Kihagyás

Infix kifejezések: AST kiértékelés

Feladat (f05)

Írjunk nyelvtant a számológéphez, amely soronként egy-egy kifejezést vár. A kifejezésben értelmezett

 • a 4 matematikai alapművelet,
 • a hatványozás (^),
 • a zárójelezés,
 • az előjelváltás (-) és megtartás (+),
 • mindezek megfelelő prioritással kezelve,
 • az abs() függvény egy paraméterrel,
 • a min() és max() függvények legalább egy paraméterrel, és
 • az M mint memóriarekeszben tárolt érték (melynek kezdetben 0 az értéke).

A számológép soronként olvas és értékel ki.

 • Egy sorban egy kifejezés szerepel.
 • Ha a sor M = tokenekkel lezdődik, akkor az = után szerplő kifejezés értékét el kell menteni a memóriarekeszbe.
 • Az üres sor megengedett.
 • Egy sorban a # utáni rész komment, eldobható.
 • A sorvége jelen kívül az egyéb whitespace karakterek bárhol megengedettek.

Készítsünk egy ANTLR4 nyelvtant, ami megvalósítja a számológépet.

Példa bemenet

input.txt

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
42
24 + 18
6 + 12 + 24
6 * 7
6 + 6 * 6
6 * (3 + 4)
84 / 2
12 + (3 * (25 / 5)) - 9 + (2*3*4)
abs ( -42 )
max ( -42, +42 )
min(42.0,63.222,77.07)
6 + 2*6 + 2^2*6
M = (5 + 18 / 9 - 1) ^ 2 + abs( -12 / 2)
M * 3 / (1 - -2)
# Komment

M = M / 2 / 3
M * (M - 1)

Az előző órán felépítettünk egy AST-t. Folytassuk a munkát és értékeljük is ki!

Számológép: AST kiértékelése

Calculator.g4

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
grammar Calculator;

options {
  language = Java;
}

@members {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    CalculatorLexer lex = new CalculatorLexer(new ANTLRFileStream(args[0]));
    CommonTokenStream tokens = new CommonTokenStream (lex);
    CalculatorParser parser = new CalculatorParser(tokens);
    ast.Program p = new ast.Program();
    parser.start(p);
    p.evaluate();
  }
}

start [ ast.Program p ]
  : ((line[p] { $p.addLine($line.node); } )? COMMENT? LF)* EOF
  ;

line [ ast.Program p ] returns [ ast.Line node ]
  : MEMORY '=' expr { $node = new ast.Line($p, $expr.node, true); }
  | expr { $node = new ast.Line($p, $expr.node, false); }
  ;

expr returns [ ast.Expression node ]
  : fstop=addop { $node = $fstop.node; } (OPADD nxtop=addop {
      if ("+".equals($OPADD.text)) $node = new ast.Add($node, $nxtop.node);
      else $node = new ast.Sub($node, $nxtop.node);
    })*
  ;

addop returns [ ast.Expression node ]
  : fstop=mulop { $node = $fstop.node; } (OPMUL nxtop=mulop {
      if ("*".equals($OPMUL.text)) $node = new ast.Mul($node, $nxtop.node);
      else $node = new ast.Div($node, $nxtop.node);
    })*
  ;

mulop returns [ ast.Expression node ]
  : fstop=fct { $node = $fstop.node; } (OPPWR nxtop=mulop { $node = new ast.Pwr($node, $nxtop.node); })?
  ;

fct returns [ ast.Expression node ]
  : SZAM { $node = new ast.Const($SZAM.text); }
  | '(' expr { $node = $expr.node; } ')'
  | 'abs' '(' expr ')' { $node = new ast.Abs($expr.node); }
  | OPMINMAX '(' fstop=expr { $node = $fstop.node; } (',' nxtop=expr {
      if ("min".equals($OPMINMAX.text)) $node = new ast.Min($node, $nxtop.node);
      else $node = new ast.Max($node, $nxtop.node);
    }) * ')'
  | OPADD fct { $node = "-".equals($OPADD.text) ? new ast.SignM($fct.node) : new ast.SignP($fct.node); }
  | MEMORY { $node = new ast.Memory(); }
  ;

