Kihagyás

Onboarding

Mi az az onboarding?

Hogy megkönnyítsük a gyakorlat menetébe való bekapcsolódást az első két héten (a felvételi és a szorgalmi időszak metszetében) úgynevezett "onboarding" alkalmakat tartunk a gyakorlat időpontjában. Ezek célja, hogy áttekintsük a gyakorlat mentetét, beleértve a követelményeket és hallgató, valamint a gyakorlatvezető feladatait is. Ez a folyamat hasonló a cégeknél is alkalmazott szervezeti szocializációhoz. Biztatjuk a hallgatókat hogy az onboarding alatt tegyenek fel minden olyan kérdést, mely felmerült bennük a gyakorlattal kapcsolatban. Természetesen erre a későbbiek során is lehetőségük lesz a gyakorlatvezetővel egyeztetett módon és időpontokban.

A gyakorlat célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek egy már létező projekt fejlesztésébe való bekapcsolódásba. A félév során többféle aspektusból fogjuk megközelíteni az ehhez kapcsolódó, az iparban is gyakran használt módszereket és technológiákat.

Nézőpontok

Szakmai tudás alkalmazása

A projektek sikerének egyik alapja a szakképzett munkaerő, amely képes értelmezni a helyzetet és megfelelő módszert kiválasztva az ahhoz kapcsolódó technológiák segítségével reagálni rá. Az eredményes munkához nem elég az egyes fogalmak lexikális ismerete, a szoftverfejlesztőnek tisztába kell lenni, hogy ezeket mikor és hogy tudja alkalmazni a projekt életciklusa során.

Értékelés

Erről a képességéről a hallgató egy ZH keretében ad számot. A sikeres félévhez legalább 60% teljesítendő.

Gyakorlás

A szakmai anyag elmélyítésének egyik módszere a valós példán keresztüli felhasználás. A hallgatók egy korábban elkezdett nyílt forráskódú projektbe kapcsolódnak be. Célunk, hogy egy valós példán keresztül tapasztalják meg a szoftverfejlesztéssel kapcsolatos kihívásokat és hozzák meg az ezekkel kapcsolatos döntéseket. A feladat célja nem csak a szükséges programozás elvégzése, hanem hogy a hallgató képes legyen valós környezetben is látni az e köré épülő egyéb folyamatokat.

Értékelés

Az elvégzett munkáról a hallgatók egy projektmunka keretében adnak számot. A sikeres félévhez legalább 60% teljesítendő.

Elmélyülés egy adott területen

A korábbi aspektusok szükségesek ahhoz hogy egy szoftverfejlesztő szakmailag korrekten tudja elvégezni a feladatát. Azonban ritkán fordul elő, hogy az adott fejlesztő teljes egészében átlátja a projektet. Általában különböző technológiákra és módszertanokra helyezik a hangsúlyt. Ez a speciális szaktudás értékesebbé teszi a fejlesztőt a munkaerő piacon.

A kurzus során szeretnénk terjeszteni a már meglévő speciális tudást és motiválni a mélyebb ismeretek megszerzését valamelyik (a hallgató által választott) témában.

Értékelés

A hallgatók egymásnak nyújtott segítségadás során mutatják be, hogy részletesebben ismerik az adott témát. A mentorálás során a hallgatók többletpontokat szerezhetnek, de hanyagság esetén pontlevonás jár.

Kinek ajánljuk?

A részfeladat elvégzése nem kötelező, de jelentősen lerövidítheti a munkakezdés során a betanulási időszakot. Illetve jobb bértárgyalási pozíciót ad a fejlesztő számára.

Új módszerek kifejlesztése

A korábbi aspektusok során felhasznált technológiák és módszerek dedikált kutatómunka eredményei. A szoftverfejlesztés gyorsan változó világában fokozottan fontos, hogy a szaktudást lépést tudjon tartani az ipar által támasztott igényekkel. A kurzus során szeretnénk lehetőséget adni arra, hogy a hallgatók betekintsenek a tudományos világba is, ezzel is segítve a későbbi karrierrel kapcsolatos döntéseiket.

Értékelés

A kutatói munka elvégzéséről a hallgatók egy kutatási terv vagy kibővített absztrakt megírásával adnak számot.

Kinek ajánljuk?

