Kihagyás

Követelmények

A foglalkozásokon való részvétel követelményei

A gyakorlatok anyagát a https://okt.sed.hu/prog1/gyakorlat/ oldalon tesszük közzé. Itt a leírt anyagok, illetve linkelt videók képezik a gyakorlatok anyagát, amelyet minden hallgatónak a saját gyakorlata előtt át kell néznie, meg kell értenie.

Az adott gyakorlathoz minden esetben tartoznak feladatok is, ezeket a leírtak alapján önállóan meg kell oldani. A gyakorlat időpontjában konzultálási lehetőséget biztosítunk a Coospace BBB rendszerében, ahol az adott gyakorlat anyagához, vagy feladataihoz kapcsolódó kérdéseket a gyakorlatvezetők igyekeznek megválaszolni. Amennyiben a gyakorlat röpdolgozat időpont is, úgy a konzultáció csak a röpdolgozat lebonyolítása után kezdődik. Amennyiben a konzultáció megkezdésekor nem érkezik kérdés, a gyakorlatvezetők legfeljebb 15 percet várakoznak, majd a BBB alkalmat lezárják.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyik) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége

A félév során 5 zárthelyi dolgozat kerül megírásra: 3 db 15 perces röpdolgozat (3*10 pont) és 2 db 90 perces zárthelyi dolgozat (2*35 pont). Ezen kívül a gyakorlat teljesítésének feltétele egy darab kötelező program megvalósítása és beadása, amelyet a hallgatók egymás között értékelnek ki, ahol a kiértékelésben való részvétel is kötelező. Ezen kívül a gyakorlatok anyagához kapcsolódóan összesen 6 darab BIRÓ házi feladatból legalább 5 feladatot teljesíteni kell a gyakorlat teljesítéséhez.

Röpdolgozatok

3 darab 10 pontos röpdolgozat, melyek a meghirdetett gyakorlati időpontok első 10 percében lesznek indíthatóak a Coospace-en belül az adott gyakorlat színterében, időtartamuk 15 perc.

 1. röpdolgozat időpontja: 4. gyakorlat (2021.03.01-jével kezdődő hét) gyakorlat időpontja
 2. röpdolgozat időpontja: 7. gyakorlat (2021.03.22-ével kezdődő hét) gyakorlat időpontja
 3. röpdolgozat időpontja: 11. gyakorlat (2021.04.26-ával kezdődő hét) gyakorlat időpontja

Zárthelyi dolgozatok

2 darab 35 pontos zárthelyi dolgozat, melyek a gyakorlat idejében kerülnek megíratásra a https://biro.inf.u-szeged.hu/ felületen keresztül.

 1. zárthelyi időpontja: 8. gyakorlat (2021.03.29-ével kezdődő hét) gyakorlat időpontja
 2. zárthelyi időpontja: 13. gyakorlat (2021.05.10-ével kezdődő hét) gyakorlat időpontja

Kötelező program

A félév teljesítésének feltétele egy kötelező program megírása és 3 véletlenszerűen kiválasztott hallgató programjának értékelése a Coospace PeerReview eszközében. Ezen eszköz lényege, hogy a hallgatók beadnak egy-egy megoldást egy feladatra, majd mindenki átnézi, kijavítja és értékeli (a többiek számára anonim módon) más hallgatók feladatait. A kiértékelés szempontjai és módja előre rögzítettek. Így mindenki kijavít 3 kötelező programot, de az ő programját is kijavítja 3 fő. A teljesítés egyik feltétele az, hogy az adott hallgató elérje a kapható pontszámok 66 százalékát, a másik feltétel pedig az, hogy az általa beadott bírálatok reálisak legyenek. Ezeket szúrópróba szerűen ellenőrzik a gyakorlat vezetői, és ha nagy eltérést tapasztalnak az értékelés és az értékelt program minősége között, akkor az értékelést elutasíthatják, ezzel pedig az értékelő hallgató nem teljesítette a gyakorlatot. Ha valaki nem ért egyet a peer review során kapott pontszámával, akkor részletes írásbeli indoklással kérheti annak felülbírálását a gyakorlatvezetőktől.

A feladat beadásának határideje: 2021.04.29. 23 óra 59 perc Mások feladatainak értékelési határideje: 2021.05.09 23 óra 59 perc

Házi feladatok

A BÍRÓ-n közzétett házi feladatok segítik megismerni azt a módszert, amivel a nagy zárthelyi dolgozatok kiértékelésre kerülnek, emellett pedig segítik feldolgozni a gyakorlatok tananyagát is. A közzétett 6 házi feladat közül legalább 5 feladatot teljesíteni kell ahhoz, hogy a gyakorlat sikeres lehessen. Ennek hiányában a szerzett pontszámoktól függetlenül a gyakorlat teljesítése sikertelen. Egy feladatot akkor tekintünk teljesítettnek, ha az adott feladatra kapható pontszámok felét elérte a hallgató.

