Kihagyás

Függvények kezelése

Feladat (f06)

Írjunk nyelvtant egy egyszerű programnyelvhez. A programnyelv egyszerű kifejezéseket értékel ki, amelyekben értelmezett

 • a 4 matematikai alapművelet,
 • a hatványozás (^),
 • a zárójelezés,
 • az előjelváltás (-) és megtartás (+),
 • mindezek megfelelő prioritással kezelve,
 • az abs operátor,
 • a függvényhívás nulla vagy több bemenő módú argumentummal, és
 • az angol ábécé betűjével kezdődő, a továbbiakban aláhúzást, számot és/vagy az angol ábécé betűit tartalmazó azonosító mint változó (amiknek kezdetben 0 az értéke).

A számológép soronként olvas és értékel ki.

 • Egy sorban egy kifejezés vagy függvénydefiníció szerepel.
 • Ha a sor egy azonosítóval és az = tokennel lezdődik, akkor az = után szerplő kifejezés értékét el kell menteni a megfelelő memóriarekeszbe.
 • A függvénydefiníció a function tokennel kezdődik, majd függvénynév, pereméterlista, returns és a kifejezés.
 • Az üres sor megengedett.
 • Egy sorban a # utáni rész komment, eldobható.
 • A sorvége jelen kívül az egyéb whitespace karakterek bárhol megengedettek.

Készítsünk egy ANTLR4 nyelvtant, ami megvalósítja a számológépet.

Példa bemenet

input.txt

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
function answer() returns 42
answer()
function add(x, y) returns x + y
add (24, 18)
6 + 12 + 24
6 * 7
6 + 6 * 6
6 * (3 + 4)
84 / 2
12 + (3 * (25 / 5)) - 9 + (2*3*4)
6 + 2*6 + 2^2*6
A = add ( (5 + 18 / 9 - 1) ^ 2 , abs -12 / 2 )
A * 3 / (1 - -2)
# Komment

M = A / 2 / 3
M * (M - 1)

Ki lehet indulni az előző órai megoldásból is, de használható egy másik AST megvalósítás is:

A nyelvtan

Functions.g4

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
grammar Functions;

options {
  language = Java;
}

@header {
  import java.util.ArrayList;
  import java.util.List;
}

@members {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
     FunctionsLexer lex = new FunctionsLexer(new ANTLRFileStream(args[0]));
     CommonTokenStream tokens = new CommonTokenStream (lex);
     FunctionsParser parser = new FunctionsParser(tokens);
     parser.start(args.length > 1 && "--generate".equals(args[1]));
  }
}

start [ boolean genSrc ]
  @init{ ast.Program p = new ast.Program(); }
  @after{ if (genSrc) {
        System.out.println(p);
      } else {
        p.evaluate();
      }
  }
  : ((line[p] { p.addLine($line.node); } )? COMMENT? LF)* EOF
  ;

line [ ast.Program p ] returns [ ast.Line node ]
  : expr { $node = new ast.Line($p, $expr.node); }
  | MEM '=' expr { $node = new ast.Line($p, $expr.node, $MEM.text); }
  ;

expr returns [ ast.Expression node ]
  : fstop=addop { $node = $fstop.node; } (OPADD nxtop=addop {
    $node = new ast.Binary($OPADD.text, $node, $nxtop.node);
   })*
  ;

addop returns [ ast.Expression node ]
  : fstop=mulop { $node = $fstop.node; } (OPMUL nxtop=mulop {
    $node = new ast.Binary($OPMUL.text, $node, $nxtop.node);
   })*
  ;

mulop returns [ ast.Expression node ]
  : fstop=fct { $node = $fstop.node; } (OPPWR nxtop=mulop {
    $node = new ast.Binary($OPPWR.text, $node, $nxtop.node);
   })?
  ;

fct returns [ ast.Expression node ]
  : SZAM { $node = new ast.Const($SZAM.text); }
  | LPAR expr { $node = new ast.Parens($expr.node); } RPAR
  | OPADD fct { $node = new ast.Unary($OPADD.text, $fct.node); }
  | OPABS LPAR expr { $node = new ast.Unary($OPABS.text, $expr.node); } RPAR
  | MEM { $node = new ast.Memory($MEM.text); }
  | OPMINMAX LPAR fstop=expr { $node = new ast.MultiArg($OPMINMAX.text, $fstop.node); }
    (OPLST nxtop=expr { ((ast.MultiArg)$node).addArgument($nxtop.node); }) * RPAR
  ;

