Kihagyás

10. gyakorlat

JSP folytatás

Fragment-ek

A nem teljes értékű, csak töredék JSP oldalakat JSP fragment-eknek nevezzük.

Feladat

A person-administrator alkalmazásunk jsp/servlet megvalósításában a menu és a közös header elemek nem önálló JSP oldalak. Viszont a böngészőből direktben elérhetőek ezek az oldalak. Javítsuk ki, hogy erre ne legyen lehetőség! Arról már volt szó, hogy amit nem akarunk, hogy a felhasználó elérjen, azt a WEB-INF könyvtárba kell pakolni. Tegyünk is így: mozgassuk a teljes common mappát a WEB-INF alá! Ezután állítsuk át a többi oldalon szereplő elérési útvonalakat (../WEB-INF/common/... kell legyen)!

Felhasználók kezelése

Feladat

Adjunk hozzá az alkalmazásunkhoz valódi felhasználó kezelést! Jelen esetben a login alkalmával csak beletesszük a session-be és kész. Legyen lehetőségünk úgy belépni, hogy ténylegesen ellenőrizzük az alkalmazásban, hogy helyes felhasználó jelszó párost adott-e meg a felhasználó. A jelszavakat titkosítsuk bcrypt algoritmussal! Ehhez konstruáljuk egy felhasználó táblát, illetve az adott felhasználó külön tudja menedzselni a saját kontaktjait, tehát minden felhasználó csak az általa hozzáadott embereket látja. Legyen egy regisztráció menüpont is a login-ról elérhető!

 1. lépés: Dolgozzuk át az adatbázist! Az valahogy így kell, hogy kinézzen az átalakítás után:

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
   create table CONTACT
   (
     id INTEGER not null
       constraint CONTACT_pk
         primary key autoincrement,
     name text not null,
     email text not null,
     address text,
     dateOfBirth text not null,
     company text,
     position text,
     user_id int
   );
  
   create unique index CONTACT_email_uindex
     on CONTACT (email);
  
   create table PHONE
   (
     id integer not null
       constraint PHONE_pk
         primary key autoincrement,
     number text not null,
     phoneType integer not null,
     contact_id int
       references CONTACT
   );
  
   create table USER
   (
     id INTEGER not null
       constraint USER_pk
         primary key autoincrement,
     username text not null,
     password text not null,
     email text not null
   );
  
   create unique index USER_email_uindex
     on USER (email);
  
   create unique index USER_username_uindex
     on USER (username);
  
 2. lépés: User model hozzáadása a contacts-core-hoz és Contact model aktualizálása.

  Contact.java

  1
  2
  3
  4
  5
  6
   public class Contact{
     // other properties
     private ObjectProperty<User> user = new SimpleObjectProperty<>(this, "user");
  
     // getters, setters
   }
  

  User.java

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
   public class User {
     private IntegerProperty id = new SimpleIntegerProperty();
     private StringProperty username = new SimpleStringProperty();
     private StringProperty password = new SimpleStringProperty();
     private StringProperty email = new SimpleStringProperty();
  
     // getters, setters
   }
  

 3. lépés: UserDAO és UserDAOImpl elkészítése

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  public interface UserDAO {
  
    User getUserById(int id);
    void addUser(User user);
    User login(String username, String password);
  }
  

  A UserDAO-ban semmilyen különleges nincs. Lehetőséget ad lekérdezésre, hozzáadásra (regisztráció), illetve bejelentkezésre.

  A konkrét megvalósítás:

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  public class UserDAOImpl implements UserDAO{
  
    private static UserDAOImpl instance;
    private static final String DB_CONN_STR = ContactConfiguration.getValue("db.url");
  
    public static UserDAOImpl getInstance() {
      if (instance == null) {
        try {
          Class.forName("org.sqlite.JDBC");
        } catch (ClassNotFoundException e1) {
          e1.printStackTrace();
        }
        instance = new UserDAOImpl();
      }
      return instance;
    }
  
    private UserDAOImpl() {
    }
  
    @Override
    public User getUserById(int id) {
      try (Connection conn = DriverManager.getConnection(DB_CONN_STR);
        PreparedStatement pst = conn.prepareStatement("SELECT * FROM USER WHERE id = ?")
      ) {
        pst.setInt(1, id);
  
        ResultSet rs = pst.executeQuery();
        if (rs.next()) {
          User u = new User();
          u.setId(rs.getInt(1));
          u.setUsername(rs.getString(2));
          u.setEmail(rs.getString(3));
          u.setPassword(rs.getString(4));
          return u;
        }
  
      } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
      }
      return null;
    }
  
    @Override
    public void addUser(User user) {
  
      try (Connection conn = DriverManager.getConnection(DB_CONN_STR);
        PreparedStatement pst = conn.prepareStatement("INSERT INTO USER (username, password, email) VALUES (?,?,?)")
      ) {
  
        String newPwd = BCrypt.withDefaults().hashToString(12, user.getPassword().toCharArray());
        user.setPassword(newPwd);
        pst.setString(1, user.getUsername());
        pst.setString(2, user.getPassword());
        pst.setString(3, user.getEmail());
  
        pst.executeUpdate();
      } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
  
    @Override
    public User login(String username, String password) {
  
      try (Connection conn = DriverManager.getConnection(DB_CONN_STR);
        PreparedStatement pst = conn.prepareStatement("SELECT * FROM USER WHERE username = ?")
      ) {
        pst.setString(1, username);
        ResultSet rs = pst.executeQuery();
        if (rs.next()) {
  