LF    : '\n' ;
WS    : [ \t\r]+ ->skip ;
SZAM   : [0-9]+('.' [0-9]+)? ;
OPADD  : '+' | '-' ;
OPMUL  : '*' | '/' ;
OPPWR  : '^' ;
OPMINMAX : 'min' | 'max' ;
MEMORY  : 'M' ;
COMMENT : '#' (~[\n])* ;

Ahhoz, hogy ez működjön először is vegyük a kifejezések ősosztályát, és tegyünk bele egy kiértékelő metódust. Ez most megkapja, hogy melyik programban, milyen környezetben kell kértékelni a kifejezést. Erre a memória értéke miatt van szükség, ami ugye a programhoz tartozó adat, de a kifejezésekben (egészen pontosan a Memory típusú AST levélben) is hozzá kell férnünk. (Meg a Line-ban is, de az egyrészt nem kifejezés, másrészt tudja magáról, melyik programban van.) A memória tárolását ebben a speciális helyzetben sokféleképpen meg tudnánk oldani, de gondolva a bővíthetőségre -- esetlegesen több tárhelyre, változókra, függvényekre --, ez a megoldás hosszabb távon is használhatónak tűnik (persze nem az egyetlen jó módszer).

A kifejezések AST node-jainak ősosztálya

Expression.java

1
2
3
4
5
package ast;

public abstract class Expression {
  public abstract double evaluate(Program prog);
}

Ezek alapján a kiértékelés a következőképpen valósítható meg. Mint említettük, a Program-nak lesz egy tárolója (memory slot-ja), a Line pedig intézi, ha értéket adtunk ennek.

A ''Főprogram'' és a sorok AST node-jai

Program.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
package ast;

import java.util.*;

public class Program {
  private double memory = 0.0;
  private List<Line> lines = new ArrayList<Line>();
  public void addLine(Line l) {
    lines.add(l);
  }
  public void evaluate() {
    for (Line l: lines) {
      l.evaluate();
    }
  }
  public void setMemory(double value) {
    memory = value;
  }
  public double getMemory() {
    return memory;
  }
}

Line.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
package ast;

public class Line {
  private boolean assign;
  private Expression expr;
  private Program program;
  public Line(Program p, Expression e, boolean a) {
    this.program = p;
    this.expr = e;
    this.assign = a;
  }
  public void evaluate() {
    double value = expr.evaluate(this.program);
    if (this.assign) {
      program.setMemory(value);
    }
    System.out.println(value);
  }
}

A Const egyszerűen visszatér az általa reprezentált értékkel, a Memory pedig a program memóriájában tárolt aktuális értékkel.

''Levelek'', 0 operandusú kifejezések

Const.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
package ast;

public class Const extends Expression {
  private double value;
  public Const(String token) {
    this.value = Double.parseDouble(token);
  }
  public double evaluate(Program prog) {
    return value;
  }
}

Memory.java

1
2
3
4
5
6
7
8
9
package ast;

public class Memory extends Expression {
  public Memory() {
  }
  public double evaluate(Program prog) {
    return prog.getMemory();
  }
}

Az abszolútérték illetve az előjelek kiértékelése.

Unáris kifejezések node-jai

Abs.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
package ast;

public class Abs extends Expression {
  private Expression exp;
  public Abs(Expression exp) {
    this.exp = exp;
  }
  public double evaluate(Program prog) {
    return Math.abs(exp.evaluate(prog));
  }
}

SignM.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
package ast;

public class SignM extends Expression {
  private Expression exp;
  public SignM(Expression exp) {
    this.exp = exp;
  }
  public double evaluate(Program prog) {
    return -exp.evaluate(prog);
  }
}

SignP.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
package ast;

public class SignP extends Expression {
  private Expression exp;
  public SignP(Expression exp) {
    this.exp = exp;
  }
  public double evaluate(Program prog) {
    return exp.evaluate(prog);
  }
}

És végül a műveletek.