LF    : '\n' ;
WS    : [ \t\r]+ ->skip ;
SZAM   : [0-9]+('.' [0-9]+)? ;
OPADD  : '+' | '-' ;
OPMUL  : '*' | '/' ;
OPPWR  : '^' ;
OPABS  : 'abs' ;
OPMINMAX : 'min' | 'max' ;
OPLST  : ',' ;
LPAR   : '(' ;
RPAR   : ')' ;
MEM   : 'M' ;
COMMENT : '#' (~[\n])* ->skip ;

A ''Főprogram'' és a sorok AST node-jai

Program.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
package ast;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Program {
  private List<Line> lines = new ArrayList<Line>();
  private double memory;
  public void addLine(Line l) {
    lines.add(l);
  }
  public void setMemory(double val) {
    memory = val;
  }
  public double getMemory() {
    return memory;
  }
  public void evaluate() {
    for (Line l: lines) {
      l.evaluate();
    }
  }
  public String toString() {
    StringBuilder str = new StringBuilder();
    for (Line l: lines) {
      str.append(l.toString());
    }
    return str.toString();
  }
}

Line.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
package ast;

public class Line {
  private String assignee = null;
  private Expression expr = null;
  private Program program = null;
  public Line(Program p, Expression e) {
    this.program = p;
    this.expr = e;
  }
  public Line(Program p, Expression e, String a) {
    this.program = p;
    this.expr = e;
    this.assignee = a;
  }
  public void evaluate() {
    double value = expr.evaluate(this.program);
    if (this.assignee != null) {
      program.setMemory(value);
    }
    System.out.println(value);
  }
  public String toString() {
    if (assignee != null) {
      return assignee + " = " + expr.toString() + "\n";
    }
    return expr.toString() + "\n";
  }
}

A kifejezések AST node-jainak ősosztálya

Expression.java

1
2
3
4
5
package ast;

public abstract class Expression {
  public abstract double evaluate(Program p);
}

''Levelek'', 0 operandusú kifejezések

Const.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
package ast;

public class Const extends Expression {
  private double value;
  private String literal;
  public Const(String token) {
    this.literal = token;
    this.value = Double.parseDouble(token);
  }
  public double evaluate(Program p) {
    return value;
  }
  public String toString() {
    return literal;
  }
}

Memory.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
package ast;

public class Memory extends Expression {
  private String id;
  public Memory(String id) {
    this.id = id;
  }
  public double evaluate(Program p) {
    return p.getMemory();
  }
  public String toString() {
    return id;
  }
}

Unáris kifejezések node-jai

Parens.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
package ast;

public class Parens extends Expression {
  private Expression exp;
  public Parens(Expression exp) {
    this.exp = exp;
  }
  public double evaluate(Program p) {
    return exp.evaluate(p);
  }
  public String toString() {
    return "(" + exp.toString() + ")";
  }
}

Unary.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
package ast;

public class Unary extends Expression {
  private enum UnaryOperator {
    PLS("+"), NEG("-"), ABS("abs");
    private String text;
    private UnaryOperator(String text) {
      this.text = text;
    }
    public static UnaryOperator getUnaryOperator(String text) {
      for (UnaryOperator b : UnaryOperator.values()) {
        if (b.toString().equals(text)) {
          return b;
        }
      }
      return null;
    }
    public String toString() {
      return this.text;
    }
  }

  private UnaryOperator op = null;
  private Expression node;
  public Unary(String op, Expression e) {
    this.op = UnaryOperator.getUnaryOperator(op);
    this.node = e;
  }
  public double evaluate(Program p) {
    double val = this.node.evaluate(p);
    switch (this.op) {
      case PLS: return val;
      case NEG: return -val;
      case ABS: return (val < 0) ? -val : val;
    }
    return 0.0;
  }
  public String toString() {
  if (this.op == UnaryOperator.ABS) {
      return this.op.toString() + "(" + this.node.toString() + ")";
    } else {
      return this.op.toString() + this.node.toString();
    }
  }
}

