Kihagyás

Kötelező program általános követelmények

Webes és asztali alkalmazások általános követelményei

 • A kötelező programnak követnie kell a félév során tanult MVC tervezési mintát mind asztali mind webes megvalósítás esetén is, ahol annak értelme van! Amennyiben az MVC modell nem alkalmazható abban az esetben is elvárt, hogy az alkalmazás logikasan legyen tagolva.
 • A kötelező programokban a modell rétegben elhelyezett Beaneknek követniük kell a JavaFX-es property konvenciókat, akár webes akár asztali megvalósításról van szó.
 • A beviteli mezőkön, ahol annak van értelme, alkalmazzunk validációt!
 • Ahol van értelme ott használjunk szálkezelési megvalósítást! Például export/import funkciók
 • Ahol a rendszernek képeket kell kezelnie, ott a kép adatbázisba való mentésekor nem szükséges blob-ot használni, helyette átalakíthatjuk a képeket mondjuk Base64-es kódolással szöveggé - ehhez használható például a commons-io, melyre találunk egy példát itt
 • A programok bármilyen tetszőleges 3rd-party library-t használhatnak, melyek segítenek a funkcionalitások megvalósításában
 • A programok formázását külső CSS stíluslapokban kell elvégezni!
 • A programoknak a Maven build keretrendszert kell támogatnia, azaz annak használatával elő kell tudni állítani egy jar vagy war állományt (multimodule esetén akár több ilyen is lehet) - alapesetben az mvn clean package parancsra
 • A kiértékelés segítésére kérünk egy README.txt vagy README.md fájlt, melyben le vannak írva az alkalmazással kapcsolatos fontosabb tudnivalók. A leíró fájlnak tartalmaznia kell a következőket:
  • Általános tömör leírás a programról
  • Feature lista
  • Extra szükséges beállítások
  • Fordítás/futtatáshoz szükséges lépések
 • A forráskódban ha vannak esetleg beégetett útvonalakat akkor, ahol csak lehet ott relatív módon adjuk meg, illetve a legjobb, ha ezeket valamilyen konfigurációs állományban (.properties, .yml) adjuk meg.
 • Az asztali és a webes megvalósítás esetén is egy darab közös adatbázist kell használni.

Asztali és/vagy web választási lehetőség

Asztali vagy webes alkalmazásként megvalósítani?

 • Amelyik részfeladat vagy funkcionalitás mellé az van írva, hogy asztali, azt asztali alkalmazásként
 • Amelyik részfeladat vagy funkcionalitás mellé az van írva, hogy web, azt webes alkalmazásként
 • Amelyik részfeladat vagy funkcionalitás mellé az asztali és web van írva, ott ugyanazt a funkcionalitást asztali és webes alkalmazásként is meg kell valósítani. Nem kötelező, hogy teljesen ugyanolyan legyen a működésük (pl. keresésnél az egyik esetben felugró ablakba kell beírni a dolgokat, a másik esetben az oldal tetején találhatóak a beviteli mezők), de mindkét módon meg kell valósítani az adott funkcionalitást.
 • Amelyik részfeladat vagy funkcionalitás mellé az asztali vagy web van írva, ott a fejlesztő dönti el, hogy melyiket választja, a másik rész megvalósítása opcionális

Asztali alkalmazások általános követelményei

 • Alkalmazzunk kötéseket a bean-ek és a felületi vezérlőelemek között
 • A felületek megvalósítására nincs megkötés, azok készülhetnek Java kódból vagy alkalmazhatjuk az FXML-t is

Webes alkalmazások általános követelményei

 • A felület megvalósítására nincs megkötés, az történhet pusztán szervletek vagy JSP oldalak használatával, illetve tetszőleges vegyítve a kettőt

Opcionális elemek

 • Animációk használata

Az elkészült feladatok beadása

Később kerül pontosításra.

Az elkészül feladatok kiértékelése

A kiértékelés pontos részletei később kerülnek pontosításra.


Utolsó frissítés: 2021-02-15 16:20:59