Kihagyás

Követelmények

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége

A helyzetre való tekintettel online, visszanézhető alkalmak lesznek, YouTube stream és Discord chat formájában. A foglalkozásokon való részvétel kötelező, ezt CooSpace online jelenléti alkalommal lehet igazolni. Távolmaradás esetén a hallgatónak önállóan kell feldolgoznia a tananyagot (az elérhető videó- és egyéb anyagok segítségével).

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyik) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége

A félév során két zárthelyi dolgozat lesz (2 darab, egyenként 25 pontos CooSpace teszt), valamint 5 darab, egyenként 10 pontos, automatikusan kiértékelt feladatot kell elkészíteni Python nyelven, amelyek az órán tanultakhoz kapcsolódnak.

  1. zh időpontja: 2021.04.01. (8. hét)
  2. zh időpontja: 2021.05.13. (14. hét)

A feladatok kihirdetése a félév során folyamatos lesz, beadásukra pedig 1 hét fog rendelkezésre állni. A zárthelyiken a részvétel kötelező. Pótlásuk csak hivatalos igazolással lehetséges. A két zárthelyin összesen legalább 20 pontot el kell érni (40%).

Pótlás

A zárthelyik pótlása az utolsó szorgalmi héten lehetséges, igazolás bemutatását követően (az igazolást a hiányzást követő első órán bemutatni). A beadandók pótlása nem lehetséges, mivel ezek megoldása folyamatos, tanórán kívüli tevékenység.

Javítás

A zárthelyik javítása az utolsó szorgalmi héten lehetséges. Csak az javíthat, aki nem érte el összesen a 20 pontot. A beadandók javítása nem lehetséges, mivel ezek megoldása folyamatos, tanórán kívüli tevékenység.

Szorgalmi projekt

A számonkéréseken kívül lehetőség van szorgalmi projektek készítésére is, legfeljebb 20 pontért. Ezeket egyénileg, vagy kisebb csoportokban is el lehet készíteni. A szorgalmi feladatra jelentkezni 2021.03.28-ig lehet a CooSpace erre a célra fenntartott felületén (mindek. Bővebb leírás a szorgalmiról az https://okt.sed.hu oldalon található.

Plusz pontok

Az órákon lesznek órai, házi feladatok, amelyekért cserébe plusz pontokat lehet szeretni (összesen 20 plusz pontot lehet szerezni, amibe a szorgalmi is beletartozik). A plusz pontok nem számítanak bele a minimumkövetelményekbe!

A félév teljesítésének követelményei

  • Zárthelyik (2*25 pont): összesen legalább 20 pont (40%)
  • Beadandók (5*10 pont): beadandóként legalább 4 pont elérése (40%)

Az osztályzat kialakításának módja

Ponthatárok

  • 0-49 elégtelen (1)
  • 50-62 elégséges (2)
  • 63-75 közepes (3)
  • 76-88 jó (4)
  • 89-100 jeles (5)

Védés

A gyakorlatvezető a félév során bárkitől kérheti a beadott munkák szóbeli védését is (egy előre egyeztetett időpontban, online módon). Ebben az esetben a hallgatónak hitelt érdemlően, szóban kell bebizonyítania, hogy a beadott munka a sajátja. A szóbeli védés alkalmával az eredeti pontszám felülbírálásának jogát fenntartjuk! Amennyiben a hallgató a saját beadott munkájának működésével nincs tisztában, vagy nem hajlandó megvédeni a beadott munkáját, esetleg nem elérhető, akkor a gyakorlat teljesítése elégtelen (1), amit nem lehet se pótolni, se javítani.

A számonkérés során felhasználható segédletek

A számonkérések során semmilyen segédlet nem használható.


Utolsó frissítés: 2021-02-24 17:24:53