A házi feladatok beadásának határideje: az adott feladat kihirdetését követő vasárnap 23 óra 59 perc.

Mind a bíró feladatoknál, mind a kötelező programoknál a beérkezett megoldásokat összehasonlítjuk, és szűrjük a hasonlóságot a hallgatók munkái között. Amennyiben az összehasonlítás alapján a másolás gyanúja felmerül, valamennyi érintett hallgató adott feladatának teljesítését töröljük.

Pótlás

Azok pótolhatnak, akik igazoltan nem tudták megírni valamelyik zárthelyi dolgozatot. Röpdolgozatok pótlásának időpontja: gyakorlatvezetővel egyeztetve. Zárthelyi dolgozatok pótlásának időpontja: a szorgalmi időszak utolsó hetében, előadáson. A házi feladatok és a kötelező program nem pótolható, mint ahogy a kötelező programok bírálata sem.

Javítás

Azok javíthatnak, akik nem érték el valamelyik részteljesítésből a minimumot, viszont a házi feladatok és a kötelező program követelményeit teljesítették. A javító az egész félévi anyagból van összeállítva. Érvényteleníti az addig megírt zárthelyi dolgozatokat, röpdolgozatokat. A javító dolgozat akkor sikeres, ha a hallgató a dolgozat pontszámának legalább felét eléri, ekkor a gyakorlatra elégséges (2) osztályzatot kap. Időpontja: a szorgalmi időszak utolsó hetében, az előadás időpontjában.

Évközi teljesítések szorgalmi időszak utáni javítása, pótlása nem lehetséges.

Védés

A gyakorlatvezető a félév során bárkitől kérheti a beadott munkák szóbeli védését is (egy előre egyeztetett időpontban, online módon). Ebben az esetben a hallgatónak hitelt érdemlően, szóban kell bebizonyítania, hogy a beadott munka a sajátja. A szóbeli védés alkalmával az eredeti pontszám felülbírálásának jogát fenntartjuk! Amennyiben a hallgató a saját beadott munkájának működésével nincs tisztában, vagy nem hajlandó megvédeni a beadott munkáját, esetleg nem elérhető, akkor a gyakorlat teljesítése elégtelen (1), amit nem lehet se pótolni, se javítani.

A félév teljesítésének követelményei

 • Legalább 50%-os röpdolgozat összpontszám
 • Legalább 50%-os ZH összpontszám
 • Határidőre beadott és legalább 66%-ot elért kötelező program, illetve 3 évfolyamtárs feladatainak megfelelő minőségű bírálata
 • Legalább 5 darab elfogadott BIRÓ házi feladat határidőre történt megoldása, benyújtása.

Az osztályzat kialakításának módja

Röpdolgozatok: max. 30 pont ZH-k: max. 70 pont Összesen: max. 100 pont

Ponthatárok

 • 0-49 elégtelen (1)
 • 50-62 elégséges (2)
 • 63-75 közepes (3)
 • 76-88 jó (4)
 • 89-100 jeles (5)

A számonkérés során felhasználható segédletek

A számonkérések során semmilyen segédlet nem használható.

Ajánlott irodalom

 • Kathy Sierra, Bert Bates: Head First Java: A Brain-Friendly Guide, 2nd Edition, 2005. (magyar címe: Agyhullám: ​Java)
 • Krishna Rungta: Learn Java in 1 Day: Complete Beginners Guide (2016) Joshua Bloch: Effective Java: A Programming Language Guide (Java Series), 2nd Edition, 2008. (magyar címe: Hatékony ​Java)
 • Cay S. Horstmann: Core Java SE 9 for the Impatient 2nd Edition, 2017. Tarczali Tünde: UML diagramok a gyakorlatban, Typotex Kiadó, 2011. http://tananyagfejlesztes.mik.uni-pannon.hu/images/stories/vegleges_tananyagok/TARCZALI_UML_DIAGRAMOK/UML%20diagramok.pdf
 • Angster Erzsébet: Objektumorientált tervezés és programozás: JAVA, 1. kötet, 3. kiadás, 4KÖR Bt., 2003
 • Angster Erzsébet: Objektumorientált tervezés és programozás: JAVA, 2. kötet, 2., átdolgozott kiadás, 4KÖR Bt., 2004
 • Rogers Cadenhead: Tanuljuk meg a Java programozási nyelvet 24 óra alatt. Kiskapu Kiadó, 2006.
 • Benkő Tiborné, Tóth Bertalan: JAVA. ComputerBooks, 2005.
 • Dr. Kondorosi Károly, Dr. László Zoltán, Dr. Szirmay-Kalos László: Tanuljuk meg a Java programozási nyelvet 24 óra alatt, Computer Books, 1999

A nem hivatalos egyetemi címről (...@stud.u-szeged.hu) küldött levelek semmisnek minősülnek és azokra nem válaszolunk.


Utolsó frissítés: 2021-05-04 07:53:32