Bináris kifejezések node-jai

Binary.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
package ast;

public class Binary extends Expression {
  private enum BinaryOperator {
    ADD("+"), SUB("-"), MUL("*"), DIV("/"), PWR("^");
    private String text;
    private BinaryOperator(String text) {
      this.text = text;
    }
    public static BinaryOperator getBinaryOperator(String text) {
      for (BinaryOperator b : BinaryOperator.values()) {
        if (b.toString().equals(text)) {
          return b;
        }
      }
      return null;
    }
    public String toString() {
      return this.text;
    }
  }

  private BinaryOperator op = null;
  private Expression lhsNode = null;
  private Expression rhsNode = null;
  public Binary(String op, Expression lhs, Expression rhs) {
    this.op = BinaryOperator.getBinaryOperator(op);
    this.lhsNode = lhs;
    this.rhsNode = rhs;
  }
  public double evaluate(Program p) {
    double lhs = this.lhsNode.evaluate(p);
    double rhs = this.rhsNode.evaluate(p);
    switch (this.op) {
      case ADD: return lhs + rhs;
      case SUB: return lhs - rhs;
      case MUL: return lhs * rhs;
      case DIV: return lhs / rhs;
      case PWR: return Math.pow(lhs, rhs);
    }
    return 0.0;
  }
  public String toString() {
    return lhsNode.toString() + " " + op.toString() + " " + rhsNode.toString();
  }
}

Többargumentumú kifejezések node-jai

MultiArg.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
package ast;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;

public class MultiArg extends Expression {
  private enum MultiArgOperator {
    MIN("min"), MAX("max");
    private String text;
    private MultiArgOperator(String text) {
      this.text = text;
    }
    public static MultiArgOperator getMultiArgOperator(String text) {
      for (MultiArgOperator b : MultiArgOperator.values()) {
        if (b.toString().equals(text)) {
          return b;
        }
      }
      return null;
    }
    public String toString() {
      return this.text;
    }
  }
  private MultiArgOperator op = null;
  private List<Expression> arguments;
  public MultiArg(String op, Expression first) {
    this.op = MultiArgOperator.getMultiArgOperator(op);
    arguments = new ArrayList<Expression>();
    arguments.add(first);
  }
  public void addArgument(Expression arg) {
    arguments.add(arg);
  }
  public double evaluate(Program prog) {
    Iterator<Expression> args = arguments.iterator();
    double retval = args.next().evaluate(prog);
    while (args.hasNext()) {
      switch (this.op) {
        case MIN:
          retval = Math.min(retval, args.next().evaluate(prog));
          break;
        case MAX:
          retval = Math.max(retval, args.next().evaluate(prog));
          break;
      }
    }
    return retval;
  }
  public String toString() {
    StringBuffer str = new StringBuffer("(");
    Iterator<Expression> args = arguments.iterator();
    str.append(args.next());
    while (args.hasNext()) {
      str.append(", ");
      str.append(args.next());
    }
    str.append(")");
    return str.toString();
  }
}

A nyelvtant kicsit át kell alakítani. Egyrészt a szimpla memória helyett most már azonosítókat fogunk használni (az AST-ben ezt már előkészítettük). Másrészt az abs operátor lesz, tehát a eltűnik a kötelező zárójel, és összevonható az előjel operátorokkal. Harmadrészt a min és max eltűnnek, helyettük viszont megjelenik a függvényhívás, külön argumentumlistával. Ehhez kapcsolódóan pedig bejön a függvénydeklaráció lehetősége, formális paraméterlistával (ami tulajdonképpen azonosítók sorozata), visszatérési értéket számoló kifejezéssel.