          String dbPass = rs.getString("password");
          BCrypt.Result result = BCrypt.verifyer().verify(password.toCharArray(), dbPass);
          if(result.verified){
            User user = new User();
            user.setUsername(rs.getString("username"));
            user.setPassword(rs.getString("password"));
            user.setEmail(rs.getString("email"));
            user.setId(rs.getInt("id"));
            return user;
          }
        }
  
      } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
      }
  
      return null;
    }
  }
  

  Érdemes megfigyelni, hogy a UserDAOImpl példányosítását a Singleton tervezési minta mentén készítettük el, így a getInstance hívással kérhetünk majd egy ilyen példányt (private konstruktor miatt kívülről nem példányosítható). A megismert mintát alkalmazhatjuk a többi DAO osztályon is.

  Egy további érdekes rész, amikor az addUser metódusban a jelszó hash-elt változatát állítjuk elő, tesszük ezt azért, mert nem szeretnénk a natúr szöveges jelszavunkat menteni a DB-be. Ehhez a bcrypt algoritmust használjuk, mely manapság egy javasolt hash-elési algoritmus. A JDK nem tartalmaz erre a célre beépített osztályokat, így egy külön függőséget használnuk.

  1
  2
  3
  4
  5
  <dependency>
   <groupId>at.favre.lib</groupId>
   <artifactId>bcrypt</artifactId>
   <version>0.9.0</version>
  </dependency>
  

  Jelen esetben a az alapbeállításokat használjuk (withDefaults), illetve így állítjuk elő a hash string-et a password alapján. További konfigurációkat is megadhatunk, melyről bővebben a lib github oldalán találunk leírást. Miután megvan a hash, ezt beállítjuk a user password-jének és így ezt mentjük az adatbázisba. Amikor bejelentkezünk, akkor pedig a megadott jelszót veti össze a library az adatbázisban szereplővel: BCrypt.Result result = BCrypt.verifyer().verify(password.toCharArray(), dbPass);

 4. lépés: Contact DAO updatelése

  ContactDAO.java

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  public interface ContactDAO {
  
    List<Contact> findAll();
    List<Contact> findAll(User user);
  
    Contact save(Contact contact);
    void delete(Contact contact);
  
  }
  

  A ContactDAO úgy változik meg, hogy a findAll paraméterében egy User-t is átadunk. A mentéskor szeretnénk jelölni, hogy az újönnan létrehozott kontakt melyik felhasználóhoz tartozik (ezt most már a Contact modellben eltároljuk), illetve, amikor lekérdezünk, akkor egy felhasználóhoz tartozó kontaktot listáját adjuk vissza. Mivel az asztali alkalmazásunkban nem kezeltünk felhasználókat és nem is fogunk már visszamenni arra a pontra, hogy ezt implementáljunk, ezért az eredeti függvénylenyomatokat meghagyjuk és biztosítunk olyan lehetőséget, melyben a User is megadható. Ennek tükrében a ContactDAOImpl a következőképpen néz ki:

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   20
   21
   22
   23
   24
   25
   26
   27
   28
   29
   30
   31
   32
   33
   34
   35
   36
   37
   38
   39
   40
   41
   42
   43
   44
   45
   46
   47
   48
   49
   50
   51
   52
   53
   54
   55
   56
   57
   58
   59
   60
   61
   62
   63
   64
   65
   66
   67
   68
   69
   70
   71
   72
   73
   74
   75
   76
   77
   78
   79
   80
   81
   82
   83
   84
   85
   86
   87
   88
   89
   90
   91
   92
   93
   94
   95
   96
   97
   98
   99
  100
  101
  102
  103
  104
  105
  106
  107
  108
  public class ContactDAOImpl implements ContactDAO{
  
    private static final String SELECT_ALL_CONTACTS = "SELECT * FROM CONTACT";
    private static final String SELECT_ALL_CONTACTS_BY_USER = "SELECT * FROM CONTACT WHERE user_id = ?";
    private static final String INSERT_CONTACT = "INSERT INTO CONTACT (name, email, address, dateOfBirth, company, position, user_id) VALUES (?,?,?,?,?,?,?)";
    private static final String UPDATE_CONTACT = "UPDATE CONTACT SET name=?, email = ?, address = ?, dateOfBirth=?, company=?, position = ? WHERE id=?";
    private static final String DELETE_CONTACT = "DELETE FROM CONTACT WHERE id = ?";
    private String connectionURL;
    private PhoneDAO phoneDAO = new PhoneDAOImpl();
    private UserDAO userDAO = UserDAOImpl.getInstance();
  
    public ContactDAOImpl(){
      try {
        Class.forName("org.sqlite.JDBC");
      } catch (ClassNotFoundException e) {
        e.printStackTrace();
      }
      connectionURL = ContactConfiguration.getValue("db.url");
    }
  