Bináris kifejezések node-jai

Add.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
package ast;

public class Add extends Expression {
  private Expression lhs;
  private Expression rhs;
  public Add(Expression lhs, Expression rhs) {
    this.lhs = lhs;
    this.rhs = rhs;
  }
  public double evaluate(Program prog) {
    return lhs.evaluate(prog) + rhs.evaluate(prog);
  }
}

Div.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
package ast;

public class Div extends Expression {
  private Expression lhs;
  private Expression rhs;
  public Div(Expression lhs, Expression rhs) {
    this.lhs = lhs;
    this.rhs = rhs;
  }
  public double evaluate(Program prog) {
    return lhs.evaluate(prog) / rhs.evaluate(prog);
  }
}

Max.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
package ast;

public class Max extends Expression {
  private Expression lhs;
  private Expression rhs;
  public Max(Expression lhs, Expression rhs) {
    this.lhs = lhs;
    this.rhs = rhs;
  }
  public double evaluate(Program prog) {
    return Math.max(lhs.evaluate(prog), rhs.evaluate(prog));
  }
}

Min.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
package ast;

public class Min extends Expression {
  private Expression lhs;
  private Expression rhs;
  public Min(Expression lhs, Expression rhs) {
    this.lhs = lhs;
    this.rhs = rhs;
  }
  public double evaluate(Program prog) {
    return Math.min(lhs.evaluate(prog), rhs.evaluate(prog));
  }
}

Mul.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
package ast;

public class Mul extends Expression {
  private Expression lhs;
  private Expression rhs;
  public Mul(Expression lhs, Expression rhs) {
    this.lhs = lhs;
    this.rhs = rhs;
  }
  public double evaluate(Program prog) {
    return lhs.evaluate(prog) * rhs.evaluate(prog);
  }
}

Pwr.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
package ast;

public class Pwr extends Expression {
  private Expression lhs;
  private Expression rhs;
  public Pwr(Expression lhs, Expression rhs) {
    this.lhs = lhs;
    this.rhs = rhs;
  }
  public double evaluate(Program prog) {
    return Math.pow(lhs.evaluate(prog), rhs.evaluate(prog));
  }
}

Sub.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
package ast;

public class Sub extends Expression {
  private Expression lhs;
  private Expression rhs;
  public Sub(Expression lhs, Expression rhs) {
    this.lhs = lhs;
    this.rhs = rhs;
  }
  public double evaluate(Program prog) {
    return lhs.evaluate(prog) - rhs.evaluate(prog);
  }
}

Ezzel megvagyunk.

A következő feladat az lenne, hogy a felépített AST-ből generáljunk ki "forráskódot", ami ismét lefordítva az eredetivel ekvivalens módon működik. Ha az elemző második parancssori paramétere a --generate, akkor ne kiértékelje a programunkat, hanem elemzés után AST-ből generálja vissza a forráskódját.

Forráskód generálás

Ezt viszonylag könnyen megtehetjük a node-ok toString() metódusainak felülírásával, ahol is mindenki a saját dolgainak közvetlen, és az alá tartozó dolgok közvetett kigenerálásáért felel.

Számológép: Forráskód generálása

Calculator.g4

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
grammar Calculator;

options {
  language = Java;
}

@members {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    CalculatorLexer lex = new CalculatorLexer(new ANTLRFileStream(args[0]));
    CommonTokenStream tokens = new CommonTokenStream (lex);
    CalculatorParser parser = new CalculatorParser(tokens);
    ast.Program p = new ast.Program();
    parser.start(p);
    if (args.length > 1 && "--generate".equals(args[1])) {
      System.out.println(p);
    } else {
      p.evaluate();
    }
  }
}

start [ ast.Program p ]
  : ((line[p] { $p.addLine($line.node); } )? COMMENT? LF)* EOF
  ;

line [ ast.Program p ] returns [ ast.Line node ]
  : MEMORY '=' expr { $node = new ast.Line($p, $expr.node, true); }
  | expr { $node = new ast.Line($p, $expr.node, false); }
  ;

expr returns [ ast.Expression node ]
  : fstop=addop { $node = $fstop.node; } (OPADD nxtop=addop {
      if ("+".equals($OPADD.text)) $node = new ast.Add($node, $nxtop.node);
      else $node = new ast.Sub($node, $nxtop.node);
    })*
  ;

addop returns [ ast.Expression node ]
  : fstop=mulop { $node = $fstop.node; } (OPMUL nxtop=mulop {
      if ("*".equals($OPMUL.text)) $node = new ast.Mul($node, $nxtop.node);
      else $node = new ast.Div($node, $nxtop.node);
    })*
  ;