A nyelvtan

Functions.g4

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
grammar Functions;

options {
  language = Java;
}

@header {
  import java.util.ArrayList;
  import java.util.List;
}

@members {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
     FunctionsLexer lex = new FunctionsLexer(new ANTLRFileStream(args[0]));
     CommonTokenStream tokens = new CommonTokenStream (lex);
     FunctionsParser parser = new FunctionsParser(tokens);
     parser.start(args.length > 1 && "--generate".equals(args[1]));
  }
}

start [ boolean genSrc ]
  @init{ ast.Program p = new ast.Program(); }
  @after{ if (genSrc) {
        System.out.println(p);
      } else {
        p.evaluate();
      }
  }
  : ((line[p] { p.addLine($line.node); } )? LF)* EOF
  ;

line [ ast.Program p ] returns [ ast.Line node ]
  : expr { $node = new ast.Line($p, $expr.node); }
  | ID '=' expr { $node = new ast.Line($p, $expr.node, $ID.text); }
  | function { $p.addFunction($function.node); $node = new ast.Line($p, $function.node); }
  ;

function returns [ ast.Function node ]
  : KW_FUNC fname=ID LPAR parlist RPAR KW_RET expr {
    $node = new ast.Function($fname.text, $parlist.list, $expr.node);
   }
  ;

parlist returns [ List<String> list ]
  : { $list = new ArrayList<String>(); }
    ( fstpar=ID { $list.add($fstpar.text); }
      ( OPLST nxtpar=ID { $list.add($nxtpar.text); } )*
    )?
  ;

expr returns [ ast.Expression node ]
  : fstop=addop { $node = $fstop.node; } (OPADD nxtop=addop {
    $node = new ast.Binary($OPADD.text, $node, $nxtop.node);
   })*
  ;

addop returns [ ast.Expression node ]
  : fstop=mulop { $node = $fstop.node; } (OPMUL nxtop=mulop {
    $node = new ast.Binary($OPMUL.text, $node, $nxtop.node);
   })*
  ;

mulop returns [ ast.Expression node ]
  : fstop=fct { $node = $fstop.node; } (OPPWR nxtop=mulop {
    $node = new ast.Binary($OPPWR.text, $node, $nxtop.node);
   })?
  ;

fct returns [ ast.Expression node ]
  : SZAM { $node = new ast.Const($SZAM.text); }
  | LPAR expr { $node = new ast.Parens($expr.node); } RPAR
  | op=(OPADD|OPABS) fct { $node = new ast.Unary($op.text, $fct.node); }
  | ID { $node = new ast.Memory($ID.text); }
  | ID LPAR arglist RPAR { $node = new ast.FunctionCall($ID.text, $arglist.list); }
  ;

arglist returns [ List<ast.Expression> list ]
  : { $list = new ArrayList<ast.Expression>(); }
    ( fstarg=expr { $list.add($fstarg.node); }
      ( OPLST nxtarg=expr { $list.add($nxtarg.node); } )*
    )?
  ;

LF    : '\n' ;
WS    : [ \t\r]+ ->skip ;
KW_FUNC : 'function' ;
KW_RET  : 'returns' ;
SZAM   : [0-9]+('.' [0-9]+)? ;
OPADD  : '+' | '-' ;
OPMUL  : '*' | '/' ;
OPPWR  : '^' ;
OPABS  : 'abs' ;
OPLST  : ',' ;
LPAR   : '(' ;
RPAR   : ')' ;
ID    : [A-Za-z][_0-9A-Za-z]* ;
COMMENT : '#' (~[\n])* ->skip ;

Az AST programot és sort reprezentáló node-jaiban két fontosabb változás lesz. Az egyik, hogy megjelennek a függvények (függvénydeklarációk), amiket külön, kereshető módon is nyilván kell tartanunk. A másik, hogy a függvények paraméterlistájában deklarált paraméterek lokális azonosítóként fognak működni, tehát nem elég a globális változókat nyilvántartani. (Ezt egyelőre nem bonyolítjuk túl, mert a nyelvünk még gyakorlatilag alkalmatlan a rekurzióra: csak végtelen rekurziót lehetne csinálni benne.)

