Kihagyás

1. gyakorlat

XML (eXtensible Markup Language)

Az XML-t adatok tárolására és továbbítására tervezték. Mind ember és mind gép számára olvasható formátumban tárolja az adatot (azaz, szöveges formátumban és nem binárisan). Az XML szoftver- és hardverfüggetlen eszköz, így például előszeretettel alkalmazták/alkalmazzák web szolgáltatásokban adatok továbbítására. Önmagában nem csinál semmit, nincsenek előre definiált tagek.

Egy egyszerű XML példa:

1
2
3
4
5
6
7
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<note>
  <to>Béla</to>
  <from>Jani</from>
  <heading>Reminder</heading>
  <body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>

Az XML-t sokszor használják arra, hogy az adatot elszeparálják a megjelenítéstől, továbbá előszeretettel alkalmazzák konfigurációs állományokként (pl.: build.xml Ant esetében, illetve pom.xml Maven esetében, stb). Ilyen értelemben egyenértékű lehet a JSON-nel is, melyben szintén adatokat adhatunk meg.

XML fa

 • Az XML dokumentumok elemei egy fa struktúrát alkotnak, melyet szokás XML DOM-nak is hívni (HTML DOM mintájára).
 • Minden XML dokumentumban pontosan egy gyökér található.
 • Minden pontnak lehetnek gyerekei is.
 • A fenti példában <note> a gyökér, melynek négy gyereke van (to, from, heading és body)

Az XML-ek első sorában az úgynevezett prolog sor található, mely speciális formátumú és opcionális. A lenti példában a használt XML verzióját (kezdetektől fogva 1.0) és a karakterkódolást adja meg (az alapértelmezett az UTF-8).

1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

A prolog sor nem része az XML dokumentumnak, ezért nincs szükség lezáró tagre.

Egy XML dokumentum jól formázott, ha teljesülnek a következők:

 • Nincs átlapoló tag-pár (Például nincs ilyen: <to> <from> </to> </from>)
 • Minden tagnek van lezáró párja
 • Minden attribútum érték idézőjelek vagy aposztrófok között szerepel
 • Pontosan egy gyökér elem található a dokumentumban

Karakter entitások

Mivel az XML-ben vannak speciális karakterek, ezeket valahogy máshogy kell írnunk, ha egy ilyen karaktert szeretnénk adatként tárolni. Ezek a karakter entitások:

Karakter entitás Megjelenés Elnevezés
&lt; < kisebb mint
&gt; > nagyobb mint
&amp; & és jel
&apos; ' aposztróf
&quot; " idézőjel

Például azt szeretnénk írni a <heading> tag-ek közé, hogy x < y, akkor azt a következőképpen tehetjük meg:

1
<heading> x &lt; y </heading>

Elemek

Minden XML elem a következőket tartalmazhatja:

 • szöveg (Pl: <to> szöveg </to> )
 • attribútum (Pl: <note id="attr"> </note> )
 • további elemek, azaz gyerek elemek (Pl: a note tartalmazza a to, from, heading, body tageket)
 • a fentiek kombinációja (egy elemnek lehet egyszerre attribútuma, lehet benne szöveg, illetve a szöveg mellett további elemeket is tartalmazhat)

Az alábbi példában láthatunk egy olyan esetet, amikor egy elem kombinálva tartalmazza az összes lehetőséget:

1
2
3
4
5
6
<note id="12">
  Ez itt a szöveg rész.
  <child_element>
  ...
  </child_element>
</note>

Az XML tagek lehetnek üresek is, azaz nincs bennük se szöveg, se másik elem:

1
<heading></heading>

Ezt rövidebben is írhatjuk, az alábbi formában, melyet self-closing tag-nek nevezünk:

1
<heading />

Gyerek elem vagy attribútum

1
2
3
<note>
  <to>Jozsi</to>
</note>

A fenti XML részlet ekvivalens a következő kóddal:

1
<note to="Jozsi" />

Látható, hogy teljesen mindegy, melyik módot választjuk, mivel maga az adat így vagy úgy, de meg lesz adva. Akkor mégis mikor melyiket használjuk? Alapgondolat: Az elemre vonatkozó meta-adatokat tároljuk attribútumokban a többit pedig gyermek elemként hozzuk létre. Tehát a to legyen inkább gyermek elem. Ha a note-ra vonatkozó meta-adatunk van (Pl: id), akkor azt tároljuk attribútumként. Amikor valamilyen összetett adatról van szó (Pl. a to adaton belül tárolunk egy name, illetve email adatot), akkor nyilvánvalóan gyerek elemet használjunk!

