés formájában készülnek.

A munkamapló kötelező elem

A munkanapló rendszeres vezetése kötelező, még abban az esetben is, ha nem történik érdemleges változás. Munkanapló hiányában pontlevonás jár, amennyiben a hallgató egyáltalán nem készít egy adott feladatrészhez naplót, úgy az a feladat nem kerül értékelésre.

A munkanaplót sablonját ezen a linken találhatjuk. A naplót a GitLab projekt Wiki oldalára kell feltölteni az ott létrehozásra kerülő Hallgató munkanaplók page alá. Minden projektben résztvevő hallgató számára saját wiki oldalt kell létrehozni, ahova a saját munkanaplóját készítheti el, illetőleg töltheti fel. A javasolt formátum a markdown. A munkanapló beszámolási időszaka két gyakorlat közötti idő. A beadási határidő a következő gyakorlatot megelőző nap 24.00 óra.

Kiemelkedő teljesítmény jutalmazása

A gyakorlatvezető a kiemelkedő egyéni teljesítményt (kezdeményező készség, megfelelő kommunikáció, csapatvezetés, stb.) plusz ponttal jutalmazhatja.

Ezenkívül a kiemelkedő minőségű projektmunkákat a gyakorlatvezető előadás megajánlott jegyre javasolhatja az előadónál. A megajánlott jegy feltételei és megítélése az előadó által történik az általa meghatározott és hirdetett szabályok szerint.

Miért vállaljak nem kötelező feladatot?

A gyakorlatvezetők csak olyan hallgatók munkáját javasolják megajánlott jegyre, akik a gyakorlaton jeles (5) osztályzatot szereztek.

Váratlan helyzetek kezelése

Az értékelés után beérkező panaszokat nem fogadjuk el.

Bármilyen probléma esetén, a első előfordulás alkalmával tájékoztatni kell a gyakorlatvezetőt e-mailben, melyen minden érintett címezni kell (CC).

Pótlás, csúszás, hiányos anyag

Nomen est omen

Bármelyik kötelezőnek megjelölt leadandó vagy a kötelező pont hiánya esetén a hallgató elégtelen érdemjegyet kap.

Mivel a projektmunka folyamtos munkát igényel, és a leadandók pontos időpontja a félév elején kihirdetésre került, ezért a projektmunka pótlására nincs lehetőség. A projektmunka elvégzése előretervezést igényel a hallgatóktól. A projektmunka elvégzése a félév során folyamatos és az tanórákon túli munkát igényel. Az ipari projektekhez hasonlóan a nem megfelelő minőségű munka elvégzése a gyakorlat során is következményekkel jár. Ezen okok miatt a projektmunkák javítására nincs lehetőség.


Utolsó frissítés: 2022-01-14 11:21:59