    @Override
    public List<Contact> findAll() {
      return findAll(null);
    }
  
    @Override
    public List<Contact> findAll(User user) {
      List<Contact> result = new ArrayList<>();
  
      try(Connection c = DriverManager.getConnection(connectionURL);
      ){
        ResultSet rs;
        if(user == null){
          Statement stmt = c.createStatement();
          rs = stmt.executeQuery(SELECT_ALL_CONTACTS);
        }
        else{
          PreparedStatement stmt = c.prepareStatement(SELECT_ALL_CONTACTS_BY_USER);
          stmt.setInt(1, user.getId());
          rs = stmt.executeQuery();
        }
  
        while(rs.next()){
          Contact contact = new Contact();
          contact.setId(rs.getInt("id"));
          contact.setName(rs.getString("name"));
          contact.setEmail(rs.getString("email"));
          contact.setAddress(rs.getString("address"));
          Date date = Date.valueOf(rs.getString("dateOfBirth"));
          contact.setDateOfBirth(date == null ? LocalDate.now() : date.toLocalDate());
          contact.setCompany(rs.getString("company"));
          contact.setPosition(rs.getString("position"));
          contact.setPhones(phoneDAO.findAllByContactId(contact.getId()));
          contact.setUser(userDAO.getUserById(rs.getInt("user_id")));
          result.add(contact);
  
        }
  
      } catch (SQLException throwables) {
        throwables.printStackTrace();
      }
  
      return result;
    }
  
    @Override
    public Contact save(Contact contact) {
      try(Connection c = DriverManager.getConnection(connectionURL);
        PreparedStatement stmt = contact.getId() <= 0 ? c.prepareStatement(INSERT_CONTACT, Statement.RETURN_GENERATED_KEYS) : c.prepareStatement(UPDATE_CONTACT)
      ){
        if(contact.getId() > 0){ // UPDATE
          stmt.setInt(7, contact.getId());
        }
        else{
          if(contact.getUser() != null){
            stmt.setInt(7, contact.getUser().getId());
          }
        }
  
        stmt.setString(1, contact.getName());
        stmt.setString(2, contact.getEmail());
        stmt.setString(3, contact.getAddress());
        stmt.setString(4, contact.getDateOfBirth().toString());
        stmt.setString(5, contact.getCompany());
        stmt.setString(6, contact.getPosition());
  
        int affectedRows = stmt.executeUpdate();
        if(affectedRows == 0){
          return null;
        }
  
        if(contact.getId() <= 0){ // INSERT
          ResultSet genKeys = stmt.getGeneratedKeys();
          if(genKeys.next()){
            contact.setId(genKeys.getInt(1));
          }
        }
  
      } catch (SQLException throwables) {
        throwables.printStackTrace();
        return null;
      }
  
      return contact;
    }
  
    // delete is unmodified
  }
  
 5. lépés: login updatelése

  A login oldalon alapvetően marad minden úgy, ahogy volt de egy linket hozzáadunk, hogy a regisztrálás oldalra át tudjunk navigálni abban az esetben ha még nem volt létrehozott fiókunk.

  1
  <span><a href="register.jsp">Register</a></span>
  
 6. lépés: LoginController updatelése:

  Ahhoz, hogy a bejentkezés az új DAO-val együttműködjön, a LoginController-ben is kell néhány módosítást eszközölnünk. Itt már felhasználjuk a DAO nyújtotta login metódust.

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
    request.setCharacterEncoding("utf-8");
    response.setCharacterEncoding("utf-8");
  
    UserDAO userDAO = UserDAOImpl.getInstance();
  
    String username = request.getParameter("username");
    String password = request.getParameter("password");
  
    User user = userDAO.login(username, password);
  
    if( user == null){
      response.sendRedirect("pages/login.jsp");
      return;
    }
  
    request.getSession().setAttribute("currentUser", user);
    response.sendRedirect("pages/list-contact.jsp");
  }
  
 7. lépés: regisztrációs form

  A regisztrációs form valahogy így nézhet ki:

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
   <%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
   <html>
   <head>
     <jsp:include page="../WEB-INF/common/common-header.jsp"/>
     <title>Register</title>
   </head>
   <body>
   <div class="container">
     <form action="../RegisterController" method="post">
       <div class="form-group">
         <label for="username">Username</label>
         <input required name="username" type="text" class="form-control" id="username"
           placeholder="Username"/>
       </div>
       <div class="form-group">
         <label for="password">Password</label>
         <input required name="password" type="password" class="form-control" id="password"
           placeholder="Password"/>
       </div>
       <div class="form-group">
         <label for="email">Email</label>
         <input required name="email" type="email" class="form-control" id="email"
           placeholder="Email"/>
       </div>
       <button id="submit" type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
     </form>
   </div>
  
   </body>
   </html>
  

  A regisztrációs formban beérjük a felhasználónevet, a jelszót és az email címet. A regisztrációs form az adatokat továbbküldi a RegisterController-nek, mely az adatrétegnek továbbküldi a regisztrációs kérelmet.

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  @WebServlet("/RegisterController")
  public class RegisterController extends HttpServlet {
  
    UserDAO dao = UserDAOImpl.getInstance();
  
    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException {
      req.setCharacterEncoding("utf-8");
      resp.setCharacterEncoding("utf-8");
      User user = new User();
      user.setUsername(req.getParameter("username"));
      user.setEmail(req.getParameter("email"));
      user.setPassword(req.getParameter("password"));
  
      dao.addUser(user);
  
      resp.sendRedirect("pages/login.jsp");
    }
  }
  
  Jelen esetben semmilyen jellegű ellenőrzés nincs, amivel a regisztráció sikerességét ellenőrizzük.