Névterek (namespaces)

Az XML névterek alapvető funkciója, hogy a névütközéseket elkerüljük. Ez akkor fordulhat elő, ha különböző XML-eket (különböző domain) akarunk egyesíteni. Például egy HTML table-t használó részlet:

1
2
3
4
5
6
<table>
 <tr>
  <td>Apples</td>
  <td>Bananas</td>
 </tr>
</table>

Egy másik dokumentumban viszont a table egy bútordarabra vonatkozik:

1
2
3
4
5
<table>
  <name>African Coffee Table</name>
  <width>80</width>
  <length>120</length>
</table>

Ha ezt a két dokumentumot összefésülnénk, akkor névütközés lépne fel, mivel mindkettő dokumentumban van table, azonban teljesen más a jelentésük (ráadásul más elemeket is tartalmaznak).

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
<h:table>
 <h:tr>
  <h:td>Apples</h:td>
  <h:td>Bananas</h:td>
 </h:tr>
</h:table>

<f:table>
 <f:name>African Coffee Table</f:name>
 <f:width>80</f:width>
 <f:length>120</f:length>
</f:table>

A fenti példa még nem teljes, mivel névtereket már használunk benne, de még nem definiáltuk a "h" és "f" névtereket. A névtereket bármelyik elem xmlns attribútumában definiálhatjuk. A névterek definiálásának szintaxisa:

1
xmlns:prefix="URI"

A fenti példa helyesen a névtér definíciókkal kiegészítve így néz ki:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
<root>
  <h:table xmlns:h="http://www.w3.org/TR/html4/">
    <h:tr>
      <h:td>Apples</h:td>
      <h:td>Bananas</h:td>
    </h:tr>
  </h:table>

  <f:table xmlns:f="http://www.w3schools.com/furniture">
    <f:name>African Coffee Table</f:name>
    <f:width>80</f:width>
    <f:length>120</f:length>
  </f:table>
</root>

A névtér definícióját az összes gyermek elem örököli, azaz minden gyereknél használhatjuk a definiált namespace prefix-et. A névtereket a root elemnél is definiálhatjuk, majd a gyerekelemek között bárhol használhatjuk:

1
2
3
<root
  xmlns:h="http://www.w3.org/TR/html4/"
  xmlns:f="http://www.w3schools.com/furniture">

A névtereknél a az URI-nak nem kell létezőnek lennie, csak az egyediséget hivatott biztosítani. A vállalatok azonban arra szokták használni, hogy a névteret leíró oldalra mutassanak. Megadhatunk alapértelmezett névteret (default namespace) is, melynek formája:

1
xmlns="URI"

Ilyenkor az összes gyerek elem ugyanabba a namespace-be fog tartozni. Vegyük észre, hogy ebben az esetben a prefix megadását elhagyjuk! A fenti példa default névterekkel:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
<root>
  <table xmlns="http://www.w3.org/TR/html4/">
    <tr>
      <td>Apples</td>
      <td>Bananas</td>
    </tr>
  </table>

  <table xmlns="http://www.w3schools.com/furniture">
    <name>African Coffee Table</name>
    <width>80</width>
    <length>120</length>
  </table>
</root>

Mivel prefixet sem használunk a névtér megadásánál, így a gyerek elemekben sem kell hogy megadjuk azokat, mivel automatikusan a fában fölfelé elindulva a legelső megtalált névtérbe fognak tartozni.

Feladat (01_users)

Készítsünk egy XML dokumentumot manuálisan! A dokumentumban felépítése legyen a következő:

 • A győkérelem legyen a users
 • A users elemen belül legyen 3 user elem, ahol minden user a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

  • id
  • name
  • email
  • age

Az összes user teetszőleges adatot tartalmazhat.

