Kihagyás

5. gyakorlat

Warning

Figyelem! A héten kiadásra kerül a második beadandó, 10 pontért! Bővebb információ CooSpace-en.

A gyakorlat anyaga

Dátumok kezelése

A datetime modul néhány részét nézzük meg az órán, azonban mindenkit arra bíztatunk, hogy nyugodtan fedezze fel a modulban rejlő egyéb lehetőségeket is: https://docs.python.org/3/library/datetime.html

Dátum objektumok

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
import datetime


def fn_date():
  ma = datetime.date.today() # Class method, ami visszaadja a mai napot date objektumként
  print(ma)
  print(type(ma))
  print("--")
  egy_nap = datetime.date(2021, 3, 10)
  print(egy_nap)
  egy_nap2 = datetime.date.fromisoformat("2021-03-08")
  print(egy_nap)
  egy_nap3 = datetime.datetime.strptime("2021 (év) 03 (hó) 10. (nap)", "%Y (év) %m (hó) %d. (nap)")
  print(egy_nap)
  print(egy_nap.strftime("Év: %Y, hónap: %m, nap: %d"))
  print(egy_nap.year)
  print(egy_nap.month)
  print(egy_nap.day)
  print("operátorok")
  print("<", egy_nap2 < egy_nap)
  print(">", egy_nap2 > egy_nap)
  print("==", egy_nap2 == egy_nap)
  if datetime.date(2020, 12, 31) < datetime.date.today() < datetime.date(2021, 4, 1):
    print("2021 első negyedévében vagyunk.")
  print("--")

Idő objektumok

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
import datetime


def fn_time():
  # time - csak az ido kezelesere (a datum nem szamit)
  # egy_idopillanat = datetime.time(12)
  # egy_idopillanat = datetime.time(12, 00)
  # egy_idopillanat = datetime.time(12, 0, 0)
  # egy_idopillanat = datetime.time(12, 00, 00, 123)
  egy_idopillanat = datetime.time(12, 10, 12, 123, datetime.timezone.utc)
  print("time", egy_idopillanat)
  print(egy_idopillanat.hour)
  # Vigyázat! A min az a lehető legkisebb értéke az objektumnak!
  print("min", egy_idopillanat.min)
  print("max", egy_idopillanat.max)
  print(egy_idopillanat.minute)
  print(egy_idopillanat.second)
  print(egy_idopillanat.microsecond)
  print("--")

Dátum és idő objektumok

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
import datetime


def fn_datetime():
  most = datetime.datetime.now()

  egy_nap = datetime.date(2021, 3, 10)
  egy_idopillanat = datetime.time(12, 10, 12, 123, datetime.timezone.utc)

  valamikor = datetime.datetime.combine(egy_nap, egy_idopillanat)
  print(most)
  print(valamikor)
  print(most.year)
  print(most.month)
  print(most.day)
  print(most.hour)
  print(most.minute)
  print(most.second)
  print(most.microsecond)
  print(most.tzinfo)
  # 0 - Monday 1 - Tuesday 2 - Wednesday 3 - Thursday 4 - Friday 5 - Saturday 6 - Sunday
  print(most.weekday())
  # 1 - Monday 2 - Tuesday 3 - Wednesday 4 - Thursday 5 - Friday 6 - Saturday 7 - Sunday
  print(most.isoweekday())
  print("--")

Különbség

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
import datetime


def fn_timedelta():
  most = datetime.datetime.now()
  regebben = datetime.datetime(2021, 1, 1, 13, 33, 45, 10)

  delta = datetime.timedelta(days=10, hours=1, minutes=10, seconds=5, microseconds=100, milliseconds=98)
  print(most + delta)
  print(most - delta)
  print(delta.days)
  print(delta.seconds)
  print(delta.microseconds)
  delta = most - regebben
  print(delta)
  print(type(delta))
  print(type(delta))

Naptár

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
import calendar
import datetime

if __name__ == '__main__':
  most = datetime.datetime.now()

  naptar = calendar.month(most.year, most.month)
  print(naptar)

  print(calendar.calendar(most.year, 2, 2, 6, 3))