A részfeladat elvégzése nem kötelező. Azoknak ajánljuk, akiket érdekelnek az új még feltörekvő technológiák vagy a már ismert módszerek újszerű alkalmazása. Ez a feladat fontos lépés lehet a tudományos pálya felé vezető úton (doktori fokozat).

Rendszerszintű komplexitás kezelése a gyakorlat során

A szoftver rendszerek fejlesztése sok részből álló feladat. Ez a sokszínűség jelentkezik a gyakorlat mentén és a követelmények összetettségén. Ezért a gyakorlat anyaga és a követelmény rendszer első látásra bonyolultnak tűnhet. Az is. A gyakorlat témája nem teszi lehetővé, hogy egy bizonyos mértéknél nagyobb egyszerűsítéssel éljünk a félév során.

Az előadóval és a gyakorlatvezetővel úgy terveztük meg a kurzus tematikáját, hogy a lehető legtöbb a való világban is használt módszerrel és technológiákkal ismertessük meg a hallgatókat. A tudás és tapasztalat átadása közös munkát igényel a hallgatókkal. Célunk, hogy minél jobb és a való életben minél hasznosabb szaktudást adó képzést biztosítsunk, melyhez a félév végén szívesen fogadjuk a konstruktív javaslatokat.

A követelmények megismerése a hallgató egyik feladata

Amennyiben a hallgató bármilyen oknál fogva nem tud részt venni az onboarding alkalmakon, úgy a követelményeket önállóan kell hogy megismerje a honlapon közölt információk alapján. Törekszünk rá hogy a honlap tartalma mindig tükrözze az onboarding során elhangzottakat.

Hogyan javasolt kezelni az összetett követelményeket?

Ahogy az valós szoftverfejlesztési projektek esetében, a gyakorlat során is fontos a követelmények ismerete és az erőforrások számbavétele. Ezek a gyakorlaton a határidők betartása és a feladatok megoldásának minősége, valamint a hallgatók ideje.

A hallgatók számára javasoljuk hogy a félév elején a menüben megadott sorrendben (mélységi bejárással) olvassák végig az oldalon közölt anyagot. Az egyes oldalak egyre több részletet fognak felfedni a gyakorlattal kapcsolatban.

Sem a hallgatóktól, sem az oktatóktól nem várjuk el, ennyi idő alatt fejből tudják az oldal teljes tartalmát. Szükség esetén az bármikor elérhető, hogy segítse a felmerülő kérdések megválaszolását. Azonban egy általános kép szemelőt tartása fontos, hiszen ez alapján lehet megtervezni a félév során elvégzendő munka ütemezését.

A hallgatók számára javasoljuk, hogy folyamatosan hajtsák végre a feladatokat. Az egyes részekre szánt időtartamot úgy határoztuk meg, hogy minél egyenletes intenzitású munkavégzés mellett kezelhető terhelést jelentsen a hallgatóknak.

Ezenkívül a hallgatóknak nem szükséges folyamatosan fejben tartani a gyakorlat teljes menetét. A gyakorlatvezető egyik feladata az hogy iránymutatást adjon, hogy az adott időszakban mely feladatok elvégzésére kell koncentrálnia a hallgatóknak. A hallgatóknak javasoljuk, hogy mindegyik részfeladat kezdetekor olvassák el újra a hozzá kapcsolódó leírást a honlapon.

Végül éljünk a kurzus nyújtotta lehetőségekkel. Minél hamarabb tegyük fel kérdéseineket és jelezzük problémánkat.

Cél a jeles érdemjegy

Az új ismeretek megszerzése nemes cél a hallgatók számára, bízunk benne, hogy a követelményrendszer ezt támogatni fogja. Azonban tisztában vagyunk vele, hogy emellett a végzettség szerzése is legalább olyan fontos. Javasoljuk, hogy az kurzusra szánt erőforrások megbecsülése során a jeles érdemjegy elérését tűzzük ki célul, hallgatók és oktatók egyaránt. Sajnos nem minden alakul minden esetben a tervek szerint, de bemelegítő gyakorlatként gondolkodjunk el az alábbi két kérdésen.

Ha jeles elérésére terveztem, de mégse volt elég erőforrás milyen lehetőségeim maradnak?
Ha elégséges eredményre törekszem és valami miatt ezt mégse tudom elérni milyen lehetőségek maradnak?


Utolsó frissítés: 2021-12-22 14:42:26