Megoldás
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<users>
  <user id="1">
    <name>Gipsz Jakab</name>
    <email>gipsz@jakab.hu</email>
    <age>21</age>
  </user>
  <user id="2">
    <name>Kandisz Nóra</name>
    <email>kandisz@nora.hu</email>
    <age>54</age>
  </user>
  <user id="3">
    <name>Beviz Elek</name>
    <email>beviz@elek.com</email>
    <age>14</age>
  </user>
</users>

Az XML alapjait a következő videó foglalja össze:

XML Alapok

Build rendszerek

Általánosságában a build rendszerek segítenek, hogy a fejlesztési folyamat sokkal könnyebben és gördülékenyebben mehessen végbe. De mit is nevezünk pontosan build folyamatnak? Általánosságában véve mondhatjuk azt, hogy a build folyamat során a forráskódból valamilyen futtatható terméket kapunk. A fordítás mellett támogatást ad függőségek (3rd-party libek) kezelésére, egyéb jar-ok classpath-ba rakására, tesztek futtatására, a lefordított kódot csomagba rakhatjuk (JAR, WAR, vagy ZIP). Az elkészült csomagokat aztán publikálni is lehet egy alkalmazásszerverre vagy egy repository-ba. Ebben is segítenek a build rendszerek, mint amilyen a Maven is, mely képes ezeket a lépéseket automatizálni, így a kézi buildelés során esetlegesen bekövetkező hibák számát is lecsökkenthetjük.

Maven

A Maven egy build keretrendszer a sok közül, mely Java nyelvű alkalmazások build-eléséhez ad segítséget. Azon felül, hogy a buildelés automatizálható a segítségével, bizonyos mintákat (best practices) is előnyben részesít, mely alapján segíti a projekt felépítésének könnyebb érthetőségét, így a produktivitást is növelve. Egy ilyen best practice például a forráskódok helye, ami alapból a projekt gyökérkönyvtára alatt az src mappában található. Amennyiben ezt a best practice-t követjük, akkor a build leíróban, mely a pom.xml lesz, nem is kell megadnunk azt, hogy hol találhatóak a forráskód fájljaink.

A Maven a következő feladatok elvégzésében segédkezik, azaz automatizálja azokat:

 • Build (kódgenerálás, fordítás, package-elés)
 • Dokumentáció generálása (pl.: Javadoc)
 • Reporting
 • Függőségek kezelése
 • SCM (Source Code Management)
 • Release
 • Distribution

Az automatizálás előnye, hogy kisebb a hibalehetőség (nincs emberi tényező), illetve gyorsabb is maga a folyamat.

Maven fő képességei:

 • egyszerű projekt létrehozás, mely követi a best practice-t. A maven projekt template-eket kínál, amiket archetype-nak nevez.
 • függőségkezelés: automatikusan frissíti, letölti és validálja a függőségeket (library-k).
 • központi repository: a projektünk függőségeit a lokális gépről vagy publikus repository-kból szerzi be a Maven (pl: Maven Central Repository)

Maven telepítése

Parancssori Maven-hez:

 • Legyen JDK a gépre telepítve
 • JAVA_HOME környezeti változót állítsd be
 • PATH környezeti változóhoz add hozzá a $JAVA_HOME/bin bejegyzést (Win alatt %JAVA_HOME%\bin)
 • Töltsd le a Maven-t (https://maven.apache.org/download.cgi)
 • Csomagold ki valahova a tömörített állományokat
 • ahova kicsomagoltad a maven-t add hozzá a PATH-hoz (bin könyvtárral együtt)
 • nyiss egy terminált és futtasd az 'mvn --version' parancsot

Eclipse és IntelliJ is ad bundled Maven-t, azaz az IDE-ben beépítve, a parancssori telepítése nélkül is lesz már ilyenünk.

POM - Project Object Model

Minden Maven projektben megtalálható egy pom.xml állomány, mely a projekt gyökérkönyvtárában foglal helyet. Ebben az állományban vannak a config-ok, a projekt alapinformációi.

