Kihagyás

Projektmunka

A projektmunka célja, hogy a hallgatók a gyakorlati használat során is tapasztalatokat gyüjtsenek a szoftverprojektek karbantartása és továbbfejlesztése során használt módszerekről és technológiákról.

Csapatmunka

A projektet egy szoftverfejlesztő csapathoz hasonlóan csapatmunkában fogják megoldani. A csapatok egy open-source fejlesztésbe kapcsolódnak be a félév során. A csapatok kialakítása véletlenszerűen történik a gyakorlatokon belül, a kialakított csapatokról a gyakorlatvezető értesíti a csapatokat. A projekteket optimálisan 5, de min. 4, max. 6 fős csapatok viszik.

A feladatok kiválasztása

Projektek

A projektek kiválasztása a félév elején történik a hallgatók szavazatai alapján. Minden gyakorlaton belül, minden csapat ugyan azon a projekten dolgozik. A gyakorlatok között nem lehet azonos projekt. Holtverseny esetén a gyakorlat sorszáma dönt. A feltételek teljessülését a gyakorlatvezető biztosítja. A szavazás a CooSpace-n kerül kiírásra. A választható projektek listája itt megtalálható.

Issue-k

A továbbfejlesztés során megvalósítandó issue-kat a hallgatók választják ki a gyakorlatvezető jóváhagyásával. Egy issue-t csak egy csapat választhat, de egy issue-n (a bonyulultságát figyelembe véve) több csapattag is dolgozhat.

Értékelés

Projektekből összesen 65 pontot lehet összegyűjteni a félév során. Részenként és összesen min. 50% teljesítendő. A felosztást lásd a feladatokat részletesen leíró fájlban. Bármelyik kötelezőnek megjelölt leadandó hiánya esetén a hallgató (vagy csapat, a leadandó jellegétől függően) elégtelen érdemjegyet kap.

Warning

Csak azt a leadott anyagot tudjuk az egyéni értékelés során figyelembe venni, ami a saját GitLab felhasználó segítségével került feltöltésere. Ez minden esetben a H-s azonosító, vagy az egyetemi LDAP belépés. Csak olyan commit-okat fogadunk el ami a hallgató saját, stud-os címéről készült. Hogyan?

Warning

Mivel a projektmunka folyamtos munkát igényel, és a leadandók pontos időpontja a félév elején kihirdetésre került, ezért a projektmunka pótlására nincs lehetőség. A projektmunka elvégzése előretervezést igényel a hallgatóktól.

Warning

A projektmunka elvégzése a félév során folyamatos és az tanórákon túli munkát igényel. Az ipari projektekhez hasonlóan a nem megfelelő minőségű munka elvégzése a gyakorlat során is következményekkel jár. Ezen okok miatt a projektmunkák javítására nincs lehetőség.

Plusz pontok

A gyakorlatvezető a kiemelkedő egyéni teljesítményt (kezdeményező készség, megfelelő kommunikáció, csapatvezetés, stb.) plusz ponttal jutalmazhatja. Egy hallgató a félév során maximum 75 pontot szerezhet a projektmunkára, az egyéni pluszpontokkal és a ,,közös'' feladatokra kapott pontokkal együtt.

Fő részek

A projektmunka során az alábbi fő részfeladatok kell megoldani.

Warning

A részletes feladatok és beadandók listája a feladatokat részletesen leíró fájlban található.

Projekt megismerése és változtatási igények összeállítása

Célja, hogy a csapat sikeresen lefordítsa a saját eszközein a projektet és megismerje annak nagyléptékű szerkezetét. Ezt követően mélyebb tudást szerezzen a választott issue-khoz kapcsolódó részekről.

Változtatási igény implementálása

Ebben a részben a csapat elkészíti a kiválasztott issue-khoz tartozó implementációt.

Unit tesztek készítése és futtatása

Célja a korábban a csapat által megvalósított részek (és környezetének) tesztelése, melyet a csapat unit tesztek segítségével végez.

A fejlesztési és egyéb folyamatok követése

A csapat az elvégzett munkát folyamatosan követi és dokumentálja a projektmenedzsment rendszerben.

Minőségbiztosítás és elemzés

A továbbfejlesztés és hibajavítás megkönnyítésének egyik legismertebb módja a projekt mélyebb elemzése különböző módszerek segítségével. A csapatnak egyet kötelezően választania kell az alábbi megközelítések közül.

Minőségriport statikus kódelemzés alapján

A feladat célja hogy képet kapjunk a projekt minőségéről és ennek változásáról a módosítások elvégzése előtt, közben és után.

Szoftver vizualizáció

A szoftvervizualizációs technikák és eszközök fontos szerepet játszanak a szoftverfejlesztők életében a rendszer megértése szempontjából, napjaink növekvő kódmennyiséget és komplexitást produkáló világában. Ezek az eszközök lehetővé teszik a fejlesztők számára, hogy globálisan ítéljenek meg számos szoftvertulajdonságot különböző vizualizációs metaforák által.

Tesztlefedettség vizsgálata

A teszt lefedettség a számszerű értékelése annak, hogy a tesztelési tevékenység mennyire alapos, illetve hogy egy adott időpontban hol tart.

Bemutatók

A félév során az előre kihirdetett időpontokban a gyakorlat idejében az alábbi részeket kell bemutatni.

  • Projekt megismerése és változtatási igények összeállítása
  • Változtatási igény implementálása

Hova? Hogyan? - Általános segítség a beadandók formátumához

Forráskód

A projekthez tartozó forráskód (általában *.java fájlok) és hozzá kapcsolódó erőforrásokat a hallgatók GitLab szerverére kell feltölteni, folyamatosan a félév során.

Szöveges dokumentumok

A feladatokhoz tartozó szöveges dokumentumokat MarkDown formátumba várjuk szintén a hallgatók GitLab szerverén. Ez a formátum lehetővé teszi a verziókövetést.

Projektmenedzsment

A projekt nyomonkövetését és a munka dokumentálását a hallgatók GitLab szerverén kell vezetni a megfelelő, a feladatokat részletesen leíró fájlban megadott eszközökkel: issue-k, mérföldkövek, wiki oldalak, stb.

Bemutatók

Kivetítendő fóliák készítése nem kötelező, de az elkészült munkát ettől függetlenül be kell mutatni. A prezentációt PDF forámtumba kérjük beadni, ezzel biztosítva, hogy mindenhol ugyan úgy jelenik meg. Ez elkészíthető LaTeX-ben, Microsoft PowerPoint-tal, vagy bármilyen egyéb programmal, mely képes PDF formátumba menteni a prezentációt.


Utolsó frissítés: 2021-02-08 08:09:43