 8. lépés: Alakítsunk a hozzáadáson és a listázáson az újfajta DAO-nak megfelelően (kell egy user, akihez tartozó kontaktokat szeretnénk listázni, illetve akinek szeretnénk új kontaktot létrehozni).

  Az egyik igen fontos pont, hogy a list-contact.jsp-ben behúzzuk a ContactController-t, melynek ilyen módon a doGet metódusa fog lefutni, mely az alábbit teszi:

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  ...
  private ContactDAO dao = new ContactDAOImpl();
  
  @Override
  protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException {
    User currentUser = (User) req.getSession().getAttribute("currentUser");
    List<Contact> all = dao.findAll(currentUser);
    req.setAttribute("contactList", all);
  }
  ...
  

  A session alapján lekérjük az aktuális felhasználót és csak a hozzá tartozó kontaktokat adjuk vissza.

  A hozzáadás form-ja nem változott, csak a common header rész miatt.

  Elküldjük a ContactController-nek az összes szükséges paramétert. A doPost a következőképpen módosul:

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
    request.setCharacterEncoding("utf-8");
    // setup params
    ...
    User currentUser = (User) request.getSession().getAttribute("currentUser");
    c.setUser(currentUser);
  
    c = dao.save(c);
    ...
    // saving phones
  
  }
  

  Fontos, hogy a request encoding-ját is UTF-8-ra állítsuk be, máskülönben az adatbázisba is rossz encoding-al kerül be az új kontakt (request.setCharacterEncoding("utf-8");).

 9. lépés: Lényegében kész vagyunk, de egy-két dolog még kimaradt, mint például a logout átalakítása.

  Eddig a cookie-ban volt csak az aktuális user, most viszont a sessionben tároljuk, így ezt is át kell alakítanunk kicsit.

  1
  2
  3
  4
  5
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
    request.getSession().removeAttribute("username");
  
    response.sendRedirect("pages/login.jsp");
  }
  

  Szimplán töröljük a sessionből a currentUser attribútumot, illetve a login oldalra kalauzoljuk a felhasználót.

 10. lépés: Menü update:

  A menüsáv jobb oldalán kiírjuk az aktuális felhasználó nevét, illetve az itteni lenyíló menüben biztosítjuk, hogy a felhasználó ki tudjon jelentkezni. A menüsáv szintén a cookie-t használta eddig, így ezt is át kell alakítani. Az idevágó kódrészlet:

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  <c:if test="${sessionScope.currentUser.username != null}">
    <li class="nav-item dropdown ml-auto">
      <a class='nav-link dropdown-toggle' href='#' id='navbarDropdownMenuLink' data-toggle='dropdown' aria-haspopup='true' aria-expanded='false'>
        ${sessionScope.currentUser.username}
      </a>
      <div class='dropdown-menu dropdown-menu-right' aria-labelledby='navbarDropdownMenuLink'>
        <a class='dropdown-item' href='../LogoutController'>Kijelentkezés</a>
      </div>
    </li>
  </c:if>
  
 11. lépés: Filterezés

  A login megoldásunk már egészen tűrhető, azonban jelen helyzetben, ha a valamelyik oldalra navigálunk direktben, akkor az oldalt megpróbálja betölteni a rendszer. A megfelelő működés az volna, hogy legalább a session-t ellenőrizzük, hogy be van-e jelentkezve a felhasználó. Amennyiben igen, akkor az adott oldalra engedjük, máskülönben visszhaírányítjuk a login oldalra. Mivel a filterezést minden lehetséges oldalra szeretnénk végrehajtani, így az a következőképpen néz ki:

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  @WebFilter("/*")
  public class AuthFilter implements Filter {
  
    private List<String> exclusions;
  
    @Override
    public void init(FilterConfig filterConfig) throws ServletException {
      this.exclusions = Arrays.asList(filterConfig.getServletContext().getInitParameter("login-filter-exclusion").split(","));
      this.exclusions.replaceAll(String::trim);
    }
  
    @Override
    public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain) throws IOException, ServletException {
  
      String path = ((HttpServletRequest) request).getServletPath();
      if (exclusions.stream().anyMatch(path::equals)) {
        chain.doFilter(request, response);
        return;
      }
  
      User currentUser = (User) ((HttpServletRequest) request).getSession().getAttribute("currentUser");
  
      if (currentUser == null) {
        ((HttpServletResponse)response).sendRedirect(((HttpServletRequest) request).getContextPath() + "/pages/login.jsp");
      }
      else{
        chain.doFilter(request, response);
      }
    }
  }
  

  A filterezésnél a /*-al mondjuk meg, hogy minden kérésre szeretnénk futtatni a filtert. Mivel van több oldal is, amin azonban nem szeretnénk, ha a filter lefutna, így ezeket valamilyen módon meg kell adnunk. Sajnos kivételeket nem tudunk megadni a filter url-patter résznél, ezért a web.xml-ben adjuk meg azokat az url-eket, melyekre nem szeretnénk filterezést végrehajtani. Még egy technikai problém, hogy egy param-hoz nem tudunk több értéket megadni, így vesszővel elválasztva adjuk ezt meg. A Filter-ben pedig a vesszők mentén feldaraboljuk a string-et (init-ben).