Amiket itt megadhatunk:

 • függőségek
 • pluginok
 • goal-ok
 • build profilok
 • projekt verzió

Mivel minden projektet egy group (groupId) és egy name (artifactId) azonosít a maven repository-ban (nézzünk szét a Maven központi repoban: https://search.maven.org/ és keressünk rá például a JUnit-ra!), ezért a mi projektünknek is kell ilyenekkel rendelkeznie (persze emiatt még nem lesz publikálva a projektünk a központi repository-ba).

Feladat (02_FirstMaven)

Készítsünk egy új Maven projektet és nézzük meg annak eredményét, azaz a legenerált projektet!

Lépések (IntelliJ):

 • File->New->Project...
 • Bal oldalon válasszuk ki a Maven-t! Válasszuk ki a szimpatikus JDK verziót!
 • Most még ne pipáljuk be a Create from archetype opciót!
 • A következő lépésben adjuk meg a projekt nevét és helyét!
 • Az Artifact Coordinates alatt megadhatjuk a groupId-t, artifactId-t és a version-t is.
 • Az utolsó oldalon a használni kívánt maven-t választhatjuk ki, illetve megadhatjuk a user setting fájlt és a lokál repo helyét. Ezeket most hagyjuk alapértelmezetten.
 • Finish

Nézzünk meg az eredményt!

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>hu.alkfejl</groupId>
  <artifactId>FirstMaven</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>


</project>
 • Minden pom.xml fájlban a dokumentum gyökere a project elem. Itt különböző namespace definíciók vannak megadva attribútumként, illetve a maven XSD (XML Schema Definition) fájlra is találhatunk hivatkozást (az XSD adja meg, hogy egy POM sémának megfelelő XML dokumentumban milyen elemek, milyen attribútumok, stb. szerepelhetnek).
 • A model version a pom.xml-re vonatkozik. Ezt mindig 4.0.0-ra állítsuk, mivel jelenleg ez az egyetlen használatos verzió!
 • groupId, artifactId, version olyan kötelező elemek, melyek egyértelműen azonosítanak egy-egy projektet a maven repository-ban.
 • A groupId a vállalat vagy szervezetre vonatkozó egyedi azonosító. Pl: com.company
 • Az artifactId a projektre vonatkozó azonosító. A groupId-val együtt egyértelműen meghatározza a projektet a repository-ban.
 • A version a projekt verzióját adja meg. A repository-ban egy projekthez különböző verziók is adottak lehetnek, így ezt is egyértelműsíteni kell.

POM fájl típusok

Alapvetően 3 típusa létezik:

 • Egyszerű (Simple) POM fájl: Lényegében az a fájl, amit fentebb kaptunk. Csak azok az információk vannak benne, ami az adott projektre vonatkozik.
 • Super POM fájl: Minden egyszerű POM fájlnak van őse, amit super POM-nak nevezünk. Ezekben a Super POM-okban alapértelmezett beállításokat találunk, melyeket megörökölnek az egyszerű POM fájlok. A Super POM-ok a Maven telepítési könyvtárában találhatóak meg: M2_HOME/lib alatt. A Super POM-okat soha ne módosítsuk, mert ezzel pont az alapértelmezett konfigurációk előnyét csorbítjuk!
 • Effective POM fájl: A super és a simple POM-ok kombinációja, azaz a tényleges (effective) POM fájl, melyet az adott projekten alkalmazunk.

Összefoglalásképpen, az általunk írt pom.xml egy super POM-ból származik, amely egy csomó alap dolgot megad (hogyan kell fordítani a projektet, hogyan kell futtatni a teszteket, stb.), pontosan azért, hogy nekünk már csak az eltéréseket kelljen megadni, így kevesebb konfigurációval máris egy ténylegesen működő build leíró fájlunk lesz. A saját pom.xml fájlunk kiegészítését a super POM-al együtt (azaz az effective POM-ot) megnézhetjük, ha kiadjuk a következő parancsot:

1
mvn help:effective-pom

Ezt meg tudjuk csinálni az IntelliJ-n belül is. Ehhez a Maven nézetre is szükségünk lesz. Ha nincs megnyitva: Ctrl + Shift + A -> Maven.

intellij_maven_window.png

Itt a kis 'm'-re kattintva beírhatjuk oda a fenti parancsot. Ha futtatjuk, akkor az eredményt az IntelliJ-n belül láthatjuk.