mulop returns [ ast.Expression node ]
  : fstop=fct { $node = $fstop.node; } (OPPWR nxtop=mulop { $node = new ast.Pwr($node, $nxtop.node); })?
  ;

fct returns [ ast.Expression node ]
  : SZAM { $node = new ast.Const($SZAM.text); }
  | '(' expr { $node = new ast.Parens($expr.node); } ')'
  | 'abs' '(' expr ')' { $node = new ast.Abs($expr.node); }
  | OPMINMAX '(' fstop=expr { $node = ("min".equals($OPMINMAX.text)) ? new ast.Min($fstop.node) : new ast.Max($fstop.node); }
    (',' nxtop=expr { ((ast.MultiArgExpression)$node).addArgument($nxtop.node); }) * ')'
  | OPADD fct { $node = "-".equals($OPADD.text) ? new ast.SignM($fct.node) : new ast.SignP($fct.node); }
  | MEMORY { $node = new ast.Memory(); }
  ;

LF    : '\n' ;
WS    : [ \t\r]+ ->skip ;
SZAM   : [0-9]+('.' [0-9]+)? ;
OPADD  : '+' | '-' ;
OPMUL  : '*' | '/' ;
OPPWR  : '^' ;
OPMINMAX : 'min' | 'max' ;
MEMORY  : 'M' ;
COMMENT : '#' (~[\n])* ;

Mivel itt már nem csak a szemantikusan helyes működés a cél, hanem a forráskód (ha nem is teljesen pontos) visszanyerése, az AST-ben (és az építésben) néhány dolgot érdemes megváltoztatni.

Számok pontossága

Érdemes lehet az eredeti literált (is) eltárolni, különben vagy a forráskód fog rondán kinézni, vagy nem minden esetben érjük el az eredeti pontosságot.

A min és max operátorok

Szép és jó, hogy a kiértékeléshez binárisan építettük fel ezeket, de a kódgenerálásnál így vagy csúnya lesz a kód, vagy nagyon komplex lesz a generálás. Talán jobb lenne, ha itt listákkal dolgoznánk.

Zárójelezés

Eddig nem volt rá szükség, mert a kifejezés AST-jének felépítése, szerkezete feleslegessé tette a dolgot. Most viszont visszageneráljuk a kódot, ebben pedig szükség lesz az AST-ben zárójelekre.

Alternatíva, hogy mindenhova generálunk zárójelet, de az elég hülyén nézne ki (pl. (((1 + (2 * 3)) - 4) + 5)). Ahhoz pedig, hogy automatikusan tudjuk generálni a zárójeleket csak a megfelelő helyekre, vagy nagyon bonyolult logika, vagy a nyelvtani elemzés szintjeit/szabályait tükröző AST építés kellene. Egyik sem olyan jó megoldás.

A fentiek alapján az elemző a következőképpen módosul:

Számológép: Forráskód visszagenerálása

Calculator.g4

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
grammar Calculator;

options {
  language = Java;
}

@members {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    CalculatorLexer lex = new CalculatorLexer(new ANTLRFileStream(args[0]));
    CommonTokenStream tokens = new CommonTokenStream (lex);
    CalculatorParser parser = new CalculatorParser(tokens);
    ast.Program p = new ast.Program();
    parser.start(p);
    if (args.length > 1 && "--generate".equals(args[1])) {
      System.out.println(p);
    } else {
      p.evaluate();
    }
  }
}

start [ ast.Program p ]
  : ((line[p] { $p.addLine($line.node); } )? COMMENT? LF)* EOF
  ;

line [ ast.Program p ] returns [ ast.Line node ]
  : MEMORY '=' expr { $node = new ast.Line($p, $expr.node, true); }
  | expr { $node = new ast.Line($p, $expr.node, false); }
  ;

expr returns [ ast.Expression node ]
  : fstop=addop { $node = $fstop.node; } (OPADD nxtop=addop {
      if ("+".equals($OPADD.text)) $node = new ast.Add($node, $nxtop.node);
      else $node = new ast.Sub($node, $nxtop.node);
    })*
  ;