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  <context-param>
    <param-name>login-filter-exclusion</param-name>
    <param-value>
      /index.jsp,
      /pages/login.jsp,
      /LoginController,
      /pages/register.jsp,
      /RegisterController,
      /css/style.css
    </param-value>
  </context-param>
  

  A doFilter metódusban megvizsgáljuk, hogy az aktuális kérés url-je (context url nélkül) megegyezik-e a megadott lista bármely elemével. Amennyiben találunk ilyet, akkor továbbengedjük a kérést, máskülönben megvizsgáljuk, hogy be vagyunk-e jelentkezve. Ha a session-ben találunk bejelentkezett felhasználót, akkor továbbengedjük a kérést, máskülönben a login-ra irányítjuk.

Ez egy komplexebb feladat volt, de lépésenként szépen fel lehetett építeni az alkalmazás megfelelő működését. A megoldás megtalálható a pub-on 01-contacts-user mappában.

Profil hozzáadása

Feladat

Bővítsük az alkalmazást egy profil oldallal, ahol megadhatunk profilképet, leírást is. Az oldalon lehessen updatelni a felhasználó tulajdonságait (jelszót nem kell).

Elsőként bővítsük a User osztályt a kép és a leírás opciókkal!

1
2
3
4
private StringProperty description = new SimpleStringProperty();
private StringProperty profilePic = new SimpleStringProperty();

// getters and setters

A UserDAO-t módosítsuk úgy, hogy az az update-re is képes legyen. Ehhez az addUser-t refaktoráljuk, hogy save-nek hívják!

1
User save(User user);

Az implementációt pedig a következőképpen módosítsuk:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
...
private static final String INSERT_USER = "INSERT INTO USER (username, email, profilePic, description, password) VALUES (?,?,?,?,?)";
private static final String UPDATE_USER = "UPDATE User SET username=?, email=?, profilePic=?, description=? WHERE id=?";
...
@Override
public User save(User user) {

  try (Connection conn = DriverManager.getConnection(DB_CONN_STR);
      PreparedStatement pst = user.getId() <= 0 ? conn.prepareStatement(INSERT_USER, Statement.RETURN_GENERATED_KEYS) : conn.prepareStatement(UPDATE_USER)
  ) {
    pst.setString(1, user.getUsername());
    pst.setString(2, user.getEmail());
    pst.setString(3, user.getProfilePic());
    pst.setString(4, user.getDescription());

    if(user.getId() > 0) { // UPDATE
      pst.setInt(5, user.getId());
    }
    else{ // INSERT
      String hashedPwd = BCrypt.withDefaults().hashToString(12, user.getPassword().toCharArray());
      pst.setString(5, hashedPwd);
    }

    int affectedRows = pst.executeUpdate();
    if(affectedRows == 0){
      return null;
    }

    if(user.getId() <= 0){ // INSERT
      ResultSet genKeys = pst.getGeneratedKeys();
      if(genKeys.next()){
        user.setId(genKeys.getInt(1));
      }
    }

    user.setPassword(""); // do not return even the hashed password for the caller

  } catch (SQLException e) {
    e.printStackTrace();
  }

  return user;

}

Ahhoz, hogy megfelelően működjenek az adatbázis műveletek módosítanunk kell a DB sémát is:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
create table USER
(
  id INTEGER not null
    constraint USER_pk
      primary key autoincrement,
  username text not null,
  password text not null,
  email text not null,
  profilePic text,
  description text
);

A regisztrálási oldalon most nem változtatunk, így nézzük a profil oldalt!

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<html>
<head>
  <jsp:include page="../WEB-INF/common/common-header.jsp"/>
  <script src="../js/profile.js" ></script>
  <title>Profile</title>
</head>
<body>
<jsp:include page="../WEB-INF/common/menu.jsp"/>


<div class="container bootstrap snippet">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-10"><h1>${sessionScope.currentUser.username}</h1></div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-3"><!--left col-->
      <div class="text-center">
        <c:choose>
          <c:when test="${sessionScope.currentUser.profilePic.length() > 0}">
            <img src="${sessionScope.currentUser.profilePic}" class="avatar img-circle img-thumbnail"
              alt="avatar">
          </c:when>
          <c:otherwise>
            <img src="http://ssl.gstatic.com/accounts/ui/avatar_2x.png" class="avatar img-circle img-thumbnail"
              alt="avatar">
          </c:otherwise>
        </c:choose>

        <h6>Upload a different photo...</h6>
        <input type="file" class="text-center center-block file-upload">
      </div>
      <br>

    </div><!--/col-3-->
    <div class="col-sm-9">
      <div class="tab-content">
        <div class="tab-pane active" id="home">
          <hr>
          <form class="form" action="../UserController" method="post">
            <div class="form-group">

              <div class="col-xs-6">
                <label for="name"><h4>Name</h4></label>
                <input type="text" class="form-control" name="name" id="name"
                  placeholder="Name" value="${sessionScope.currentUser.username}">
              </div>
            </div>
            <div class="form-group">
              <div class="col-xs-6">
                <label for="email"><h4>Email</h4></label>
                <input type="email" class="form-control" name="email" id="email"
                  placeholder="your@email.com" value="${sessionScope.currentUser.email}">
              </div>
            </div>
            <div class="form-group">
              <div class="col-xs-6">
                <label for="description"><h4>Description</h4></label>
                <input type="text" class="form-control" name="description" id="description"
                  placeholder="a short description" value="${sessionScope.currentUser.description}">
              </div>
            </div>
            <div class="form-group">
              <div class="col-xs-12">
                <br>
                <button class="btn btn-primary" type="submit"><i
                    class="glyphicon glyphicon-ok-sign"></i> Save
                </button>
              </div>
            </div>
          </form>