IntelliJ-n belül egy másik mód erre, ha a pom.xml állományra jobb klikkelünk és a Maven -> Show Effective POM opciót kiválasztjuk.

Függőségek

Azokat a külső lib-eket vagy keretrendszereket, amiket a projektünk használ függőségeknek nevezzük. A Maven képes automatikusan letölteni a forráskódot és a dokumentációt is hozzá. Nem kell letöltenünk a megfelelő verziójú JAR-t valahonnan a netről, majd hozzáadni a projektünk lib-jeihez, classpath-ba rakni stb.

Egészítsük ki a pom.xml-t a következőkkel (project elem gyereke)!

1
2
3
4
5
6
7
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>log4j</groupId>
    <artifactId>log4j</artifactId>
    <version>1.2.17</version>
  </dependency>
</dependencies>
A dependency-knél is groupId, artifactId és version alapján megy az azonosítás. Ez alapján tudja a rendszer, hogy mit kell letölteni.

Feladat

Készítsünk egy Main állományt a projektben és használjuk a log4j-t benne!

Megoldás
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
import org.apache.log4j.Level;
import org.apache.log4j.Logger;

public class Main {

  private static final Logger logger = Logger.getLogger(Main.class);

  public static void main(String[] args) {
    logger.info("Starting main");

    if(logger.isDebugEnabled()){
      logger.debug("This is debug");
    }

    logger.info("Ending main");
  }


}

Tipp

Ha azt kapjuk, hogy release version x not supported, akkor a következőket kell tennünk (ez a maven miatt van sajnos, aki 1.5-re állítja a fordítót). A pom.xml-ben adjuk hozzá az Apache Maven Compiler Plugin-t (kicsit később még beszélünk a plugin-ekről).

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
      <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
      <version>3.8.1</version>
      <configuration>
        <source>11</source>
        <target>11</target>
      </configuration>
    </plugin>
  </plugins>
</build>

Figyelem

Arra figyeljünk, hogy amennyiben a Maven automatikus import-ot nem engedélyeztük a projektben, akkor nyomjuk meg a refresh gombot a Maven fülön, mivel ilyen esetben nem tölti le automatikusan a függőségeket a rendszer!

Tranzitív függőségek: Amikor egy függőségünknek további függőségei vannak, akkor tranzitív függőségről beszélünk.

Például a junit-jupiter-engine függőségnek van egy további függősége (mások mellett) a junit-jupiter-api-ra, így ez utóbbitól a mi alkalmazásunk tranzitívan függ.

Feladat

Próbáljuk ki, hogy függőségként megadjuk az alábbit:

1
2
3
4
5
6
<dependency>
  <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
  <artifactId>junit-jupiter-engine</artifactId>
  <version>5.7.0</version>
  <scope>test</scope>
</dependency>
, majd IntelliJ-n belül a Maven fülön a Dependencies alatt megvizsgáljuk a függőségeket!

Megjegyzés

A tranzitív függőségek miatt előfordulhat, hogy egy függőség többször kerül megadásra (direkt és tranzitív módon is akár). Ilyenkor a nem kívánatos tranzitív függőséget kizárhatjuk a következőképpen (ha például JUnit 4-ről van szó):

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
...
<dependency>
  ...
  <exclusions>
    <exclusion>
      <groupId>junit</groupId>
      <artifactId>junit</artifactId>
    </exclusion>
  </exclusions>
</dependency>

A függőségeknek lehetnek scope-jai, melyek a következők lehetnek:

 • compile: Alapértelmezett scope (ha nem írjuk ki akkor is ez lesz). Az ilyen módon megadott függőségek belekerülnek a classpath-ba.
 • provided: Hasonló a compile-hoz, de itt a függőséget futásközben kapja meg a rendszer. A függőség elérhető lesz fordítási időben is, de az a végső artifact-ba nem kerül bele. Példa: javax.servlet-api
 • runtime: A függőség csak futás közben lesz elérhető, fordításnál nem. Például, ha MySQL-t használunk az alkalmazásunkban, akkor a MySQL driver függőségét runtime-ra állítva biztosak lehetünk abban, hogy a JDBC API-t használjuk és a konkrét driver-t csak futás közben használja a rendszer.
 • test: Ezek a függőségek csak a tesztek futtatása közben lesznek elérhetőek. Tipikus példa: TestNG, JUnit