addop returns [ ast.Expression node ]
  : fstop=mulop { $node = $fstop.node; } (OPMUL nxtop=mulop {
      if ("*".equals($OPMUL.text)) $node = new ast.Mul($node, $nxtop.node);
      else $node = new ast.Div($node, $nxtop.node);
    })*
  ;

mulop returns [ ast.Expression node ]
  : fstop=fct { $node = $fstop.node; } (OPPWR nxtop=mulop { $node = new ast.Pwr($node, $nxtop.node); })?
  ;

fct returns [ ast.Expression node ]
  : SZAM { $node = new ast.Const($SZAM.text); }
  | '(' expr { $node = new ast.Parens($expr.node); } ')'
  | 'abs' '(' expr ')' { $node = new ast.Abs($expr.node); }
  | OPMINMAX '(' fstop=expr { $node = ("min".equals($OPMINMAX.text)) ? new ast.Min($fstop.node) : new ast.Max($fstop.node); }
    (',' nxtop=expr { ((ast.MultiArgExpression)$node).addArgument($nxtop.node); }) * ')'
  | OPADD fct { $node = "-".equals($OPADD.text) ? new ast.SignM($fct.node) : new ast.SignP($fct.node); }
  | MEMORY { $node = new ast.Memory(); }
  ;

LF    : '\n' ;
WS    : [ \t\r]+ ->skip ;
SZAM   : [0-9]+('.' [0-9]+)? ;
OPADD  : '+' | '-' ;
OPMUL  : '*' | '/' ;
OPPWR  : '^' ;
OPMINMAX : 'min' | 'max' ;
MEMORY  : 'M' ;
COMMENT : '#' (~[\n])* ;

Az AST elemei pedig a következőképpen:

A ''Főprogram'' és a sorok AST node-jai

Program.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
package ast;

import java.util.*;

public class Program {
  private double memory = 0.0;
  private List<Line> lines = new ArrayList<Line>();
  public void addLine(Line l) {
    lines.add(l);
  }
  public void evaluate() {
    for (Line l: lines) {
      l.evaluate();
    }
  }
  public void setMemory(double value) {
    memory = value;
  }
  public double getMemory() {
    return memory;
  }
  public String toString() {
    StringBuffer prg = new StringBuffer("## Generated source\n\n");
    for (Line l: lines) {
      prg.append(l);
    }
    return prg.toString();
  }
}

Line.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
package ast;

public class Line {
  private boolean assign;
  private Expression expr;
  private Program program;
  public Line(Program p, Expression e, boolean a) {
    this.program = p;
    this.expr = e;
    this.assign = a;
  }
  public void evaluate() {
    double value = expr.evaluate(this.program);
    if (this.assign) {
      program.setMemory(value);
    }
    System.out.println(value);
  }
  public String toString() {
    return (this.assign ? "M = " : "") + expr + "\n";
  }
}

A kifejezések AST node-jainak ősosztálya

Expression.java

1
2
3
4
5
package ast;

public abstract class Expression {
  public abstract double evaluate(Program prog);
}

''Levelek'', 0 operandusú kifejezések

Const.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
package ast;

public class Const extends Expression {
  private double value;
  private String literal;
  public Const(String token) {
    this.literal = token;
    this.value = Double.parseDouble(token);
  }
  public double evaluate(Program prog) {
    return value;
  }
  public String toString() {
    return literal;
  }
}

Memory.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
package ast;

public class Memory extends Expression {
  public Memory() {
  }
  public double evaluate(Program prog) {
    return prog.getMemory();
  }
  public String toString() {
    return "M";
  }
}

Unáris kifejezések node-jai

Abs.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
package ast;

public class Abs extends Expression {
  private Expression exp;
  public Abs(Expression exp) {
    this.exp = exp;
  }
  public double evaluate(Program prog) {
    return Math.abs(exp.evaluate(prog));
  }
  public String toString() {
    return "abs(" + exp + ")";
  }
}

Parens.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
package ast;

public class Parens extends Expression {
  private Expression exp;
  public Parens(Expression exp) {
    this.exp = exp;
  }
  public double evaluate(Program prog) {
    return exp.evaluate(prog);
  }
  public String toString() {
    return "(" + exp + ")";
  }
}

SignM.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
package ast;

public class SignM extends Expression {
  private Expression exp;
  public SignM(Expression exp) {
    this.exp = exp;
  }
  public double evaluate(Program prog) {
    return -exp.evaluate(prog);
  }
  public String toString() {
    return "-" + exp;
  }
}