        </div><!--/tab-pane-->
      </div><!--/tab-content-->

    </div><!--/col-9-->
  </div><!--/row-->

</div>
</body>
</html>

A fontosabb sorokat kiemeltük a könnyebbség végett. Mivel szeretnénk egy olyan működést, melynek során biztosítjuk, hogy új kép kiválasztása esetén a profilképet egyből meg is jelenítjük, így ezt jQuery segítségével oldjuk meg, melyet az első kiemelt sor húz be. A profil frissítésekor a UserController-hez küldjük a kérést, ahol az aktuálisan bejelentkezett felhasználó adatait módosítjuk (kivéve a jelszót).

Először lássuk a profile.js állományt:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
$(document).ready(function() {

  let readURL = function(input) {
    if (input.files && input.files[0]) {
      let reader = new FileReader();

      reader.onload = function (e) {
        $('.avatar').attr('src', e.target.result);
      }

      reader.readAsDataURL(input.files[0]);
    }
  }

  $(".file-upload").on('change', function(){
    readURL(this);
  });

  $(".form").submit( function(eventObj) {
    $("<input />").attr("type", "hidden")
      .attr("name", "profilePic")
      .attr("value", $('.avatar').attr('src') )
      .appendTo(".form");
    return true;
  });
});

Minden esetben, amikor változik a kiválasztott kép, akkor beolvassuk a képet egy FileReader segítségével, majd ezt állítjuk be a profilkép src attribútumának. Amikor a form-ot submit-eljük, akkor egy rejtett input field-ben adjuk át a profilePic nevű attribútumot a formData-ban, hogy ezt könnyen feldolgozhassuk a szerver oldalon.

Az elküldött információk feldolgozását a UserController doPost metódusa végzi:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
@Override
protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException {

  User user = (User) req.getSession().getAttribute("currentUser");

  if(req.getParameter("name") != null && !req.getParameter("name").isEmpty()){
    user.setUsername(req.getParameter("name"));
  }

  if(req.getParameter("email") != null && !req.getParameter("email").isEmpty()){
    user.setEmail(req.getParameter("email"));
  }

  if(req.getParameter("profilePic") != null && !req.getParameter("profilePic").isEmpty()){
    user.setProfilePic(req.getParameter("profilePic"));
  }

  if(req.getParameter("description") != null && !req.getParameter("description").isEmpty()){
    user.setDescription(req.getParameter("description"));
  }

  user = userDAO.save(user);

  req.getSession().setAttribute("currentUser", user);
  resp.sendRedirect("pages/profile.jsp");
}

Elsőként a session-ből kiszedjük az aktuális felhasználót, majd frissítjük az attribútumait és elmentjük az adatbázisban, majd frissítjük a sessionben lévő currentUser objektumot.

Miután ezekkel megvagyunk, helyezzük el a menüben is a profil menüpontot:

1
2
3
4
5
6
...
<div class='dropdown-menu dropdown-menu-right' aria-labelledby='navbarDropdownMenuLink'>
  <a class='dropdown-item' href='../pages/profile.jsp'>Profile</a>
  <a class='dropdown-item' href='../LogoutController'>Logout</a>
</div>
...

Törlés és módosítás

Feladat

Bővítsük az alkalmazást törlés és módosítás elemekkel

Elsőként helyezzük el a törlés és módosítás ikonokat a listában! Ezekhez az ikonokhoz font-awesome-t használunk, így azt a common-header.jsp-ben be kell húznunk!

common-header.jsp:

1
2
3
...
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.13.0/css/all.min.css">
...

Ezután a list-contact.jsp oldalon adjunk hozzá egy új oszlopot, melyben ezek az ikonok lesznek megjelenítve:

1
2
3
4
5
6
7
8
...
<th scope="col">Actions</th>
...
<td>
  <a href="../UpdateContactController?contactId=${item.id}"><i class="fas fa-edit"></i></a>
  <a href="../DeleteContactController?contactId=${item.id}"><i class="fas fa-trash"></i></a>
</td>
...

Kezdjünk az UpdateContactController megvalósításával:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
@WebServlet("/UpdateContactController")
public class UpdateContactController extends HttpServlet {
  private ContactDAO dao = new ContactDAOImpl();

  @Override
  protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException {
    String contactIdStr = req.getParameter("contactId");

    if(contactIdStr != null && !contactIdStr.isEmpty()){
      int contactId = Integer.parseInt(contactIdStr);
      Contact contact = dao.findById(contactId);
      req.setAttribute("contact", contact);
    }

    req.getRequestDispatcher("pages/add-contact.jsp").forward(req, resp);
  }
}

Maga az update nem egy bonyolult konstrukció. A queryString-ben elküldött paraméter alapján lekérjük a megfelelő kontaktot, majd ezt a kérésben, mint attribútum elhelyezzük. Ezek után a a kérést továbbítjuk a add-contact.jsp oldalnak (mely ebben a formában lehet, hogy megérett egy átnevezésre, de most ezzel nem foglalkozunk). Itt pedig ki fogjuk olvasni a kérésben elhelyezett attribútum összes értékét és ezzel töltjük fel a felületi vezérlőket.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
<%@ page import="hu.alkfejl.model.Phone" %>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>