Repository-k

A Maven repository-kból tölti le a függőségeket (libek és plugin-ok), illetve itt tárolja a build eredményeket is (akár mi is publikálhatjuk saját projektünket). Van egy lokális repository, mely a home könyvtár .m2/ könyvtárában található meg. Amennyiben egy lib vagy plugin a lokális repoban elérhető, akkor a Maven azt használja, máskülönben letölti a központi repóból és eltárolja a lokálisban is, így legközelebb már nem kell a távoli repository-hoz fordulnia. Vannak olyan lib-ek, amik nem a Maven központi repoban vannak, hanem valamelyik másik repoban (pl: JBoss alkalmazásszerver). Az ilyen esetekben további repokat adhatunk meg a pom.xml-ben.

Példa:

1
2
3
4
5
6
<repositories>
  <repository>
    <id>JBoss repository</id>
    <url>http://repository.jboss.org/nexus/content/groups/public/</url>
  </repository>
</repositories>

Build életciklusok

Az alap koncepciók után nézzük, hogy a Maven milyen módon build-eli a Java projektünket!

Minden maven build egy életciklust követ, melyek fázisokból állnak, és a fázisokhoz goal-ok rendelhetőek. Pl egy életciklusra: fordíts, csomagold az állományokat jar-ba és rakd ki a maven repoba.

Alapból a következő életciklusok állnak rendelkezésre:

 • default
 • clean
 • site

Ezek az életciklusok egymástól függetlenek, és akár egyszerre is végrehajthatóak. A default életciklus a következő fázisokra osztható:

 • validate – a projekt pom.xml állományának helyességét ellenőrzi
 • compile – fordítás binárissá
 • test – unit tesztek futtatása
 • package – a lefordított kódot csomagba pakoljuk (ZIP, WAR, JAR, EAR)
 • integration-test – további tesztek futtatása, melyhez kell már a csomag is
 • verify – a csomag helyességének ellenőrzése
 • install – a lokális maven repoba rakja bele a csomagot
 • deploy – távoli szeróra vagy központi repoba rakja ki a csomagot

A fenti build folyamat eredményeképpen előálló fájlokat a clean lifecycle-el törölhetjük (.class és metaadatokat tartalmazó fájlok, lényegében a target mappa tartalma). Ezek mellett a site lifecycle segítségével a Javadoc-ot generáltathatjuk le a rendszerrel.

A fent említett fázisokhoz mindig tartozik egy pre és egy post rész is, amikhez definiálhatjuk további goal-okat, melyek rendre a fázis előtt vagy után futnak le (a pre és a post között van a sima fázis is. Pl: pre-compile, compile, post-compile).

Na de mi is akkor egy goal? A goal egy jól meghatározott feladat, mely hozzájárul a projekt buildeléséhez. Egy goal fázisokhoz tartozhat (0 vagy több is lehet). Az a goal ami nem tartozik egy fázishoz sem, az csak életcikluson kívül, direkt hívható.

Vegyünk egy példát!

1
mvn clean dependency:copy-dependencies package

Ebben a parancsban a clean egy életciklus, a package a default életciklus egy build fázisa, a dependency:copy-dependencies viszont egy goal. A parancsban megadott sorrendben fognak lefutni a build fázisok és goal-ok.

Összességében gondolhatunk egy fázisra úgy, mint goal-ok halmazára. Illetve egy életciklusra, úgy mint fázisok egymásutániságára.

Feladat

Nézzük meg az IntelliJ-ben is a lehetőségeket!

Plugin-ok és Goal-ok

Egy plugin nem más mint goal-ok halmaza, melyek mindegyike valamilyen fázisban kerül végrehajtásra (ez a sorrendiség miatt fontos).

Van egy rakás beépített plugin amit használhatunk. Ezeket megnézhetjük itt.

A Maven rendelkezik egy alapértelmezett megadással is, hogy melyik fázishoz milyen goal-ok vannak alapból bekötve. Lásd itt.