A ''Főprogram'', a sorok és a függvények AST node-jai

Program.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
package ast;

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

public class Program {
  private List<Line> lines = new ArrayList<Line>();
  private Map<String, Function> functions = new HashMap<String, Function>();
  private Map<String, Double> variables = new HashMap<String, Double>();
  public void addLine(Line l) {
    lines.add(l);
  }
  public void addFunction(Function f) {
    functions.put(f.getFname(), f);
  }
  public Function getFunction(String name) {
    return functions.get(name);
  }
  public void setVariable(String name, double val) {
    variables.put(name, new Double(val));
  }
  public double getVariable(String name) {
    return variables.get(name).doubleValue();
  }
  public void evaluate() {
    for (Line l: lines) {
      l.evaluate();
    }
  }
  public String toString() {
    StringBuilder str = new StringBuilder();
    for (Line l: lines) {
      str.append(l.toString());
    }
    return str.toString();
  }
}

Line.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
package ast;

public class Line {
  private String assignee = null;
  private Expression expr = null;
  private Function fndecl = null;
  private Program program = null;
  public Line(Program p, Expression e) {
    this.program = p;
    this.expr = e;
  }
  public Line(Program p, Expression e, String a) {
    this.program = p;
    this.expr = e;
    this.assignee = a;
  }
  public Line(Program p, Function f) {
    this.program = p;
    this.fndecl = f;
  }
  public void evaluate() {
    if (expr == null) {
      return;
    }
    double value = expr.evaluate(this.program, null);
    if (this.assignee != null) {
      program.setVariable(this.assignee, value);
    }
    System.out.println(value);
  }
  public String toString() {
    if (fndecl != null) {
      return fndecl.toString() + "\n";
    }
    if (assignee != null) {
      return assignee + " = " + expr.toString() + "\n";
    }
    return expr.toString() + "\n";
  }
}

Function.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
package ast;

import java.util.Iterator;
import java.util.List;

public class Function {
  private String fname;
  private List<String> pnames;
  private Expression exp;

  public Function(String fname, List<String> pnames, Expression exp) {
    this.fname = fname;
    this.pnames = pnames;
    this.exp = exp;
  }
  public String getFname() {
    return fname;
  }
  public List<String> getParameterNames() {
    return pnames;
  }
  public Expression getExpr() {
    return exp;
  }
  public String toString() {
    StringBuilder str = new StringBuilder();
    str.append("function ");
    str.append(fname);
    str.append("(");
    Iterator<String> parit = pnames.iterator();
    if (parit.hasNext()) {
      str.append(parit.next());
      while (parit.hasNext()) {
        str.append(", ");
        str.append(parit.next());
      }
    }
    str.append(") returns ");
    str.append(exp.toString());
    return str.toString();
  }
}

Az előbb említett lokális azonosítók miatt a kifejezések kiértékeléséhez már nem egy, hanem két garnitúra változóra lesz szükség.

A kifejezések AST node-jainak ősosztálya

Expression.java

1
2
3
4
5
6
7
package ast;

import java.util.Map;

public abstract class Expression {
  public abstract double evaluate(Program p, Map<String, Double> locals);
}

A konstans csak formailag változik (lásd fentebb), a memóriaérték keresése viszont érdemben: ha valamit nem találunk a lokális változók között (vagy nincsenek lokális változóink, mert nem függvényben vagyunk), akkor megnézzük a globális változók között.

''Levelek'', 0 operandusú kifejezések

Const.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
package ast;

import java.util.Map;

public class Const extends Expression {
  private double value;
  private String literal;
  public Const(String token) {
    this.literal = token;
    this.value = Double.parseDouble(token);
  }
  public double evaluate(Program p, Map<String, Double> locals) {
    return this.value;
  }
  public String toString() {
    return literal;
  }
}

Memory.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
package ast;

import java.util.Map;

public class Memory extends Expression {
  private String id;
  public Memory(String id) {
    this.id = id;
  }
  public double evaluate(Program p, Map<String, Double> locals) {
    if (locals != null && locals.containsKey(this.id)) {
      return locals.get(this.id).doubleValue();
    }
    return p.getVariable(this.id);
  }
  public String toString() {
    return id;
  }
}

A zárójelezés szintén csak formailag változik, az abs-nál viszont már nincs szükség a zárójelekre.