<html>
<head>
  <jsp:include page="../WEB-INF/common/common-header.jsp"/>
  <script src="${pageContext.request.contextPath}/js/add-contact.js"></script>
  <title>Add Contact</title>
</head>
<body>
<jsp:include page="../WEB-INF/common/menu.jsp"/>
<jsp:useBean id="contact" class="hu.alkfejl.model.Contact" scope="request" />

<div class="container">
  <form action="${pageContext.request.contextPath}/ContactController" method="post">
    <input type="hidden" name="id" value="${contact.id}" />
    <div class="form-group">
      <label for="name">Name</label>
      <input required name="name" type="text" class="form-control" id="name"
          placeholder="Enter name" value="${contact.name}"/>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="email">Email</label>
      <input required name="email" type="email" class="form-control" id="email"
          placeholder="Email" value="${contact.email}"/>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="dateOfBirth">Date of Birth</label>
      <input required id="dateOfBirth" name="dateOfBirth" type="date" class="form-control"
          placeholder="Date of Birth" value="${contact.dateOfBirth}"/>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Phones</label>
      <c:if test="${contact.phones.size() > 0}">
        <c:forEach var="phone" items="${contact.phones}">
          <div class="row">
            <div class="col">
              <input name="phoneValues" type="text" class="form-control mb-3"
                  placeholder="Enter phone number" value="${phone.number}"/>
            </div>
            <div class="col">
              <select name="phoneTypes" class="custom-select">
                <c:forEach var="phoneType" items="<%=Phone.PhoneType.values()%>">
                  <c:if test="${phone.phoneType.value.equals(phoneType.value)}">
                    <option selected="true" value="${phoneType.value}">${phoneType.value}</option>
                  </c:if>
                  <c:if test="${!phone.phoneType.value.equals(phoneType.value)}">
                    <option value="${phoneType.value}">${phoneType.value}</option>
                  </c:if>
                </c:forEach>
              </select>
            </div>
            <div class="col md-2">
              <c:if test="${phone.equals(contact.phones.get(contact.phones.size() - 1))}">
                <button type="button" class="btn btn-secondary" onclick="newRow(this)">New</button>
              </c:if>
              <c:if test="${!phone.equals(contact.phones.get(contact.phones.size() - 1))}">
                <button type="button" class="btn btn-secondary" onclick="deleteRow(this)">Delete</button>
              </c:if>
            </div>
          </div>
        </c:forEach>
      </c:if>
      <c:if test="${contact.phones == null or contact.phones.size() == 0}">
        <div class="row">
          <div class="col">
            <input name="phoneValues" type="text" class="form-control mb-3"
                placeholder="Enter phone number"/>
          </div>
          <div class="col">
            <select name="phoneTypes" class="custom-select">
              <c:forEach var="phoneType" items="<%=Phone.PhoneType.values()%>">
                <option value="${phoneType.value}">${phoneType.value}</option>
              </c:forEach>
            </select>
          </div>
          <div class="col md-2">
            <button onclick="newRow(this)" type="button" class="btn btn-secondary">New</button>
          </div>
        </div>
      </c:if>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="address">Address</label>
      <input id="address" name="address" type="text" class="form-control" id="address"
          placeholder="Address" value="${contact.address}"/>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="company">Company</label>
      <input id="company" name="company" type="text" class="form-control" id="company"
          placeholder="Company" value="${contact.company}"/>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="address">Position</label>
      <input id="position" name="position" type="text" class="form-control" id="position"
          placeholder="Position" value="${contact.position}"/>
    </div>
    <button id="submit" type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
  </form>
</div>
</body>
</html>

A fenti kódrészletben kiemeltük a fontosabb változtatásokat. Először is a forward miatt az add-contact.js elérése nem biztos lesz megfelelő, így a pageContext.request.contextPath URL-t használjuk, mely megadja a context útvonalát (pl.: http://localhost:8080/contacts_web_war). Ezután az előzetesen a request-ben elhelyezett contact attribútumot kiolvassuk a useBean segítségével, majd ezt fogjuk felhasználni az oldalon, hogy feltöltsük a field-ek értékeit.

A meglévő input field-ek mellett hozzáadunk egy rejtett mezőt az id számára is, mivel err a feldolgozás során szükségünk lesz, hiszen frissíteni szeretnénk. Ezen felül az összes field-hez megadjuk a value="${contact.property} attribútumot, hogy ki is töltse az input-okat az aktuális értékekkel.

A telefonszámok esetében azonban összetettebb feladatunk van és némi átszervezést is igényel a feladat. Amennyiben a kontakthoz tartoznak telefonszámok, akkor azokat ki kell írnunk, illetve mindegyik mellett a Delete opciót adjuk meg, kivéve az utolsónál, ahol a New opciót. Az első c:if, akkor fut le, amikor vannak telefonszámok. Ebben az esetben végigiterálunk a már megadott telefonszámokon és mindegyikhez megadunk egy div-et (row class-al). Kiírjuk magát a telefonszámot (40. sor) egy vezérlőben, majd egy lenyílóba belerakjuk az összes phoneType opciót és közben figyeljük, hogy ha az adott phoneType megegyezik azzal, ami ki volt választva, akkor rákerül a selected attribútum is, azaz ő lesz kiválasztva a felületen.

