Kihagyás

ANTLR: Bináris számok

Feladat (f03)

Adott az alábbi attribútumnyelvtan, amely bináris törtek értékének kiszámítására képes.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
S → N₁ '.' N₂
    S.v := N₁.v + N₂.v
    N₁.r := 0
    N₂.r := -N₂.l
N₀ → N₁ B
    N₀.v := N₁.v + B.v
    N₀.l := N₁.l + 1
    N₁.r := N₀.r + 1
    B.r := N₀.r
N → λ
    N₀.v := 0
    N₀.l := 0
B → '0'
    B.v := 0
B → '1'
    B.v := 2^(B.r)

A nyelvtan alapján készítsünk egy ANTLR nyelvtant, ami elvégzi a számítást!

Példa bemenet

input.txt

1
11111100101.011

Jelenlegi ismereteink szerint az ANTLR-rel csak egy menetben, az elemzés során (balról jobbra) kiértékelhető attribútumnyelvtanokat tudunk kiértékelni. Alakítsuk át a fenti nyelvtant egymenetessé.

Egymenetes bináris tört kiértékelő
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
S → N₁ '.' N₂
    S.v := N₁.v + N₂.v / 2^(N₂.l)
N₀ → N₁ B
    N₀.v := 2 * N₁.v + B.v
    N₀.l := N₁.l + 1
N → λ
    N₀.v := 0
    N₀.l := 0
B → '0'
    B.v := 0
B → '1'
    B.v := 1

Az átírás ANTLR nyelvanná ezek után eléggé nyilvánvaló. Az örökölt attribútumok a szabályok paraméterei, a szintetizált attribútumok a visszatérési értékei lesznek. (Bár most örökölt attribútumok nincsenek.)

Tükörfordítás attribútumnyelvtanról ANTLR-re

Binary.g4

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
grammar Binary;

options {
  language = Java;
}

@members {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
     BinaryLexer lex = new BinaryLexer(new ANTLRFileStream(args[0]));
     CommonTokenStream tokens = new CommonTokenStream (lex);
     BinaryParser parser = new BinaryParser(tokens);
     System.out.println("=" + parser.s().v);
  }                              
}

s returns [ double v ]
  : n1=n '.' n2=n { $v = $n1.v + $n2.v / Math.pow(2.0, $n2.l); }
  ;

n returns [ int v, int l ]
  : n1=n b1=b { $v = 2 * $n1.v + $b1.v; $l = $n1.l + 1; }
  | { $v = 0; $l = 0; }
  ;

b returns [ int v ]
  : '0' { $v = 0; }
  | '1' { $v = 1; }
  ;

Bár a fenti nyelvtant az ANTLR megeszi, és még ki is javítja a programozó hanyagságát, azért vegyük észre, hogy a nyelvtan nem LL(k), sőt, balrekurzív! Javítsuk ezt, és közben az egyik nemterminálist tokenné alakíthatjuk.

Nem balrekurzív nyelvtan és ANTLR megvalósítása
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
S → N₁ '.' N₂
    S.v := N₁.v + N₂.v / 2^(N₂.l)
N₀ → B N₁
    N₀.v := B.v * 2^(N₁.l) + N₁.v + B.v
    N₀.l := N₁.l + 1
N → λ
    N₀.v := 0
    N₀.l := 0
B → '0'
    B.v := 0
B → '1'
    B.v := 1

Binary.g4

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
grammar Binary;

options {
  language = Java;
}

@members {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
     BinaryLexer lex = new BinaryLexer(new ANTLRFileStream(args[0]));
     CommonTokenStream tokens = new CommonTokenStream (lex);
     BinaryParser parser = new BinaryParser(tokens);
     System.out.println("=" + parser.s().v);
  }                              
}

s returns [ double v ]
  : n1=n '.' n2=n { $v = $n1.v + $n2.v / Math.pow(2.0, $n2.l + 1); }
  ;

n returns [ double v, int l ]
  : B n { $l = $n.l + 1; $v = $B.int * Math.pow(2.0, $l) + $n.v; }
  | { $v = 0.0; $l = -1; }
  ;

B : [01] ;


Utolsó frissítés: 2022-01-10 11:51:41