Hogy egy fázishoz tartozó goal-okat lefuttassunk a következőt kell kiadnunk a parancssorban:

1
mvn <phase>

Például az mvn clean install parancs kiadására eltávolítjuk az előzőleg konstruált csomagot és a lefordított állományokat (clean fázis), majd lefuttattjuk az összes fázist, ami szükséges az install-hoz.

A plugin jobb megértéséhez vizsgáljuk meg a Maven Compiler Plugin-t, mely a forráskódok lefordításáért felelős (.class fájlok előállítása), azaz ekvivalens egy javac futtatással. A compiler plugin használatához a következőt kell megadnunk a pom.xml-ben:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
      <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
      <version>3.8.1</version>
    </plugin>
  </plugins>
</build>

A compiler plugin engedélyezi a compile fázis használatát a default lifecycle-ben. Ezután adjuk ki a következő parancsot, hogy lefordítsuk a projekt forrásállományait!

1
mvn compiler:compile

Hatására a lefordított állományok a target mappa alatt jönnek létre.

IntelliJ-ben szimplán dupla kattoljunk a Maven fül alatt a compile lifecycle elemre és hasonló hatást érhetünk el!

Property-k használata

A pom.xml-ben ha több helyen akarunk konstans értékeket felhasználni, akkor érdemes lehet property-ket használni. A definiált property-ket a pom.xml-ben bárhol felhasználhatjuk és hivatkozni a ${property_name} alakban kell.

Például a fenti maven compiler használatát így is módosíthatjuk a pom.xml-ben.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
<properties>
  <java_version>11</java_version>
</properties>

<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
      <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
      <version>3.8.1</version>
      <configuration>
        <source>${java_version}</source>
        <target>${java_version}</target>
      </configuration>
    </plugin>
  </plugins>
</build>

A property-k jól jöhetnek az útvonalmegadásoknál is.

POM - Build szekció

A pom.xml egy fontos szelete a build, melybe már raktunk plugin-t is fentebb. Ebben a részben adhatjuk meg az alapértelmezett Maven goal-t, a projekt binárisainak mappáját, az alkalmazásunk nevét.

1
2
3
4
5
6
<build>
  <defaultGoal>install</defaultGoal>
  <directory>${basedir}/target</directory>
  <finalName>${artifactId}-${version}</finalName>
  //...
</build>

A fenti részletben használt property-ket használhatjuk anélkül, hogy azokat a properties elemben definiáljuk, ezeket szolgáltatja a rendszer.

A Maven alapjait az alábbi videó foglalja össze:

XML Alapok

Profilok

A fejlesztés közben általában felmerül az igény, hogy másképpen menjen a build folyamata fejlesztés közben, mint amikor production kódot akarunk előállítani és azt valahova élesíteni. Erre kitűnő megoldást adnak a profilok, amik igazából különböző konfigurációkat adnak meg a pom.xml-en belül.

Példa:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<profiles>
  <profile>
    <id>production</id>
    <build>
      <plugins>
        <plugin>
        //...
        </plugin>
      </plugins>
    </build>
  </profile>
  <profile>
    <id>development</id>
    <activation>
      <activeByDefault>true</activeByDefault>
    </activation>
    <build>
      <plugins>
        <plugin>
        //...
        </plugin>
      </plugins>
    </build>
  </profile>
</profiles>

A fenti példában a development az alapértelmezett (activeByDefault elem adja meg), de amennyiben a production-t akarjuk használni akkor a következőt kell kiadni:

1
mvn clean install -Pproduction

Az is lehet, hogy a development közben nem szeretnénk, ha a tesztek lefutnának. Ilyenkor a következőt használhatjuk:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
<profile>
  <id>development</id>
  <properties>
    <maven.test.skip>true</maven.test.skip>
  </properties>
  <activation>
    <activeByDefault>true</activeByDefault>
  </activation>
  <build>
    <plugins>
      <plugin>
      //...
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
</profile>

Maven projekt parancssorból

1
mvn archetype:generate -DgroupId=hu.alkfejl -DartifactId=commandline-maven -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart

A fenti parancs hatására generálódik egy projekt, mely a maven-archetype-quickstart projekt sablont használja. Emellett a groupId-t és az artifactId-t adtuk meg. Alapértelmezetten interaktív módban indul a generálás. Ha ezt ki akarjuk kapcsolni, akkor a -DinteractiveMode=false kapcsolót is adjuk át a maven-nek! A létrehozott projektben benne lesz a JUnit, illetve egy egyszerű 'Hello World' jellegű App.java állomány.

