<< Vissza

Hibakeresés

Java nyelvi alapok

Feladat: Keresd meg az alábbi kódban azokat a sorokat, amelyek hibásak és kattints rájuk. Indokold meg, hogy szerinted miért hibás. Amennyiben úgy érzed, hogy az összes hiba megvan, kattins a "Kész vagyok" gombra!

Milyen hibákra kell gondolni? Szintaktikai és szemantikai hibák is lehetnek a kódban: nem megfelelő szintaxis az egyes nyelvi konstrukciókban, módosítók sorrendje, visszatérési típusokkal kapcsolatos, nullával való osztás, tömb alul- vagy túlindexelés, adott scope-ban már/még nem látható változók, stb.

public class PrimitivTipusok {

    public static void main(String[] args) {

        boolean bo = 1; 

        char c1 = 'a';

        char c2 = '\u0054'; 

        byte b1 = 128; 

        byte legkisebbByte = -127; 

        short s = 1024; 

        int i = 0x7ffffffg; 

        long l = 0x7ffffffffffffffffL; 

        float f = 123,123f; 

        double d = -883.0+232;

    }

}

Több helyes megoldás is létezhet, amit sajnos nem lehet felvinni a programba, ezért az általunk megadott példamegoldás nem szentírás. Előfordulhat, hogy mi a hiba helyét jelöltük be hibásnak, míg te azt a helyet, ahol a hibás sor miatt probléma lép fel. Amennyiben meg bírod indokolni, hogy miért véled hibásnak az adott sort vizsgán, valószínűleg azt is el fogják fogadni (ha valóban hiba és visszavezethető az indoklásodra).