Unáris kifejezések node-jai

Parens.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
package ast;

import java.util.Map;

public class Parens extends Expression {
  private Expression exp;
  public Parens(Expression exp) {
    this.exp = exp;
  }
  public double evaluate(Program p, Map<String, Double> locals) {
    return exp.evaluate(p, locals);
  }
  public String toString() {
    return "(" + exp.toString() + ")";
  }
}

Unary.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
package ast;

import java.util.Map;

public class Unary extends Expression {
  private enum UnaryOperator {
    PLS("+"), NEG("-"), ABS("abs");
    private String text;
    private UnaryOperator(String text) {
      this.text = text;
    }
    public static UnaryOperator getUnaryOperator(String text) {
      for (UnaryOperator b : UnaryOperator.values()) {
        if (b.toString().equals(text)) {
          return b;
        }
      }
      return null;
    }
    public String toString() {
      return this.text;
    }
  }

  private UnaryOperator op = null;
  private Expression node;
  public Unary(String op, Expression e) {
    this.op = UnaryOperator.getUnaryOperator(op);
    this.node = e;
  }
  public double evaluate(Program p, Map<String, Double> locals) {
    double val = this.node.evaluate(p, locals);
    switch (this.op) {
      case PLS: return val;
      case NEG: return -val;
      case ABS: return (val < 0) ? -val : val;
    }
    return 0.0;
  }
  public String toString() {
    return this.op.toString() + ((this.op == UnaryOperator.ABS) ? " " : "") + this.node.toString();
  }
}

A bináris kifejezéseken sem kell sokat alakítani.

Bináris kifejezések node-jai

Binary.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
package ast;

import java.util.Map;

public class Binary extends Expression {
  private enum BinaryOperator {
    ADD("+"), SUB("-"), MUL("*"), DIV("/"), PWR("^");
    private String text;
    private BinaryOperator(String text) {
      this.text = text;
    }
    public static BinaryOperator getBinaryOperator(String text) {
      for (BinaryOperator b : BinaryOperator.values()) {
        if (b.toString().equals(text)) {
          return b;
        }
      }
      return null;
    }
    public String toString() {
      return this.text;
    }
  }

  private BinaryOperator op = null;
  private Expression lhsNode = null;
  private Expression rhsNode = null;
  public Binary(String op, Expression lhs, Expression rhs) {
    this.op = BinaryOperator.getBinaryOperator(op);
    this.lhsNode = lhs;
    this.rhsNode = rhs;
  }
  public double evaluate(Program p, Map<String, Double> locals) {
    double lhs = this.lhsNode.evaluate(p, locals);
    double rhs = this.rhsNode.evaluate(p, locals);
    switch (this.op) {
      case ADD: return lhs + rhs;
      case SUB: return lhs - rhs;
      case MUL: return lhs * rhs;
      case DIV: return lhs / rhs;
      case PWR: return Math.pow(lhs, rhs);
    }
    return 0.0;
  }
  public String toString() {
    return lhsNode.toString() + " " + op.toString() + " " + rhsNode.toString();
  }
}

A többargumentumú kifejezések viszont eltűnnek, helyettük bejön a függvényhívás. Kiértékeléskor először sorban kiértékeljük az argumentumokat és értéket adunk a megfelelő lokális változóknak, majd kiértékeljük a függvényhívást.

Függvényhívás kifejezések node-jai

FunctionCall.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
package ast;

import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.Map;

public class FunctionCall extends Expression {
  private String fname;
  private List<Expression> args;
  public FunctionCall(String fname, List<Expression> args) {
    this.fname = fname;
    this.args = args;
  }
  public double evaluate(Program p, Map<String, Double> locals) {
    Function f = p.getFunction(this.fname);
    Map<String, Double> params = new HashMap<String, Double>();
    Iterator<String> parameters = f.getParameterNames().iterator();
    Iterator<Expression> arguments = args.iterator();
    while (parameters.hasNext() && arguments.hasNext()) {
      String pname = parameters.next();
      Expression e = arguments.next();
      params.put(pname, new Double(e.evaluate(p, locals)));
    }
    return f.getExpr().evaluate(p, params);
  }
  public String toString() {
    StringBuilder str = new StringBuilder();
    str.append(fname);
    str.append("(");
    Iterator<Expression> argit = args.iterator();
    if (argit.hasNext()) {
      str.append(argit.next().toString());
      while (argit.hasNext()) {
        str.append(", ");
        str.append(argit.next().toString());
      }
    }
    str.append(")");
    return str.toString();
  }
}


Utolsó frissítés: 2022-01-10 11:51:41