A gombok megadásakor (54-61. sor) figyeljük, hogy az utolsó elemnél vagyunk-e. Az utolsó elemnél a New szöveg lesz a gombon, illetve a newRow(this) eseménykezelőt adjuk meg. Ellenkező esetben a Delete szöveget alkalmazzuk és a deleteRow(this) eseménykezelőt. A newRow és a deleteRow függvényeket az add-contact.js-ben adjuk meg, melyet szintén módosítanunk kellett a kontakt frissítés érdekében. A 65-82. sorig tartó részben szerepel az, amikor nincs megadva telefonszám a kontakhoz, amely alapján csak egy üres beviteli sort adunk meg.

Ezután lássuk a módosított JavaScript részt:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
function newRow(button){
  button = $(button);
  let newRowToAdd = button.closest('.row').clone(true);
  newRowToAdd.find('input').val('');

  button.html('Delete');
  button.attr('onclick', 'deleteRow(this)');
  let phoneRows = $('.row');
  phoneRows.last().parent().append(newRowToAdd);
}

function deleteRow(button){
  button.closest('.row').remove();
}

A JS kód funkcionalitása lényegében megmaradt, csupán a kiszerveztük azokat két külön függvénybe.

A fentiek eddig a pontig teljesen jól működnek, azonban a kontakt frissítésekor egy új rekord fog megjelenni, mivel a ContactController-ben is hozzá kell igazítanunk a működést a most megvalósított elemekhez.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
  request.setCharacterEncoding("utf-8");
  response.setCharacterEncoding("utf-8");

  int contactId = 0;
  try {
    contactId = Integer.parseInt(request.getParameter("id"));
  } catch (NumberFormatException ex){
    ex.printStackTrace();
  }

  Contact c = dao.findById(contactId);

  // check if c exists -> if no then construct a new one (it's a save)
  if(c == null){
    c = new Contact();
  }

  try {
    c.setName(request.getParameter("name"));
    c.setEmail(request.getParameter("email"));
    c.setDateOfBirth(LocalDate.parse(request.getParameter("dateOfBirth")));
    c.setAddress(request.getParameter("address"));
    c.setCompany(request.getParameter("company"));
    c.setPosition(request.getParameter("position"));

    User currentUser = (User) request.getSession().getAttribute("currentUser");
    c.setUser(currentUser);

    String[] phoneValues = request.getParameterValues("phoneValues");
    String[] phoneTypes = request.getParameterValues("phoneTypes");
    String[] phoneIds = request.getParameterValues("phoneIds");

    List<Phone> phones = new ArrayList<>();
    for(int i = 0; i < phoneValues.length; i++){
      Phone p = null;
      if(phoneIds != null && phoneIds[i] != null && !phoneIds[i].isEmpty()){
        p = phoneDAO.findById(Integer.parseInt(phoneIds[i]));
      }

      if(p == null){
        p = new Phone();
      }

      p.setNumber(phoneValues[i]);
      final String phoneTypeString = phoneTypes[i];
      Optional<Phone.PhoneType> foundPhoneType = Arrays.stream(Phone.PhoneType.values()).filter(phoneType -> phoneType.getValue().equals(phoneTypeString)).findFirst();
      p.setPhoneType(foundPhoneType.orElse(Phone.PhoneType.UNKNOWN));
      phones.add(p);
    }
    c.setPhones(phones);
    dao.save(c);


    response.sendRedirect("pages/list-contact.jsp");

  } catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
  }

}

A legfontosabb az id kiolvasása, mely alapján lekérdezzük a meglévő kontaktot. Később a save hatására mentés vagy beillesztés is történhet, így ezt nem kell majd igazítanunk. Ezután feldolgozzuk a telefonszámokat, azonban szükségünk lesz a meglévő id-kra, melyeket a phoneIds-ban küldünk el, így ezt a jsp-ben is el kell helyeznünk egy hidden field-be:

1
<input type="hidden" name="phoneIds" value="${phone.id}" />

Miután kiolvastuk a megfelelő telefonokat (Phone objektumok létrehozása) elmentjük a kontaktot. Ezen a ponton egy nagyobb refaktorálást is tegyünk meg, amelyet kicsit halogattunk. Ennek eredményeképpen a DAO réteget átalakítottuk, hogy a egy kontakt mentése esetén a hozzá tartozó telefonszámokat is frissítse az adatelérési réteg. A módosításokat ezen a ponton nem fogjuk kifejteni, a módosított DAO elérhető a pub-ban.

Az update mellett a delete-hez tartozó servlet a következőképpen néz ki:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
@WebServlet("/DeleteContactController")
public class DeleteContactController extends HttpServlet {

  ContactDAO dao = ContactDAOImpl.getInstance();

  @Override
  protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException {
    try {
      int contactId = Integer.parseInt(req.getParameter("contactId"));
      dao.delete(contactId);
    }
    catch (NumberFormatException ex){
      ex.printStackTrace();
    }

    resp.sendRedirect("pages/list-contact.jsp");
  }
}

Itt is érdemes megjegyezni, hogy a kontakt kitörlése az összes hozzátartozó telefonszámot is kitörli. További feladatként hozzáadhatunk egy megerősítést a törléshez, de ezen a ponton ezzel most nem foglalkozunk.


Utolsó frissítés: 2021-04-13 13:36:13