  # Hasznos funkciók
  print("Szökőév?", calendar.isleap(most.year))
  print("Szökőévek száma 2000 és 2020 között:", calendar.leapdays(2000, 2020))
  print(f"Mai nap: {calendar.day_name[most.weekday()]}")

  print("A jelenlegi hónap hetei")
  print(calendar.monthcalendar(most.year, most.month))

CSV kezelés

Olvasás

1
2
3
4
5
6
7
import csv
import os

with open(os.path.join("kesesek.csv"), encoding="utf8") as fp:
  csv_reader = csv.reader(fp, delimiter=",")
  for row in csv_reader:
    print([r.strip() for r in row])

Ez a megoldás gyakorlatilag nem sokkal jobb, mintha mi magunk írtunk volna meg a beolvasást egy, felturbózva egy egyszerű split-tel.

1
2
3
4
5
6
7
import csv
import os

with open(os.path.join("hf2", "kesesek.csv"), encoding="utf8") as fp:
  csv_reader = csv.DictReader(fp, delimiter=",")
  for row in csv_reader:
    print(row)

Írás

1
2
3
4
5
6
7
8
9
import csv
import os


with open('kutyak.csv', mode='w') as kutya_adatok:
  kutya_writer = csv.writer(kutya_adatok, delimiter=',', quotechar='"', quoting=csv.QUOTE_MINIMAL)

  kutya_writer.writerow(['Bloki', 'labrador', 'fekete', 'soha'])
  kutya_writer.writerow(['Cukika', 'palotapincsi', 'feher', 'nyaron']

Hasonló a probléma, mint fentebb. Azonban itt is létezik jobb megoldás.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
import csv
import os

with open('kutyak_jobb.csv', mode='w') as kutya_adatok:
  fieldnames = ['nev', 'fajta', 'szine', 'szor_hullas']

  kutya_writer = csv.DictWriter(kutya_adatok, fieldnames=fieldnames, lineterminator="\n")

  kutya_writer.writeheader()
  kutya_writer.writerow({'nev': 'Bloki', 'fajta': 'labrador', 'szine': 'fekete', 'szor_hullas': 'soha'})
  kutya_writer.writerow({'nev': 'Cukika', 'fajta': 'palotapincsi', 'szine': 'feher', 'szor_hullas': 'nyaron'})

kutyak = [
  {'nev': 'Bloki', 'fajta': 'labrador', 'szine': 'fekete', 'szor_hullas': 'soha'},
  {'nev': 'Cukika', 'fajta': 'palotapincsi', 'szine': 'feher', 'szor_hullas': 'nyaron'}
]

with open('kutyak_jobb2.csv', mode='w') as kutya_adatok:
  kutya_writer = csv.DictWriter(kutya_adatok, fieldnames=kutyak[0].keys(), lineterminator="\n")

  kutya_writer.writeheader()
  for k in kutyak:
    kutya_writer.writerow(k)

Egyszerű glob

1
2
3
4
5
6
7
8
9
import glob
import os

# for file_name in glob.glob('csv_fajlok/netflix_yearly_data/**/*.csv'):
for file_name in glob.glob('csv_fajlok/netflix_yearly_data/*.csv'):
  print(file_name)
  print(os.path.abspath(file_name))

  # szetvalasztas evtizedekre

Pathlib

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
import os
import pathlib

netflix_data_folder = os.path.join("csv_fajlok", "netflix_yearly_data")

p = pathlib.Path(netflix_data_folder)
print("p:", p)
print("abszolút útvonal:", p.absolute())
print("név:", p.name)
print("szülő:", p.parent)
print("nagyszülő:", p.parent.parent)
print("létezik:", p.exists())
print("cwd:", p.cwd())
print("posix:", p.as_posix())
print("uri:", p.absolute().as_uri())

for fajl in p.glob("**/*.csv"):
  print(fajl)
  # összeolvasztás

p = p.parent

foka = p.joinpath("teszt_foka.txt")
print("létezik:", foka.exists())
with foka.open("w") as fp:
  fp.write("Seals can sleep underwater and usually only come on land to escape predators like whales and sharks, as well as to mate, give birth, feed and moult.")
print("létezik:", foka.exists())
# A teljes útvonal megadása szükséges
# foka.rename("foka_teny.txt")