A maven archetype-ok előre definiált projekt vázakat/sablonokat tartalmaznak, melyek közül választhatjuk a nekünk legjobban megfelelőt.

Ha elkészült a projektünk, akkor fordítsuk le azt maven-nel:

1
mvn compile

Ekkor a maven végigmegy az összes fázison, ami a compile-ig van a sorban és magán a compile-on is. Végeredményként lefordítja a projekt állományait.

Tesztek futtatásához:

1
mvn test

Csomag készítéséhez:

1
mvn package

Alkalmazás futtatása

Az alkalmazást futtathatjuk is a maven segítségével. Ehhez egy plugin-re lesz szükségünk, melynek neve: exec-maven-plugin.

A pom.xml plugins részben helyezzük el a következőt:

1
2
3
4
5
6
7
8
<plugin>
  <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
  <artifactId>exec-maven-plugin</artifactId>
  <version>1.5.0</version>
  <configuration>
    <mainClass>hu.alkfejl.App</mainClass>
  </configuration>
</plugin>

Ezután:

1
mvn exec:java

paranccsal futtathatjuk majd a projektünket.

Feladat (03_XML_Reader)

Olvassuk be az előzőleg elkészített users.xml állomány felhasználóit:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<users>
  <user id="1">
    <name>Gipsz Jakab</name>
    <email>gipsz@jakab.hu</email>
    <age>21</age>
  </user>
  <user id="2">
    <name>Kandisz Nóra</name>
    <email>kandisz@nora.hu</email>
    <age>54</age>
  </user>
  <user id="3">
    <name>Beviz Elek</name>
    <email>beviz@elek.com</email>
    <age>14</age>
  </user>
</users>

A beolvasáshoz használhatjuk a következő függőséget, melyről további infomrációk elérhetőek itt

1
2
3
4
5
<dependency>
  <groupId>com.fasterxml.jackson.dataformat</groupId>
  <artifactId>jackson-dataformat-xml</artifactId>
  <version>2.10.1</version>
</dependency>
Megoldás

User.java:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonProperty;
import com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.annotation.JacksonXmlRootElement;

@JacksonXmlRootElement(localName = "user")
public class User {
  private Long id;
  private String name;
  private String email;
  private int age;

  @Override
  public String toString() {
    return "User{" +
        "id=" + id +
        ", name='" + name + '\'' +
        ", email='" + email + '\'' +
        ", age=" + age +
        '}';
  }

  public Long getId() {
    return id;
  }

  public void setId(Long id) {
    this.id = id;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }
}

Users.java

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
import com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.annotation.JacksonXmlElementWrapper;
import com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.annotation.JacksonXmlProperty;
import com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.annotation.JacksonXmlRootElement;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Users {
  @JacksonXmlElementWrapper(useWrapping = false)
  @JacksonXmlProperty(localName = "user")
  List<User> users = new ArrayList<>();

  public List<User> getUsers() {
    return users;
  }

  public void setUsers(List<User> users) {
    this.users = users;
  }
}

Main.java:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
import com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper;

import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Paths;

public class Main {

  private static <T> T readXML(String file, Class<T> clazz){

    T result = null;
    try{
      XmlMapper mapper = new XmlMapper();
      String content = new String(Files.readAllBytes(Paths.get(file)));
      result = mapper.readValue(content, clazz);
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }

    return result;
  }

  public static void main(String[] args) {

    if(args.length != 1){
      System.out.println("XML file path is missing");
      return;
    }

    String filepath = args[0];

    if(!new File(filepath).exists()){
      System.out.println("XML file is missing");
      return;
    }

    Users u = readXML(filepath, Users.class);
    System.out.println(u.getUsers().size());
  }
}

Feladat (04_commandline-maven)

Keressük meg a parancssori Maven parancsok IDE-n belüli megfelelőit! Próbáljunk ki valamilyen archetype-ot is!

Referenciák


Utolsó frissítés: 2021-03-22 09:20:54