SignP.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
package ast;

public class SignP extends Expression {
  private Expression exp;
  public SignP(Expression exp) {
    this.exp = exp;
  }
  public double evaluate(Program prog) {
    return exp.evaluate(prog);
  }
  public String toString() {
    return "+" + exp;
  }
}

Bináris kifejezések node-jai

Add.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
package ast;

public class Add extends Expression {
  private Expression lhs;
  private Expression rhs;
  public Add(Expression lhs, Expression rhs) {
    this.lhs = lhs;
    this.rhs = rhs;
  }
  public double evaluate(Program prog) {
    return lhs.evaluate(prog) + rhs.evaluate(prog);
  }
  public String toString() {
    return lhs + " + " + rhs;
  }
}

Div.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
package ast;

public class Div extends Expression {
  private Expression lhs;
  private Expression rhs;
  public Div(Expression lhs, Expression rhs) {
    this.lhs = lhs;
    this.rhs = rhs;
  }
  public double evaluate(Program prog) {
    return lhs.evaluate(prog) / rhs.evaluate(prog);
  }
  public String toString() {
    return lhs + " / " + rhs;
  }
}

Mul.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
package ast;

public class Mul extends Expression {
  private Expression lhs;
  private Expression rhs;
  public Mul(Expression lhs, Expression rhs) {
    this.lhs = lhs;
    this.rhs = rhs;
  }
  public double evaluate(Program prog) {
    return lhs.evaluate(prog) * rhs.evaluate(prog);
  }
  public String toString() {
    return lhs + " * " + rhs;
  }
}

Pwr.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
package ast;

public class Pwr extends Expression {
  private Expression lhs;
  private Expression rhs;
  public Pwr(Expression lhs, Expression rhs) {
    this.lhs = lhs;
    this.rhs = rhs;
  }
  public double evaluate(Program prog) {
    return Math.pow(lhs.evaluate(prog), rhs.evaluate(prog));
  }
  public String toString() {
    return lhs + " ^ " + rhs;
  }
}

Sub.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
package ast;

public class Sub extends Expression {
  private Expression lhs;
  private Expression rhs;
  public Sub(Expression lhs, Expression rhs) {
    this.lhs = lhs;
    this.rhs = rhs;
  }
  public double evaluate(Program prog) {
    return lhs.evaluate(prog) - rhs.evaluate(prog);
  }
  public String toString() {
    return lhs + " - " + rhs;
  }
}

Többargumentumú kifejezések node-jai

Az absztrakt ősosztály:

MultiArgExpression.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
package ast;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;

public abstract class MultiArgExpression extends Expression {
  protected List<Expression> arguments;
  public MultiArgExpression(Expression first) {
    arguments = new ArrayList<Expression>();
    arguments.add(first);
  }
  public void addArgument(Expression arg) {
    arguments.add(arg);
  }
  public String toString() {
    StringBuffer str = new StringBuffer("(");
    Iterator<Expression> args = arguments.iterator();
    str.append(args.next());
    while (args.hasNext()) {
      str.append(", ");
      str.append(args.next());
    }
    str.append(")");
    return str.toString();
  }
}

És a konkrét AST node-ok típusai:

Max.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
package ast;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;

public class Max extends MultiArgExpression {
  public Max(Expression first) {
    super(first);
  }
  public double evaluate(Program prog) {
    Iterator<Expression> args = arguments.iterator();
    double retval = args.next().evaluate(prog);
    while (args.hasNext()) {
      retval = Math.max(retval, args.next().evaluate(prog));
    }
    return retval;
  }
  public String toString() {
    return "max" + super.toString();
  }
}

Min.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
package ast;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;

public class Min extends MultiArgExpression {
  public Min(Expression first) {
    super(first);
  }
  public double evaluate(Program prog) {
    Iterator<Expression> args = arguments.iterator();
    double retval = args.next().evaluate(prog);
    while (args.hasNext()) {
      retval = Math.min(retval, args.next().evaluate(prog));
    }
    return retval;
  }
  public String toString() {
    return "min" + super.toString();
  }
}


Utolsó frissítés: 2022-01-10 11:51:41