Reguláris kifejezések

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
import os
import re

# Amire szükség lesz: basic regex ismeretek
# Help: https://regex101.com/

text = """Akkor nem kell!
Akkor nem kell!!!!!
Akkor nem kell!!
Akkor nem kell!!444!4!4!!!!
Akkor nem kell!!444!4!4!4!4!
"""

# Alap keresés regex segítségével
# Flagek:
# re.I == re.IGNORECASE
# re.M == re.MULTILINE
# re.S == re.DOTALL
# re.X == re.VERBOSE
# re.U == re.UNICODE
# re.L == re.LOCALE
# re.DEBUG
match = re.search(r".+!{2,}$", text, flags=re.MULTILINE | re.IGNORECASE)
print(match)
if match:
  print("Van találat!")
  print(match.groups())
match = re.search(r".+!{100,}$", text, flags=re.MULTILINE | re.IGNORECASE)
if match:
  print("Van találat!")

# Kiegészíteni a regexet

# EMAIL_REGEX = re.compile("^\\S+@\\S+\\.\\S+$")
# EMAIL_REGEX = re.compile(r"^\S+@\S+\.\S+$")
EMAIL_REGEX = re.compile(r"\S+@\S+\.\S+$")
CIMEK = ["Alma@kukac.hamm", "jajj@gmail.com", "cica@vagyok.hu", "kutya.vagyok.hu", "nem tudom mi ez @gmail.com",
     "nem értem", "denever@eset.hu", "Asszem valami cipofuzo23@gmail.com"]

print("---")
for email in CIMEK:
  print(email, "valid:", "igen" if EMAIL_REGEX.search(email) else "nem")
print("---")
for email in CIMEK:
  print(email, "valid:", "igen" if EMAIL_REGEX.match(email) else "nem")
print("---")

with open(os.path.join("szoveg", "cirmatlan_cica.txt"), encoding="utf8") as fp:
  cica_mese = fp.read()

# Csak egy találatot ad vissza
print(re.search("tényle{2,}g", cica_mese, flags=re.U | re.I))

for talalat in re.findall("ténylee+g", cica_mese, re.U | re.I):
  print(talalat)

for talalat in re.finditer("ténylee+g", cica_mese, re.U | re.I):
  print("találat", talalat)

print("---")

# re.sub házi feladat

EMAIL_REGEX = re.compile(r"^(\S+)@(\S+)\.(\S+)$")
for email in CIMEK:
  match = EMAIL_REGEX.match(email)
  if match:
    print(match.groups())
    print(match.group(0))
    print(match.group(1))
    print(match.group(2))
    print(match.group(3))

Feladatok

Péntek 13

Számoljuk ki, hogy az elmúlt 5 évben hányszor volt pénteken a hónap 13. napja. A függvény írja ki a péntek 13-i dátumokat, majd térjen vissza a darabszámmal. Egészítsd ki, hogy a felhasználótól kérje be, hogy az utóbbi hány évre kíváncsi.

1
2
def pentek13(elmult_evek=5):
  pass

Szétbontás évtizedekre

A csv_fajlok mappában lévő netflix_yearly_data mappa mellé készítsünk még egy mappát (Python kódból), netflix_decade_data néven, amibe legyenek berendezve a csv fájlok évtizedek szerint, például: 1910_1920, 1920_1930, stb.

Tipp

Használd a glob modult, az shutil modullal együtt! Vagy pedig a pathlib modul Path osztályát!

Idegroncs detektor advanced edition

Egészítsd ki az órai példát, hogy ne csak a "!!+" regex szerint találja meg a felkiáltójel helytelen használóit, hanem a felkiáltójelek között tetszőlegesen, tetszőleges darabszámban elhelyezett "4" karakterekkel is felismerje azt, amikor valaki idegességében írt egy mondatot.

Csere

Önállóan feldolgozni a re.sub függvényt az alábbi oldalról: https://docs.python.org/3/library/re.html#re.sub

Adatösszevonás

Vond össze az összes fájlt egyetlen nagy csv fájlba a csv_fajlok mappában lévő netflix_yearly_data mappából.

Kapcsolódó linkek


Utolsó frissítés: 2021-03-11 10:44:56